ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка, 30а м. Луцьк, Волинська область, 43005

тел./факс (0332) 24-40-38


Вівторок, 10.05.2016, 10:47
Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

1.

81.43

А 43

   Актуальні проблеми романо-германської філології : матеріали І наук.-практ. семінару / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т романо-герман. філології ; [уклад.: О. М. Бєлих, О. М. Тарнавська, Г. М. Цимбалюк]. – Луцьк : Іванюк В. П., 2012. – 268 с. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

2.

81.43

А 43

   Актуальні проблеми романо-германської філології : матеріали ІІ наук.-практ. семінару / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т інозем. філології ; [уклад.: О. М. Бєлих, О. М. Тарнавська, Г. М. Цимбалюк]. – Луцьк : Іванюк В. П., 2013. – 320 с. – Бібліогр. в кінці ст. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

3.

81.43

А 43

   Актуальні проблеми романо-германської філології : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. семінару / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т інозем. філології ; [уклад.: О. М. Бєлих, О. М. Галапчук-Тарнавська, Г. М. Цимбалюк]. – Луцьк : ПП Романюк, 2014. – 336 с. – Бібліогр. в кінці ст. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

4.

81.1

В 31

   Verbum domini : зб. наук. пр. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [за ред. І. П. Біскуб]. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – 120 с. – Текст: укр., пол., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – 30.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

5.

81.411.1

В 50

Вінтонів, М. О.

   Актуальне членування речення і тексту: формальні та функційні вияви : монографія / М. О. Вінтонів ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т, Філол. ф-т. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 328 с. – Бібліогр.: с. 270-327. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

6.

81.432.1-923

В 65

Войтюк, С. М.

   Стилістика у стислому викладі = Stylistics in a Concise Format : навч. посіб. англ. мовою / С. М. Войтюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Вид. 2-е, удосконал. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 212 с. – Бібліогр.: с. 200-210. – 23.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

7.

83.3(4УКР)6

Г 49

Гінда, О.

   Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку ХХІ століття в контексті фольклорної традиції = Poetry by Ukrainian Migrant Workers in Italy : монографія / О. Гінда ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 546 с., [2] арк. іл. – Покажч. імен. – Бібліогр.: с. 481-532. – 100.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

8.

81.432.1-923

Г 75

Грабовецька, О. С.

   Практикум з лінгвостилістичного та перекладознавчого аналізу (на матеріалах п’єси Оскара Вайлда "The Importance of Being Earnest" та її українського перекладу) : навч. посіб. / О. С. Грабовецька ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 144 с. – Довід. стиліст. та перекладозн. термінів. – Бібліогр.: с. 97, 105, 129. – 23.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

9.

81.432.4-923

Д 99

Дяків, Х. Ю.

   Практикум з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн : навч. посіб. / Х. Ю. Дяків ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 160 с. – Бібліогр.: с. 145-151. – 17.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

10.

82.3(4=НІМ)

К 90

Куля, Ф. А.

   Між Карпатами і Альпами : Народні пісні німців Закарпаття / Ф. А. Куля, Я. П. Рак ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2002. – 158, [4] арк. іл. – 13.15.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

11.

80я54

Л 89

Львівський національний університет ім. І. Франка.

   Вісник Львівського університету. Серія філологічна : зб. наук. пр. Вип. 61 / Львівський національний університет ім. І. Франка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: Т. Салига та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 342 с. – Анот.: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – 121.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

12.

80я54

Л 89

Львівський національний університет ім. І. Франка.

   Вісник Львівського університету. Серія філологічна : зб. наук. пр. Вип. 62 : Франкознавство / Львівський національний університет ім. І. Франка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: Т. Салига та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 444 с. – Анот.: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – 149.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

13.

81.411.1-4

М 34

Матіїв, М. Д.

   Словник говірок центральної Бойківщини / М. Д. Матіїв ; НАН України, Ін-т укр. мови, Крим. ун-т культури, мистецтв і туризму. – Київ ; Сімферополь : Ната, 2013. – 602 с. – Покажчики. – Бібліогр.: с. 16. – 80.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

14.

81.0

М 74

   Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; [редкол.: О. І. Чередниченко та ін.]. – Київ : Логос, 1999. – 178 с. – Бібліогр. в кінці ст. – 5.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

15.

81.411.1

Н 67

Німчук, В. В.

   Українська Четья 1489 року / В. В. Німчук ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Північноукр. діалектол. центр ім. М. В. Никончука ; ред. рада: В. Мойсієнко [та ін.]. – Житомир : Полісся, 2015. – 104 с. : іл. – (Поліський текст. Пам’ятки північноукраїнського наріччя). – Бібліогр.: с. 96-101. – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

16.

81.0

П 76

   Приоритетные направления лингвистических исследований: общетеоретические, когнитивные, коммуникативно-прагматические и функционально-грамматические аспекты языка : коллективная научная монография / [авт.: М. А. Аверина и др.]. – Новосибирск : СибАК, 2013. – 282 с. – Библиогр. в конце гл. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

17.

80я54

П 78

Львівський національний університет ім. І. Франка.

   Проблеми слов’янознавства : [зб. наук. пр.]. Вип. 62 / Львівський національний університет ім. І. Франка ; [редкол.: В. Чорній та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 248 с. – 76.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

18.

81.411.1

С 12

Сабадош, І. В.

   Українська лексика в просторі і часі : зб. пр. / І. В. Сабадош ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Мельник М. В., 2015. – 688 с. – Покажчики. – Бібліогр.: с. 620-638. – 200.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

19.

81.432.1-923

С 18

Саноцька, Л. Г.

   Поезія на заняттях з англійської мови = Poetry in the English Language Class : навч. посіб. / Л. Г. Саноцька, О. В. Татаровська, Ю. А. Завгороднєв ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 466 с., [2] арк. іл. – Бібліогр.: с. 459-462. – 70.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

20.

83.3(4УКР)5-8

С 32

Сергійчук, В. І.

   Українські державники: Тарас Шевченко / В. І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2014. – 312 с. : іл. – (Українські державники). – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

21.

81.432.1-923

С 45

Скребкова-Пабат, М. А.

   Ділова англійська мова = Business English : навч. посіб. / М. А. Скребкова-Пабат. – Львів : Новий Світ - 2000, 2012. – 392 с. – (Вища освіта в Україні). – Додатки. - Глосарій. – Бібліогр.: с. 388-391. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

22.

83.3(4УКР)я2

С 79

Степаненко, М. І.

   Літературознавча Полтавщина : довідник / М. І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р. В., 2015. – 666 с. : іл. – Предм.-імен. покажч. – 100.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

23.

81я54

С 92

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.

   Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. № 3 (304) : Серія : Філологічні науки : Мовознавство / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Н. О. Данилюк та ін.]. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – 328 с. – Анотація: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – 137.00.

            К-сть прим.:  2  (НБВ. – 1, СГЛ. – 1)

 

24.

81я54

С 92

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.

   Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. № 4 (305) : Серія : Філологічні науки : Мовознавство / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Н. О. Данилюк та ін.]. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – 334 с. – Анотація: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – 137.00.

            К-сть прим.:  2  (НБВ. – 1, СГЛ. – 1)

 

25.

81я54

С 92

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.

   Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. № 6 (307) : Серія : Філологічні науки : Мовознавство / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Н. О. Данилюк та ін.]. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – 160 с. – Анотація: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – 137.00.

            К-сть прим.:  2  (НБВ. – 1, СГЛ. – 1)

 

26.

81.41

Т 19

Таранець, В. Г.

   Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження) : монографія / В. Г. Таранець ; Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса : КП ОМД, 2015. – 174 с. – Бібліогр.: с. 158-169. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

27.

81.411.1я54

Т 33

   Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. пр. Вип. 11 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: І. Кочан та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 216 с. – Анот.: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – 52.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

28.

83.3(4УКР)

Т 76

Трофимук, М. С.

   Латиномовна література України ХV-ХІХ ст.: жанри, мотиви, ідеї : [монографія] / М. С. Трофимук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 380 с., [8] арк. іл. – Словник. – 80.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

29.

81.2

Т 98

Тюленев-Лисовик, Л. П.

   Словарные множества. 5. В 2 ч. Ч. 1 / Л. П. Тюленев-Лисовик. – Киев : Феникс, 2013. – 368 с. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Вересень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2016
Розробка та обслуговування сайту: Тетяна Микитюк (ВАКТ)