ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка, 30а м. Луцьк, Волинська область, 43005

тел./факс (0332) 24-40-38


Вівторок, 10.05.2016, 10:47
Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

Правила користування

бібліотекою Східноєвропейського національного університету

імені Лесі Українки

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (надалі – Бібліотека) розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1995 року зі змінами і доповненнями, у редакції від 12.12.2012 р., "Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти України", затвердженого наказом Міністерства освіти України № 155 від 30 квітня 1998 року, "Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України" затверджених наказом Міносвіти України № 321 від 31 серпня 1998 року.

1.2. Правила користування Бібліотекою університету встановлюють загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів Бібліотеки, перелік основних послуг і умови їх надання, права та обов’язки користувача.

1.3. Бібліотека Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, є структурним підрозділом університету, який забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси вузу.

1.4. Фонди Бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.5. Складовими ресурсної бази є: упорядковані фонди документів друку, матеріали на електронних носіях інформації, бази даних (БД), мережеві ІР, матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання та передачі інформації.

2. Правила запису до бібліотеки

2.1. Запис користувачів до Бібліотеки здійснюється у секторі реєстрації на основі ведення єдиної реєстраційної картотеки.

2.2. Для запису до Бібліотеки студенти університету, викладачі, аспіранти, докторанти, слухачі ННЦПО, співробітники, студенти й викладачі коледжу технологій, бізнесу та права пред’являють паспорт, три фотокартки 3х4 і, залежно від читацької категорії, службове посвідчення (дійсне в поточному календарному році) або довідку з відділу кадрів (із зазначенням терміну контракту), аспірантський / студентський квиток.

2.2.1. Запис студентів 1-х курсів проводиться на підставі наказів про зарахування.

2.2.2. Запис слухачів у системі довузівської підготовки проводиться на підставі посвідчення слухача при наявності двох фотокарток 3х4.

2.2.3. Запис учнів МАН проводиться на підставі списків керівників секцій при наявності двох фотокарток 3х4.

2.2.4. Запис користувачів (сумісників), які працюють в університеті тимчасово, здійснюється при наявності паспорта, посвідчення та двох фотокарток 3х4.

2.2.5. Сумісники, слухачі в системі довузівської підготовки та учні МАН мають право користуватися документами Бібліотеки лише в читальних залах.

2.3. Представникам інших установ та організацій надано можливість отримати читацький квиток із терміном дії один календарний рік (оформляється при наявності паспорта, двох фотокарток 3х4) або для разового відвідування бібліотеки (оформляється без фотокарток при наявності паспорта та діє протягом дня), який надає право користуватися документами лише в читальних залах бібліотеки.

2.4. Перед записом до Бібліотеки читач повинен ознайомитися з "Правилами користування бібліотекою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки” та  підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом на читацькому квитку та реєстраційній картці.

2.5. Читацький квиток є документом, що дає право користуватися фондами й інформаційними ресурсами всіх підрозділів Бібліотеки протягом поточного календарного року.

2.6. Передавати для користування читацький квиток іншим особам або користуватися чужим читацьким квитком заборонено.

2.7. Читач, який втратив читацький квиток та має намір продовжити користування Бібліотекою, зобов’язаний подати письмову заяву на ім’я директора Бібліотеки та отримати дублікат через 1 місяць.

2.8. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всі видання, що зафіксовані за читачем в облікових документах Бібліотеки.

2.9. У разі зміни прізвища, місця проживання, зазначеного в паспорті, переведення з одного факультету на інший користувач повинен повідомити про це сектор реєстрації.

2.10. Щорічно, з 1-го робочого дня січня, здійснюється перереєстрація користувачів Бібліотеки. Користувачі, котрі не перереєструвалися, Бібліотекою не обслуговуються.

3. Порядок користування Бібліотекою

3.1. Читачі можуть отримувати в тимчасове користування книги, інші твори друку і матеріали з фондів Бібліотеки; користуватися інформацією про склад Бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат Бібліотеки; отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації; здійснювати пошук інформації через комп’ютерну мережу Інтернет.

3.2. Видача документів із фондів Бібліотеки здійснюється лише при наявності читацького  квитка та на основі вимоги на літературу.

При обслуговуванні читачів у всіх відділах (крім відділу абонементу) читацький квиток знаходиться на кафедрі видачі літератури до завершення роботи читачем і повернення всіх отриманих видань.

3.3. Відсутні в Бібліотеці профільні видання можуть бути замовлені за міжбібліотечним абонементом (МБА). Матеріали, отримані через МБА, видаються для роботи лише у читальних залах Бібліотеки.

3.4. Читач має право вносити в зону обслуговування особистий комп’ютер (ноутбук, планшетний ПК, тощо). Використання таких технічних засобів допускається, якщо це не заважає роботі інших читачів.

3.5. Вибуваючи з університету, користувач зобов’язаний повернути літературу, що значиться за ним в облікових документах Бібліотеки, і здати читацький квиток у сектор реєстрації.

При відсутності читацького квитка користувач зобов’язаний подати в сектор реєстрації читачів контрольний талон із відміткою про відсутність заборгованості у відділах обслуговування Бібліотеки (читальних залах гуманітарної літератури, природничої літератури, рідкісних та іноземних видань, періодичних видань, історичної літератури, юридичної та педагогічної літератури, літератури з мистецтв).

3.6. Бібліотека надає основні бібліотечні послуги безкоштовно, додаткові послуги можуть бути платними згідно з постановою КМУ від 27.08.2010 р. № 796. Перелік платних послуг та розмір оплати затверджується наказом ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

3.7. Читачі мають право звертатися до представників адміністрації бібліотеки з пропозиціями, зауваженнями, скаргами з усіх питань, що стосуються обслуговування, придбання та організації інформаційних ресурсів і послуг.

4. Порядок користування відділом абонементу

4.1. Право користування відділом абонементу надається співробітникам університету, аспірантам денної форми навчання та студентам університету. Особи, які не відносяться до даних категорій читачів, а також викладачі, які працюють в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки за сумісництвом відділом абонементу не обслуговуються.

4.2. Документи з фонду відділу абонементу видаються читачам в певній кількості примірників на визначений термін користування. У разі відсутності потрібного документу в фонді відділу абонементу додатково пошук і видача літератури здійснюється через відділ зберігання фондів.

4.3. Наукові видання видаються терміном до одного місяця. Термін користування науковими виданнями може бути продовженим після їх повернення, якщо на них немає замовлень від інших користувачів.

4.4. Навчальні посібники та підручники видаються терміном на один семестр, аспірантам – до одного місяця.

4.5. Художня література видається читачам в кількості до 5 примірників терміном до 15 днів. (Викладачам та студентам інституту філології та журналістики — терміном до 1 місяця).

4.6. Документи, що є у фонді відділу абонементу в 1-3 примірниках, та документи підвищеного попиту видаються читачам на термін до 7 днів.

4.7. Кількість видань, зафіксованих на формулярі одного читача не повинна перевищувати встановлених норм:

- професорам, докторантам, доцентам, науковцям, асистентам – до 25 примірників;

- аспірантам – до 15 примірників;

- іншим працівникам університету – до 20 примірників;

- студентам – до 30 примірників.

4.8. Чергова видача документів читачеві можлива лише після повернення отриманих раніше або після продовження терміну користування ними, а також у разі, коли кількість взятих документів не перевищує встановлених норм (п. 4.7). Читачам дозволяється брати тільки один примірник певної назви документа.

4.9. Після щорічної перереєстрації користувач зобов’язаний здати або продовжити термін користування літературою, що зафіксована в читацькому формулярі.

4.10. За кожен документ, який видається на абонементі, читач ставить підпис на книжковому формулярі, що зберігається в формулярі читача.

4.11. При поверненні документів у Бібліотеку запис про видачу закреслюється  бібліотекарем (в присутності читача) і книжковий формуляр вкладається у відповідне видання.

4.12. Читачі-студенти на час літніх канікул зобов’язані повернути всі документи, зафіксовані в читацькому формулярі, до 20 липня поточного року. Бібліотекар відділу абонементу видає читачеві довідку про повну здачу документів, яка дає право користування фондами Бібліотеки у наступному семестрі.

Аспіранти зобов’язані повернути зафіксовані в читацькому формулярі видання за місяць до закінчення терміну навчання в аспірантурі.

4.13. Співробітники університету, які працюють на контрактній основі, зобов’язані повернути літературу, зафіксовану в читацькому формулярі за місяць до закінчення терміну контракту.

4.14. За порушення термінів здачі літератури читачі позбавляються права користування фондом з часу погашення заборгованості на термін до 15 календарних днів. Для студентів заочної форми навчання термін позбавлення права користування фондом визначається від початку наступної сесії.

При повторному невчасному поверненні літератури термін подвоюється.

Інформація про грубі порушення термінів користування літературою подається у ректорат або до судових органів згідно чинного законодавства.

5. Порядок користування послугами науково-бібліографічного відділу та читальними залами Бібліотеки

5.1. Право користування послугами науково-бібліографічного відділу та читальними залами Бібліотеки мають усі категорії читачів.

5.2. У науково-бібліографічному відділі користувачам Бібліотеки надається можливість працювати з фондом довідково-бібліографічних видань, що складається з універсальних і галузевих енциклопедій, різноманітних словників, довідників, путівників, бібліографічних посібників та ін.

5.3. У читальних залах секторів гуманітарної літератури, природничої літератури, історичної літератури, юридичної та педагогічної літератури читачі мають право скористатися послугою "нічний абонемент”. Обслуговування здійснюється згідно з "Правилами користування послугою "Нічний абонемент”.

5.4. При відсутності потрібних видань у фондах читальних залів документи можуть бути замовлені з відділу зберігання фондів.

5.5. При вході до читальних залів користувач зобов’язаний показати черговому бібліотекарю читацький квиток (читачі, що користувалися "нічним абонементом” – перепустку встановленого зразка), та отримати контрольний талон. При виході з читальних залів контрольний талон повертається черговому бібліотекарю.

5.6. Виносити документи з читальних залів і науково-бібліографічного відділу забороняється, крім випадків:

  • ксерокопіювання в межах Бібліотеки;
  • видачі на нічний абонемент;
  • роботи з електронними додатками до документів в комп’ютерній залі;
  • роботи в інших читальних залах.

5.7. Не дозволяється входити в читальні зали з особистими книгами та іншими друкованими матеріалами, а також виданнями отриманими в інших підрозділах Бібліотеки, окрім випадків, коли необхідна читачеві література відсутня в Бібліотеці. За цих обставин черговий бібліотекар повинен зробити відповідний запис на контрольному талоні щодо наявності власної літератури у користувача.

5.8. Не дозволяється входити до читальних залів з портфелями, валізами, сумками та ін. речами; в осінньо-зимовий, весняний періоди – у верхньому одязі; вносити та споживати продукти харчування (за винятком питної води).

6. Порядок користування фондами сектору рідкісних та іноземних видань

6.1. У читальному залі сектору рідкісних та іноземних видань видача літератури читачам на "нічний абонемент” проводиться згідно з пунктом 5.3. цих Правил.

6.2. Видача дипломних та магістерських робіт здійснюється при наявності письмової заяви читача за одним із підписів: наукового керівника, декана, заступника декана, завідувача кафедри. Кількість разової видачі дипломних та магістерських робіт не повинна перевищувати 7 примірників.

6.3. Забороняється ксерокопіювати або сканувати: рукописи, стародруки, рідкісні і цінні документи, дисертації, дипломні та магістерські роботи.

7. Порядок користування комп’ютерним залом

7.1. Обслуговування у комп’ютерному залі регулюється "Правилами користування комп’ютерним залом бібліотеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”.

7.2. Користувачі мають можливість користуватись фондом електронних та аудіовізуальних видань Бібліотеки та інформаційними ресурсами через світову мережу Інтернет.

7.3. Електронні та аудіовізуальні видання видаються для користування лише у комп’ютерному залі.

 8. Обов'язки користувачів

8.1. Користувачі зобов’язані дбайливо ставитися до видань та інших документів, отриманих з фондів Бібліотеки, і повертати їх у встановлений термін.

8.2. Не виносити з приміщення Бібліотеки книг та документів, що не зафіксовані у читацькому формулярі відділу абонементу чи виданих з читальних залів в режимі послуги "нічний абонемент".

За самовільне винесення літератури з пунктів обслуговування Бібліотеки читачі позбавляються права користування Бібліотекою на термін до 3 місяців.

8.3. Старанно переглядати отримані книги та інші документи і у випадку виявлення дефектів негайно повідомляти про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданнях відповідну позначку. Відповідальність за пошкодження книг та документів несе читач, який користувався ними останній.

8.4. Не порушувати порядку розстановки літератури у фонді відкритого доступу.

8.5. Не виривати карток з каталогів і картотек і не робити на них жодних позначень.

8.6. Дбайливо ставитися до бібліотечного фонду, матеріально-технічних засобів, меблів та іншого бібліотечного майна.

8.7. Забороняється робити позначки в тексті, загинати сторінки, класти розкриті книги одна на одну, розшивати матеріали.

8.8. Читачі повинні етично поводитися у приміщенні Бібліотеки.  Забороняється розмовляти по мобільному телефону в читальних залах та інших зонах обслуговування користувачів.

8.9. Користувачі, з вини яких завдано шкоди фондам чи майну Бібліотеки, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України.

8.10. У разі втрати або пошкодження бібліотечних документів (в т. ч. одержаних через МБА) читач зобов’язаний протягом 1 місяця відшкодувати втрату (пошкодження): примірником того ж видання або визнаними бібліотекою рівноцінними з врахуванням реальної ринкової вартості документів.

8.11. При пошкодженні чи втраті особливо цінних або рідкісних документів, їх вартість визначається комісією зі збереження бібліотечного фонду.

8.12. Заміна втраченої (пошкодженої) літератури проводиться згідно "Інструкції про порядок заміни книг втрачених читачами”.

8.13. За порушення цих Правил читач може бути позбавлений права користування Бібліотекою від 1 дня до 1 місяця.

За неодноразові або грубі порушення, некоректну поведінку в бібліотеці читач позбавляється права користування бібліотекою, або окремим її пунктом видачі строком до 3 місяців. Читачі, які не є студентами або співробітниками СНУ можуть бути позбавлені права користування бібліотекою загалом.

9. Обов’язки бібліотеки

9.1. Забезпечити реалізацію прав користувачів відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», та обслуговувати їх відповідно до "Правил користування бібліотекою СНУ ім. Лесі Українки”.

9.2. Здійснювати бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів та забезпечувати користувачам вільний доступ (можливість використання) до всіх інформаційних ресурсів бібліотеки.

9.3. Інформувати про всі види послуг, які надаються бібліотекою за допомогою оголошень, буклетів, електронних розсилок, сайту бібліотеки тощо.

9.4. Удосконалювати бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування читачів шляхом впровадження ефективних форм і методів роботи.

9.5. Здійснювати облік, зберігання і використання творів друку, та інших матеріалів, що знаходяться у фондах бібліотеки, відповідно до встановлених правил, що забезпечують їх збереження і раціональне використання.

9.6. Забезпечувати високу якість та культуру обслуговування; надавати читачам допомогу у виборі необхідних творів друку та інших матеріалів шляхом усних консультацій, користування каталогами і картотеками, бібліографічними покажчиками та іншими довідково-бібліографічними та інформаційними матеріалами; з метою популяризації та розкриття бібліотечного фонду організовувати книжкові виставки, дні кафедр, та інші заходи.

9.7. Створювати та підтримувати комфортні умови для роботи користувачів.

9.8. Здійснювати постійний контроль за поверненням до бібліотеки виданих документів та нагадувати читачам про необхідність повернути літературу.


Останнє оновлення 01.11.2013 р.
 
 
Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Квітень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

...

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2016
Розробка та обслуговування сайту: Тетяна Микитюк (ВАКТ)