ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка, 30а м. Луцьк, Волинська область, 43005

тел./факс (0332) 24-40-38


Вівторок, 10.05.2016, 10:47
Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 

81.411.1-45

А 82

Аркушин, Г. Л.

   Словник західнополіських говірок. А-Я / Г. Л. Аркушин ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Західнополіс. ономастико-діалектол. центр. – Вид. 2-е, перероб. і допов. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2016. – 648 с. – 200.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

83.3(4УКР)6-8

Б 24

Барабаш, С.

   Лірика кохання Ліни Костенко: спроба осягнення / С. Барабаш. – Кіровоград : Айлант, 2003. – 84 с. – Бібліогр. в кінці розд. – 12.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

81.432.1-922

Б 74

Богуцький, К. І.

   Українсько-англійський розмовник / К. І. Богуцький. – Київ : Карпенко Е. Н. : Таланов О. С., 2005. – 246 с. – Додаток. – 5.00.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

 

81.411.1

Б 77

Бойко-Сікора, К.

   Жива бисіда / К. Бойко-Сікора, Л. Сікора ; Всеукр. громад. об-ня "Бойківське етнологічне товариство" ; [уклад.: І. Зубрицька, Н. Козар]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – 308 с. – Глосарій. – 140.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

81.432.1-92

В 31

Верба, Л. Г.

   Граматика сучасної англійської мови : ключі до вправ / Л. Г. Верба. – Київ : Логос-М, 2011. – 64 с. – (Учням та абітурієнтам). – 18.00.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

 

83.3(0)я54

В 67

   Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. пр. Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філології та журналістики ; [редкол.: Г. Л. Аркушин та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 328 с. – Анот.: укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – 60.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 2)

 

 

81.432.4-922

Г 37

Гергель, А.

   Deutsch. Spabreise: 11 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / А. Гергель, Т. Радченко. – Київ; Ірпінь : Перун, 2005. – 216 с. : іл. – Словник. – 28.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

81.432.1-923

Г 85

Грин, Г.

   Последний шанс мистера Левера / Г. Грин ; [предисл., коммент. и слов. И. С. Ивянской]. – Москва : Высш. шк., 1989. – 128 с. – (Библиотека для начального чтения). – Текст. англ. - На обл.: Graham Greene. A Chance for Mr. Lever. – 5.00.

            К-сть прим.:  3  (ВА. – 3)

 

 

81.432.1-923

Д 20

Даррелл, Д.

   Моя семья и другие звери / Д. Даррелл ; [предисл. и коммент. Т. П. Розендорн]. – Москва : Высш. шк., 1987. – 176 с. – (Библиотека для домашнего чтения). – Текст англ. - На обл.: Gerald Durrell. My Family and other Animals. – 2.00.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

 

81

М 74

   Мовні універсалії у міжкультурній комунікації : зб. тез / М-во освіти і науки України [та ін] ; [редкол.: О. П. Черняк та ін.]. – Луцьк : Іванюк В. П., 2016. – 218 с. – Бібліогр. в кінці ст. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

81.411.1-4

О-57

Омельковець, Р. С.

   Словник ботанічної лексики західнополіських говірок / Р. С. Омельковець. – Луцьк : Іванюк В. П., 2016. – 220 с. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

81.432.1-923

П 35

Письменная, О. А.

   Английский язык: экология и охрана окружающей среды = Ecology & Environmental Protection / О. А. Письменная. – Москва : Славян. дом кн., 2007. – 366 с. – (Вас ждет успех!). – Словарь. – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

81.432.1-922

П 37

Плахотник, В. М.

   Англійська мова : підруч. для 10 кл. серед. шк. / В. М. Плахотник, Р. Ю. Мартинова, Л. Г. Александрова. – 2-е вид. – Київ : Освіта, 1998. – 222 с. : іл. – 11.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

 

81.411.1-42

С 48

   Словник власних імен людей (українсько-російський і російсько-український) = Словарь собственных имен людей / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; уклад.: С. П. Левченко, Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська ; за ред. С. П. Левченка. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – 76 с. – 8.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

 

81.411.1-424

С 48

   Словник зоонімів північно-західної України. А-Я / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Західнополіс. ономастико-діалектол. центр ; [упоряд. Г. Л. Аркушин]. – Луцьк : Іванюк В. П., 2016. – 288 с. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

83.3(4УКР)6-8

С 88

   Стусознавчі зошити : [наук. альм.]. Зошит 1 / [за ред. О. Солов’я, О. Пуніної]. – Вінниця : Простір Літ., 2016. – 120 с. – Бібліогр. в кінці ст. – 30.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

80я54

С 91

   Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : (зб. наук. пр.). Вип. 20 / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т ; [відп. ред. І. В. Сабадош. – Ужгород : Говерла, 2015. – 164 с. – Бібліогр. в кінці ст. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

83я54

С 92

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.

   Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. № 1 (326) : Літературознавство / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Н. Г. Колошук та ін.]. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2016. – 256 с. – Бібліогр. в кінці ст. – 137.00.

            К-сть прим.:  2  (НБВ. – 1, СГЛ. – 1)

 

 

83я54

С 92

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.

   Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. № 8 (309) : Серія : Філологічні науки : Літературознавство / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Н. Г. Колошук та ін.]. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – 178 с. – Бібліогр. в кінці ст. – 137.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 2, НБВ. – 1)

 

 

83я54

С 92

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.

   Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. № 9 (310) : Серія : Філологічні науки : Літературознавство / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Н. Г. Колошук та ін.]. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – 228 с. – Бібліогр. в кінці ст. – 137.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 2, НБВ. – 1)

 

 

83я54

Т 35

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка.

   Наукові записки. Серія: Літературознавство. Вип. 36 / Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – 332 с. – Бібліогр. в кінці ст. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

83.3(4УКР)я54

У 45

   Українське літературознавство : зб. наук. пр. Вип. 79 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: Т. Салига та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 318 с. – Анотація: укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – 135.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

81.416.1-923

Ф 32

Федик, Л.

   Старослов’янська мова : Дієслово : зб. тест. завдань : навч. посіб. / Л. Федик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 560 с. – Предм. покажч. – Бібліогр.: с. 554-555. – 109.77.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

81.432.1-48

Ф 33

Федоришин, М.

   Англо-український словник з українською транскрипцією = English-Ukrainian Dictionary with a Ukrainian Transcription of Pronunciation / М. Федоришин ; за ред. Н. Гайдук і П. Корнеса. – Вид. 2-е, перероб. та допов. – Львів : БаК, 2009. – 228 с. – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

80я54

Х 21

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

   Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія : Філологія : [зб. наук. пр.]. № 766. Вип. 51 / Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: Ю. М. Безхутрий та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – 284 с. – Текст: укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

81.432.4-40

G 878

   Der Grosse Duden : Worterbuch und Leitfaden der deutschen Rechtschreibung : mit einem Anh. : Vorschriften fur den Schriftsatz, Korrekturvorschriften, Hinweise fur das Maschinenschreiben. – [6. Aufl. (Nachdr. der 5. Aufl. der 18. Neubearbeitung)]. – Leipzig : Bibliographisches Inst., 1990. – 768 S. – 25.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

 

81.432.4-92

V 953

Vorderwulbecke, A.

   Stufen : Kolleg Deutsch als Fremdsprache. Bd. 4 : Information und Diskussion / A. Vorderwulbecke, K. Vorderwulbecke. – Munchen : Hans Buchwieser GmbH, 1991. – 278 S. : Ill. – Bibliogr.: S. 275-276. – 30.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Серпень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2016
Розробка та обслуговування сайту: Тетяна Микитюк (ВАКТ)