ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка,30а м. Луцьк, Волинська обл., 43005

тел./факс (0332) 24-40-38Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

Актуальні питання іноземної філології

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20839-10639Р від 08.05.2014 р.

ISSN  2410-0927

Журнал затверджено як фахове наукове видання з філологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515

Публікує нові результати наукових досліджень з актуальних питань сучасної іноземної філології (дискурсознавства, лексичної семантики, лінгвокультурології, літературознавства, термінознавства, лінгвістики тексту, лексикології, когнітивної, комунікативної та прикладної лінгвістики).

Волинь філологічна: текст і контекст

Свідоцтво про державну реєстрацію  КВ № 19779-9579ПР  від 15.03.2013

ISSN 2304-9383

Журнал затверджено як фахове наукове видання з філологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241 (попередні: постанова президії ВАК України від 27.05.2009 р. № 1−05/2 )

Публікує праці, присвячені з’ясуванню актуальних проблем сучасної україністики та славістики, мовознавства, літературознавства та журналістики.

Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Свідоцтво про державну реєстрацію  КВ № 21451-11251Р від 25.06.2015

ISSN 2411-4014 (Print) , ISSN 2524-2717 (Online)

Журнал затверджено як фахове наукове видання у категорії "Б" з економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 № 975  (попередні: наказ МОН України від від 21.12.2015 № 1328)

Публікує широку гаму наукових досліджень у сфері економіки та менеджменту, які висвітлюють історію економічної думки та економічну теорію, економіку та управління національною економікою та підприємствами, регіональну економіку, гроші, фінанси, кредит, бухгалтерський облік.

Історико-правовий часопис

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20053-9853 Р від 07.06.2013 р.

ISSN 2409-4544

Журнал затверджено як фахове наукове видання з юридичних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 04.07.2014 № 793

Публікує дослідження з актуальних проблем історії, теорії, філософії держави і права, теоретичних та практичних проблем конституційного, адміністративного, фінансового, трудового, екологічного, господарського права, цивілістичних та кримінально-правових галузей права, міжнародно-правові та порівняльно-правові дослідження.

КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики : науково-популярний журнал

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №19768-9568Р від 11.03.2013 р.

ISSN 2312-9808

Публікує матеріали з актуальних проблем історії, теорії та практики міжнародних відносин, тенденцій та перспектив внутрішнього розвитку у країнах та регіонах світу.

 

Леся Українка і сучасність : збірник наукових праць

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 19774-9574ПР від 15.03.2013

ISSN 2224-6827

Журнал зареєстрований Президією ВАК України як фахове наукове видання з філологічних наук.

Тематика : висвітлення літературознавчих, мовознавчих, текстологічних, джерелознавчих досліджень письменницького доробку Лесі Українки, матеріалів з її архіву.

Лінгвостилістичні студії

Свідоцтво про державну реєстрацію  КВ 20841-10641Р від 08.05.2014

ISSN 2413-0923 (Print) , ISSN 2413-6530 (Online)

Журнал затверджено як фахове наукове видання з філологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515

Публікує праці з актуальних питань сучасної лінгвостилістики (поліфункційний статус української мови в синхронії та діахронії; стилістичні ресурси української мови; стилістика різних типів текстів; порівняльні стилістичні дослідження; лінгвоперсонологія; стилістика діалектного мовлення).

Літопис Волині

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ  19770-9570 ПР від 15.03.2013 р.

ISSN 2305-9389

Публікує нові дослідження в гуманітарній сфері, які розкривають сутність цивілізаційного процесу на терені нашої держави до Волинського регіону зокрема.

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 22739-12639 Р від 24.04.2017 р.

ISSN 2522-1663 (Print) ISSN 2524-2679 (Online)

Журнал затверджено як фахове наукове видання з політичних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 326 

 

Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 197750-9575 ПР від 15.03.2013 р.

ISSN: 2310-130Х

Журнал затверджено як фахове наукове видання з фізичного виховання і спорту наказом Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241 (попередні: постанова президії ВАК України № 1−05/1 від 10.02.2010 р.)

Публікує дослідження з історичних, філософських, правових та організаційних проблем фізичної культури, професійної підготовки фахівців фізичної культури та спорту, педагогічних технологій навчання фізичної культури, фізичної культури, фізичного виховання різних груп населення, лікувальної фізичної культури, спортивної медицини й фізичної реабілітації, олімпійського і професійного спорту.

Науковий вісник Східноєвропейсього національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 24248-14088Р від 02.12.2019 

ISSN 2617-4715  (Print) ISSN 2617-4723 (Online)

Журнал затверджено як фахове наукове видання з біологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 № 1328 (попередні: постанова президії ВАК України № 1-05/ від 26.05.2010 р.)

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 19777-9577ПР від 15.03.2013

ISSN 1729-360X

Журнал зареєстрований Президією ВАК України як фахове наукове видання.

Серія "Географічні науки"

Журнал затверджено як фахове наукове видання з географічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 № 1328 (попередні: постанова президії ВАК України № 1-05/7 від 10.11. 2010 р.)

Серія "Історичні науки"

Журнал затверджено як фахове наукове видання з історичних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515 (попередні: постанова президії ВАК України №1-05/1 від 10.02.10)

Серія "Міжнародні відносини"

Журнал затверджено як фахове наукове видання з політичних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241 (попередні: постанова президії ВАК України №1-05/1 від 10.02.10)

Серія "Педагогічні науки"

Журнал затверджено як фахове наукове видання з педагогічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515 (попередні: постанова президії ВАК України №1-05/1 від 10.02.10)

Серія "Фізичні науки"

Серія "Філологічні науки. Літературознавство"

Журнал затверджено як фахове наукове видання з філологічних наук (літературознавство) наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 № 1328 (попередні: постанова президії ВАК України №1-05/1 від 10.02.10)

Серія "Філологічні науки. Мовознавство"

Журнал затверджено як фахове наукове видання з філологічних наук (мовознавство) наказом Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241 (попередні: постанова президії ВАК України №1-05/3 14.04.10)

Серія "Філософські науки"

Журнал затверджено як фахове наукове видання з філософських наук наказом Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241 (попередні: постанова президії ВАК України №1-05/1 від 10.02.10)

 

Педагогічний часопис Волині

Свідоцтво про державну реєстрацію  КВ № 24064-13904Р від 31.07.2019 р.

ISSN 2415-8143

Журнал затверджено як фахове наукове видання з педагогічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515

Публікуються матеріали, що містять результати оригінальних досліджень із загальної, дошкільної, спеціальної педагогіки та соціальної роботи, педагогіки початкової й вищої школи. Важливе місце посідають праці з різних аспектів інклюзивної освіти, інтеграції осіб із різним рівнем психофізичного розвитку в суспільство.

Природа Західного Полісся та прилеглих територій

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19778-9578 ПР від 15.03.2013 р.

ISSN 2227-3220

Журнал затверджено як фахове наукове видання з біологічних та географічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 № 1328 (попередні: з біологічних наук постанова Президії ВАК України від 22.04.2011 р. № 1-05/4) та географічних наук постанова Президії ВАК України від 22.12.2010 р. № 1-05/8)

Публікації висвітлюють питання геологічної будови, клімату, поверхневих та підземних вод, грунтів, рослинного і тваринного світу, охорони природи, рекреації, природних ресурсів Західного Полісся та прилеглих територій.

Психологічні перспективи

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19837-9637 ПР від 11.04.2013 р.

ISSN 2227-1376 (Print), ISSN 2308-3743 (Online)

Журнал затверджено як фахове наукове видання з психологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515  (попередні: постанова президії ВАК України №1-05/4 від 26.05.10)

Публікуються наукові дослідження з висвітлення новітніх досягнень у загальній та соціальній психології, поширення науково-психологічних знань.

Соціологічні студії

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 19769-9569ПР від 15.03.2013

ISSN 2306-3971 (Print) ISSN 2521-1056 (Online)

Журнал затверджено як фахове наукове видання з соціологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 р. № 528

Публікації висвітлюють  результати теоретико-методологічних, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних проблем соціології.

Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 19771-9571ПР від 15.03.2013

ISSN 2306-028X

Публікує дослідження щодо українсько-польських  відносини в галузі філології, політології та історії.

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19773-9573 ПР від 15.03.2013 р.

ISSN 2220-7481(Print) , ISSN 2410-2156 (Online)

Журнал затверджено як фахове наукове видання в категорії "Б" з фізичного виховання і спорту  та педагогічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 (попередні: постанова президії ВАК України № 1-05/1 від 10.02.2010; постанова президії ВАК України № 1-05/4 від 26.05. 2010).

Галузь та проблематика: міжнародне видання охоплює широку сферу наукових досліджень у галузі масового спорту, фізичної реабілітації та спорту вищих досягнень. Публікуємо статті, які висвітлюють історію  фізичної культури в Україні та світі; філософські, правові та організаційні проблеми фізичної культури; особливості фізичного виховання різних груп населення; питання професійної підготовки фахівців фізичної культури і спорту; педагогічні технології навчання фізичних вправ; засоби відновлення працездатності; особливості підготовки спортсменів та адаптації організму людини до фізичних навантажень.

East European Journal of Psycholinguistics =Східноєвропейський журнал психолінгвістики

Свідоцтво про державну реєстрацію ВЛ 485-218Р від 29.07.2014

ISSN 2312-3265 (Print) , ISSN 2313-2116 (Online)

Публікуються результати власних досліджень у галузі психо- та нейролінгвістики, прикладної й експериментальної лінгвістики, психології мовлення.

 

Research Trends in Modern Linguistics and Literature

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 23226-13066Р від  22.03.2018

ISSN 2617-6696  eISSN 2664-3332

Possible linguistic topics include, but are not limited to, the following: 

 • Text and discourse studies
 • Pragmatics
 • Semantics
 • Language and culture studies
 • Terminology, lexicology, lexicography, linguistic anthropology
 • Sociolinguistics
 • The theory and practice of translation
 • Cross-cultural communication
 • Cognitive linguistics
 • Communicative linguistics
 • Corpus linguistics
 • Applied linguistics
 • Multimodality
 • The methodology of language teaching and studying
 • Literature studies

"SCIENTIA EST POTENTIA: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології" 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 20840-10640Р від 08.05.2014

ISSN 2410-2202

Публікуються дослідження що висвітлюють актуальні питання сучасного мовознавства (дискурсознавства, лексичної семантики, лінгвосеміотики, лінгвокультурології, термінознавства, лінгвістики тексту, лексикології, когнітивної лінгвістики, комунікативної лінгвістики,  прикладної лінгвістики).

 

Оновлено 23.01.2020

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2020