ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка,30а м. Луцьк, Волинська обл., 43005

тел./факс (0332) 24-40-38Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

Правила користування

бібліотекою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (надалі – Бібліотека) розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», «Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти України", затвердженого наказом Міністерства освіти України, № 155 від 30 квітня 1998 року,  "Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України" затверджених наказом Міносвіти України № 321 від 31 серпня 1998 року.

1.2. Правила користування Бібліотекою університету встановлюють загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів Бібліотеки, перелік основних послуг і умови їх надання, права та обов’язки користувача.

1.3. Бібліотека Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, є структурним підрозділом університету, який забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси  внз.

1.4. Фонди Бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.5. Складовими ресурсної бази є: упорядковані фонди документів друку, матеріали на електронних носіях інформації, бази даних (БД), мережеві ІР, матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання та передачі інформації.

2. Запис до бібліотеки

2.1. Запис користувачів до Бібліотеки здійснюється у відділі обслуговування  (абонемент).

2.2. Для запису до Бібліотеки студенти університету, викладачі, аспіранти, докторанти, слухачі ННЦПО, співробітники, студенти й викладачі коледжу технологій, бізнесу та права пред’являють паспорт, три фотокартки 3х4 і, залежно від читацької категорії, службове посвідчення (дійсне в поточному календарному році) або довідку з відділу кадрів (із зазначенням терміну контракту), аспірантський / студентський квиток.

2.2.1.Запис студентів 1-х курсів відбувається на підставі наказів про зарахування.

2.2.2.Запис слухачів у системі довузівської підготовки відбувається на підставі посвідчення слухача за наявності двох фотокарток 3х4.

2.2.3.Запис учнів МАН відбувається на підставі списків керівників секцій при наявності двох фотокарток 3х4.

2.2.4.Запис користувачів, які працюють в університеті за сумісництвом, здійснюється при наявності паспорта, посвідчення та двох фотокарток 3х4.

2.2.5. Сумісники, слухачі в системі довузівської підготовки та учні МАН мають право користуватися документним фондом Бібліотеки лише у відділі обслуговування (читальні зали).

2.3. Представникам сторонніх установ та організацій надано можливість отримати читацький квиток із терміном дії до одного календарного року (оформляється при наявності паспорта, двох фотокарток 3х4) або для разового відвідування бібліотеки (оформляється без фотокарток при наявності паспорта та діє протягом робочого дня), який надає право користуватися документним фондом  лише у відділі обслуговування (читальні зали).

2.4. Перед записом до Бібліотеки читач повинен ознайомитися з "Правилами користування бібліотекою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки" та підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом на читацькому квитку та реєстраційній картці.

2.5. Читацький квиток є документом, що дає право користуватися фондами й інформаційними ресурсами у підрозділах  бібліотеки відповідно до категорії користувача .

2.6. Передавати для користування читацький квиток іншим особам або користуватися чужим читацьким квитком заборонено.

2.7. Читач, який втратив читацький квиток та має намір продовжити користування Бібліотекою, зобов’язаний подати письмову заяву на ім’я директора Бібліотеки та отримати дублікат через 2 тижні .

2.8. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всі видання, що зафіксовані за читачем в облікових документах Бібліотеки.

2.9. У разі зміни прізвища, місця проживання, зазначеного в паспорті, переведення з одного факультету на інший користувач повинен повідомити про це відділ обслуговування (абонемент).

2.10. Щорічно,з 1-го робочого дня січня, здійснюється перереєстрація користувачів Бібліотеки. Користувачі, котрі не перереєструвалися, Бібліотекою не обслуговуються.

3. Порядок користування Бібліотекою

3.1. Читачі можуть отримувати в тимчасове користування книги, інші твори друку і матеріали з фондів Бібліотеки; користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат Бібліотеки; отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації; здійснювати пошук інформації через комп’ютерну мережу Інтернет.

3.2. Видача документів із фондів Бібліотеки здійснюється лише при наявності читацького  квитка та на основі вимоги на літературу.

При обслуговуванні читачів у відділі обслуговування (читальні зали) читацький квиток знаходиться на кафедрі видачі літератури до завершення роботи читачем і повернення всіх отриманих видань.

3.3. Відсутні в Бібліотеці профільні видання можуть бути замовлені за міжбібліотечним абонементом (МБА). Матеріали, отримані через МБА, видаються для роботи лише у читальних залах Бібліотеки.

3.4. Читач має право вносити в читальні зали особистий пристрій (ноутбук, планшетний ПК, тощо). Використання таких технічних засобів допускається, якщо це не заважає роботі інших читачів.

3.5. Вибуваючи з університету, користувач зобов’язаний повернути літературу, що значиться за ним в облікових документах Бібліотеки, підписати обхідний лист, в якому буде зроблена помітка про відсутність  заборгованості, здати читацький квиток у  відділ обслуговування (абонемент).

3.6. Бібліотека надає основні бібліотечні послуги безкоштовно.

Перелік  додаткових платних  послуг, що надає Бібліотека, розмір їх оплати визначаються у встановленому порядку відповідно до нормативно- правових документів та наказів ректора університету.

3.7. Читачі мають право звертатися до представників адміністрації бібліотеки з пропозиціями, зауваженнями, скаргами з усіх питань, що стосуються обслуговування, придбання та організації інформаційних ресурсів і послуг.

4. Порядок користування відділом обслуговування (абонемент)

4.1. Право користування відділом обслуговування (абонемент) надається співробітникам університету, аспірантам денної форми навчання та студентам університету. Особи, які не відносяться до даних категорій читачів, а також викладачі, які працюють в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки за сумісництвом даним відділом  не обслуговуються.

4.2. Документи з фонду відділу обслуговування (абонемент) видаються читачам в певній кількості примірників на визначений термін користування. У разі відсутності потрібного документу в фонді даного відділу  додатково пошук і видача літератури здійснюється через відділ зберігання фондів.

4.3. Наукові видання видаються терміном до одного місяця. Термін користування науковими виданнями може бути продовженим після їх повернення, якщо на них немає замовлень від інших користувачів.

4.4. Навчальні посібники та підручники видаються терміном на один семестр, аспірантам – до одного місяця.

4.5. Художня література видається читачам в кількості до 5 примірників терміном до 15 днів. (Викладачам та студентам факультету філології та журналістики — терміном до 1 місяця).

4.6. Документи, що є у фонді відділу абонементу в 1-3 примірниках, та документи підвищеного попиту видаються читачам на термін до 7 днів.

4.7. Кількість видань, зафіксованих на формулярі одного читача не повинна перевищувати встановлених норм:

- професорсько-викладацькому складу – до 25 примірників;

- аспірантам – до 20 примірників;

- іншим працівникам університету – до 20 примірників;

- студентам – до 25 примірників.

4.8. Чергова видача документів читачеві можлива лише після повернення отриманих раніше або після продовження терміну користування ними, а також у разі, коли кількість взятих документів не перевищує встановлених норм (п.4.7). Читачам дозволяється брати тільки один примірник певної назви документа.

4.9. Після щорічної перереєстрації користувач зобов’язаний здати або продовжити термін користування літературою, що зафіксована в читацькому формулярі.

4.10. За кожен документ, який видається у відділі обслуговування (абонемент), читач ставить підпис на книжковому формулярі, що зберігається в формулярі читача.

4.11. При поверненні документів у Бібліотеку запис про видачу закреслюється  бібліотекарем (в присутності читача) і книжковий формуляр вкладається у відповідне видання.

    1. Читачі-студенти на час літніх канікул зобов’язані повернути всі документи, зафіксовані в читацькому формулярі, до 20 липня поточного року. Бібліотекар відділу обслуговування (абонемент) видає читачеві перепустку  ( щодо відсутності заборгованості), яка дає право користування фондами Бібліотеки у наступному семестрі.

Аспіранти зобов’язані повернути зафіксовані в читацькому формулярі видання за місяць до закінчення терміну навчання в аспірантурі.

4.13. Співробітники університету, які працюють на контрактній основі, зобов’язані повернути літературу, зафіксовану в читацькому формулярі за місяць до закінчення терміну контракту.

4.14. За порушення термінів повернення літератури читачі позбавляються права користування фондом  терміном до 15 календарних днів з моменту погашення заборгованості. Для студентів заочної форми навчання термін позбавлення права користування фондом визначається від початку наступної сесії.

При повторному невчасному поверненні літератури термін подвоюється.

Інформація про грубі порушення термінів користування літературою подається у ректорат або до судових органів згідно чинного законодавства.

5. Порядок користування послугами інформаційно-бібліографічного відділу та відділу обслуговування ( читальні зали) Бібліотеки

5.1. Право користування послугами інформаційно-бібліографічного відділу та відділу обслуговування ( читальні зали) Бібліотеки мають усі категорії читачів.

5.2. В інформаційно-бібліографічному відділі користувачам надається можливість працювати з фондом довідково-бібліографічних видань, що складається з універсальних і галузевих енциклопедій, різноманітних словників, довідників, путівників, бібліографічних посібників та довідково-бібліографічним апаратом Бібліотеки.

5.3. У відділі обслуговування (читальні зали) читачі мають право скористатися послугою "нічний абонемент". Обслуговування здійснюється згідно з "Правилами користування послугою "Нічний абонемент".

5.4. При відсутності необхідних видань у фондах відділу обслуговування (читальні зали) документи можуть бути замовлені з відділу зберігання фондів.

5.5. Працювати із рідкісними та цінними виданнями (цінність визначається бібліотекою) з урахуванням року видання, поліграфічного оформлення, виданнями опублікованими на правах рукопису (дисертаціями, авторефератами дисертацій, дипломними та  магістерськими роботами ) дозволяється тільки   у читальних залах  секторів.

5.6. Кількість разової видачі дипломних та магістерських робіт не повинна перевищувати 7 примірників.

5.7. Забороняється ксерокопіювати або сканувати: рукописи, стародруки, рідкісні і цінні документи, дисертації, дипломні та магістерські роботи.

5.8. Періодичні видання видаються користувачам для роботи тільки в секторі періодичних видань.

5.9. Виносити документи з відділу обслуговування (читальні зали і інформаційно-бібліографічного відділу забороняється, крім випадків:

  • ксерокопіювання в межах Бібліотеки;
  • видачі на нічний абонемент;
  • роботи в інших читальних залах.

5.10. У бібліотеці дозволяється користуватись власними документами . При внесенні їх до читального залу працівник проставляє відмітку у контрольному талоні.

5.11. Не дозволяється  вносити до відділу обслуговування (читальні зали) та споживати продукти харчування (за винятком питної води).

                                        

6. Обов'язки користувачів

6.1. Користувачі зобов’язані дбайливо ставитися до видань та інших документів, отриманих з фондів Бібліотеки, і повертати їх у встановлений термін.

6.2. При одержанні документів користувач має перевірити їхню кількість  та наявність пошкоджень  і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач, який останнім користувався даним документом.

6.3. Не виносити з приміщення Бібліотеки  видання, які не записані у читацькому формулярі. В разі порушень «Правил користування бібліотекою», користувач позбавляється права відвідувати її на термін до

3-х місяців.

6.4. Не порушувати порядку розстановки літератури у фонді відкритого доступу.

6.5. Не виривати карток з каталогів і картотек і не робити на них жодних позначень.

6.6. Дбайливо ставитися до бібліотечного фонду, матеріально-технічних засобів, меблів та іншого бібліотечного майна.

6.7. Забороняється робити позначки в тексті, загинати сторінки, класти розкриті книги одна на одну, розшивати матеріали.

6.8. При відвідуванні Бібліотеки користувачі зобов’язані  дотримуватись норм етики. Забороняється розмовляти по мобільному телефону у відділах обслуговування.

6.9. Користувачі, з вини яких завдано шкоди фондам чи майну Бібліотеки, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України.

6.10. У разі втрати або пошкодження бібліотечних документів (в т. ч. одержаних через МБА) читач зобов’язаний протягом 1 місяця відшкодувати втрату (пошкодження): примірником того ж видання або визнаними бібліотекою рівноцінними з врахуванням реальної ринкової вартості документів.

    6.11. При пошкодженні чи втраті особливо цінних або рідкісних документів, їх вартість визначається комісією з оцінки бібліотечних фондів, призначеною наказом ректора університету.

6.12. Заміна втраченої (пошкодженої) літератури проводиться згідно "Інструкції про порядок заміни документів  втрачених (пошкоджених) користувачами".

6.13. За порушення цих Правил читач може бути позбавлений права користування Бібліотекою від 1 дня до 1 місяця.

За неодноразові або грубі порушення, некоректну поведінку в бібліотеці читач позбавляється права користування бібліотекою, або окремим її пунктом видачі терміном до 3 місяців.

Для користувачів бібліотеки, сторонніх Східноєвропейському національному університету імені Лесі Українки, за аналогічні порушення Правил користування, припиняється право користування бібліотекою.

7.  Обов’язки бібліотеки

Працівники бібліотеки зобов’язані:

7.1. Забезпечити реалізацію прав користувачів відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», та обслуговувати їх відповідно до "Правил користування бібліотекою СНУ імені  Лесі Українки".

7.2. Здійснювати бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів та забезпечувати користувачам вільний доступ (можливість використання) до всіх інформаційних ресурсів бібліотеки.

7.3. Інформувати про всі види послуг, які надаються бібліотекою за допомогою оголошень, буклетів, електронних розсилок, сайту бібліотеки тощо.

7.4. Удосконалювати бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування читачів шляхом впровадження ефективних форм і методів роботи.

7.5. Здійснювати облік, зберігання і використання творів друку, та інших матеріалів, що знаходяться у фондах Бібліотеки, відповідно до встановлених правил, що забезпечують їх збереження і раціональне використання.

7.6. Забезпечувати високу якість та культуру обслуговування; надавати читачам допомогу у виборі необхідних творів друку та інших матеріалів шляхом усних консультацій, користування каталогами і картотеками, бібліографічними покажчиками, іншими довідково-бібліографічними та інформаційними матеріалами, електронними ресурсами; організовувати книжкові виставки, дні кафедр, та інші заходи.

7.7. Створювати та підтримувати комфортні умови для роботи користувачів.

7.8.Здійснювати постійний контроль за поверненням до Бібліотеки виданих документів та нагадувати читачам про необхідність повернути літературу.

 

 

 

Останнє оновлення 16.05.2017 р.
 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2020