ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка, 30а м. Луцьк, Волинська область, 43005

тел./факс (0332) 24-40-38


Вівторок, 10.05.2016, 10:47
Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

Актуальні питання іноземної філології

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20839-10639Р від 08.05.2014 р.

ISSN  2410-0927

Журнал затверджено як фахове наукове видання з філологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515

Публікує нові результати наукових досліджень з актуальних питань сучасної іноземної філології (дискурсознавства, лексичної семантики, лінгвокультурології, літературознавства, термінознавства, лінгвістики тексту, лексикології, когнітивної, комунікативної та прикладної лінгвістики).

Волинь філологічна: текст і контекст

Свідоцтво про державну реєстрацію  КВ № 19779-9579ПР  від 15.03.2013

ISSN 2304-9383

Журнал затверджено як фахове наукове видання з філологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241 (попередні: постанова президії ВАК України від 27.05.2009 р. № 1−05/2 )

Публікує праці, присвячені з’ясуванню актуальних проблем сучасної україністики та славістики, мовознавства, літературознавства та журналістики.

Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Свідоцтво про державну реєстрацію  КВ № 21451-11251Р від 25.06.2015

ISSN 2411-4014

Журнал затверджено як фахове наукове видання з економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 № 1328

Публікує широку гаму наукових досліджень у сфері економіки та менеджменту, які висвітлюють історію економічної думки та економічну теорію, економіку та управління національною економікою та підприємствами, регіональну економіку, гроші, фінанси, кредит, бухгалтерський облік.

Історико-правовий часопис

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20053-9853 Р від 07.06.2013 р.

ISSN 2409-4544

Журнал затверджено як фахове наукове видання з юридичних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 04.07.2014 № 793

Публікує дослідження з актуальних проблем історії, теорії, філософії держави і права, теоретичних та практичних проблем конституційного, адміністративного, фінансового, трудового, екологічного, господарського права, цивілістичних та кримінально-правових галузей права, міжнародно-правові та порівняльно-правові дослідження.

Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Свідоцтво про державну реєстрацію  КВ 19776-9576ПР від 15.03.2013

Журнал зареєстрований Президією ВАК України як фахове наукове видання з історичних наук.

Тематика : висвітлення результатів досліджень та надання науково-методичних матеріалів у галузі історії України.

КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики : науково-популярний журнал

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №19768-9568Р від 11.03.2013 р.

ISSN 2312-9808

Публікує матеріали з актуальних проблем історії, теорії та практики міжнародних відносин, тенденцій та перспектив внутрішнього розвитку у країнах та регіонах світу.

Леся Українка і сучасність : збірник наукових праць

Свідоцтво про державну реєстрацію  КВ 19774-9574ПР від 15.03.2013

Журнал зареєстрований Президією ВАК України як фахове наукове видання з філологічних наук.

Тематика : висвітлення літературознавчих, мовознавчих, текстологічних, джерелознавчих досліджень письменницького доробку Лесі Українки, матеріалів з її архіву.

Лінгвостилістичні студії

Свідоцтво про державну реєстрацію  КВ 20841-10641Р від 08.05.2014

ISSN 2413-0923

Журнал затверджено як фахове наукове видання з філологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515

Публікує праці з актуальних питань сучасної лінгвостилістики (поліфункційний статус української мови в синхронії та діахронії; стилістичні ресурси української мови; стилістика різних типів текстів; порівняльні стилістичні дослідження; лінгвоперсонологія; стилістика діалектного мовлення).

Літопис Волині

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ  19770-9570 ПР від 15.03.2013 р.

ISSN 2305-9389

Публікує нові дослідження в гуманітарній сфері, які розкривають сутність цивілізаційного процесу на терені нашої держави до Волинського регіону зокрема.

Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 19772-9572ПР від 15.03.2013

ISSN №2226-8669

Публікації висвітлюють актуальні проблеми соціальних комунікацій, характеризують сучасні тенденції розвитку електронних ЗМК, аналізують типологічну й формально-змістову специфіку культури видання, досліджують питання історії, теорії та практики видавничої справи й редагування, а також особливості редагування дитячої літератури, потрактовують літературно-публіцистичний дискурс.

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 22739-12639 Р від 24.04.2017 р.

ISSN 2522-1663 (Print) ISSN 2524-2679 (Online)

Журнал затверджено як фахове наукове видання з політичних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 326 

 

Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 197750-9575 ПР від 15.03.2013 р.

ISSN: 2310-130Х

Журнал затверджено як фахове наукове видання з фізичного виховання і спорту наказом Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241 (попередні: постанова президії ВАК України № 1−05/1 від 10.02.2010 р.)

Публікує дослідження з історичних, філософських, правових та організаційних проблем фізичної культури, професійної підготовки фахівців фізичної культури та спорту, педагогічних технологій навчання фізичної культури, фізичної культури, фізичного виховання різних груп населення, лікувальної фізичної культури, спортивної медицини й фізичної реабілітації, олімпійського і професійного спорту.

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 19777-9577ПР від 15.03.2013

ISSN 1729-360X

Журнал зареєстрований Президією ВАК України як фахове наукове видання.

Серія "Біологічні науки"

Журнал затверджено як фахове наукове видання з біологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 № 1328 (попередні: постанова президії ВАК України № 1-05/ від 26.05.2010 р.)

Серія "Географічні науки"

Журнал затверджено як фахове наукове видання з географічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 № 1328 (попередні: постанова президії ВАК України № 1-05/7 від 10.11. 2010 р.)

Серія "Історичні науки"

Журнал затверджено як фахове наукове видання з історичних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515 (попередні: постанова президії ВАК України №1-05/1 від 10.02.10)

Серія "Міжнародні відносини"

Журнал затверджено як фахове наукове видання з політичних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241 (попередні: постанова президії ВАК України №1-05/1 від 10.02.10)

Серія "Педагогічні науки"

Журнал затверджено як фахове наукове видання з педагогічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515 (попередні: постанова президії ВАК України №1-05/1 від 10.02.10)

Серія "Фізичні науки"

Серія "Філологічні науки. Літературознавство"

Журнал затверджено як фахове наукове видання з філологічних наук (літературознавство) наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 № 1328 (попередні: постанова президії ВАК України №1-05/1 від 10.02.10)

Серія "Філологічні науки. Мовознавство"

Журнал затверджено як фахове наукове видання з філологічних наук (мовознавство) наказом Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241 (попередні: постанова президії ВАК України №1-05/3 14.04.10)

Серія "Філософські науки"

Журнал затверджено як фахове наукове видання з філософських наук наказом Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241 (попередні: постанова президії ВАК України №1-05/1 від 10.02.10)

Серія "Хімічні науки"

Педагогічний часопис Волині

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21605-11505Р від 08.09.2015 р

ISSN 2415-8143

Журнал затверджено як фахове наукове видання з педагогічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515

Публікуються матеріали, що містять результати оригінальних досліджень із загальної, дошкільної, спеціальної педагогіки та соціальної роботи, педагогіки початкової й вищої школи. Важливе місце посідають праці з різних аспектів інклюзивної освіти, інтеграції осіб із різним рівнем психофізичного розвитку в суспільство.

Природа Західного Полісся та прилеглих територій

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19778-9578 ПР від 15.03.2013 р.

ISSN 2227-3220

Журнал затверджено як фахове наукове видання з біологічних та географічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 № 1328 (попередні: з біологічних наук постанова Президії ВАК України від 22.04.2011 р. № 1-05/4) та географічних наук постанова Президії ВАК України від 22.12.2010 р. № 1-05/8)

Публікації висвітлюють питання геологічної будови, клімату, поверхневих та підземних вод, грунтів, рослинного і тваринного світу, охорони природи, рекреації, природних ресурсів Західного Полісся та прилеглих територій.

Психологічні перспективи

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19837-9637 ПР від 11.04.2013 р.

ISSN 2227-1376 (Print), ISSN 2308-3743 (Online)

Журнал затверджено як фахове наукове видання з психологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515  (попередні: постанова президії ВАК України №1-05/4 від 26.05.10)

Публікуються наукові дослідження з висвітлення новітніх досягнень у загальній та соціальній психології, поширення науково-психологічних знань.

Соціологічні студії

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 19769-9569ПР від 15.03.2013

ISSN 2306-3971 (Print) ISSN 2521-1056 (Online)

Журнал затверджено як фахове наукове видання з соціологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 р. № 528

Публікації висвітлюють  результати теоретико-методологічних, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних проблем соціології.

Типологія та функції мовних одиниць

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 20222-10022Р від 10.09.2013

ISSN 2311-5165

Наукові дослідження висвітлюють актуальні питання сучасного мовознавства (граматичні одиниці й категорії української та інших мов; українсько-інослов’янські мовні паралелі та взаємозв’язки; поліфункційність української мови в синхронії та діахронії).

Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 19771-9571ПР від 15.03.2013

ISSN 2306-028X

Публікує дослідження щодо українсько-польських  відносини в галузі філології, політології та історії.

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19773-9573 ПР від 15.03.2013 р.

ISSN 2220-7481(Print) , ISSN 2410-2156 (Online)

Журнал затверджено як фахове наукове видання з фізичного виховання і спорту наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747 (попередні: постанова президії ВАК України № 1-05/1 від 10.02.2010)

та педагогічних наук наказом МОНУ від 12.05.2015 № 528 (попередні: постанова президії ВАК України № 1-05/4 від 26.05. 2010)

У збірнику наукових праць публікуються матеріали за такими напрямами:

  • історичні, філософські, правові та організаційні проблеми фізичного виховання і спорту;
  • професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту;
  • педагогічні технології навчання фізичної культури;
  • фізична культура, фізичне виховання різних груп населення;
  • лікувальна фізична культура, спортивна медицина і фізична реабілітація;
  • олімпійський і професійний спорт.

East European Journal of Psycholinguistics =Східноєвропейський журнал психолінгвістики

Свідоцтво про державну реєстрацію ВЛ 485-218Р від 29.07.2014

ISSN 2312-3265 (Print) , ISSN 2313-2116 (Online)

Публікуються результати власних досліджень у галузі психо- та нейролінгвістики, прикладної й експериментальної лінгвістики, психології мовлення.

"SCIENTIA EST POTENTIA: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології" 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 20840-10640Р від 08.05.2014

ISSN 2410-2202

Публікуються дослідження що висвітлюють актуальні питання сучасного мовознавства (дискурсознавства, лексичної семантики, лінгвосеміотики, лінгвокультурології, термінознавства, лінгвістики тексту, лексикології, когнітивної лінгвістики, комунікативної лінгвістики,  прикладної лінгвістики).

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2019