ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка, 30а м. Луцьк, Волинська область, 43005

тел./факс (0332) 24-40-38


Вівторок, 10.05.2016, 10:47
Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 
 1.  

26.890

А 43

   Актуальні проблеми країнознавчої науки : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. , (м. Луцьк, 15-16 груд. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Громад. навч.-наук. центр сусп. географії ; [за ред. В. Й. Лажніка]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 292 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 50.00.

            К-сть прим.:  2  (СПЛ. – 2)

 1.  

28.9я54

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. 1 (18) : Проблеми регуляції фізіологічних функцій / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Л. І. Остапченко. – Київ : Київ. ун-т, 2015. – 84 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 19.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 1.  

24я54

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. 1 (51) : Хімія / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. В. М. Кокозей. – Київ : Київ. ун-т, 2015. – 84 с. – Бібліогр. в кінці ст. – 19.51.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 1.  

22.3я54

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. 1/2 (16/17) : Фізика / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. М. В. Макарець. – Київ : Київ. ун-т, 2014. – 64 с. – Бібліогр. в кінці ст. – 11.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 1.  

24я54

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. 1 (50) : Хімія / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. В. М. Кокозей. – Київ : Київ. ун-т, 2014. – 82 с. – Бібліогр. в кінці ст. – 13.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 1.  

24я54

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. 1 (49) : Хімія / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. В. М. Кокозей. – Київ : Київ. ун-т, 2013. – 68 с. – Бібліогр. в кінці ст. – 8.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 1.  

24я54

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. 48 : Хімія / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. М. С. Слободяник. – Київ : Київ. ун-т, 2010. – 58 с. – Бібліогр. в кінці ст. – 7.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 1.  

24я54

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. 46 : Хімія / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. М. С. Слободяник. – Київ : Київ. ун-т, 2008. – 52 с. – Бібліогр. в кінці ст. – 19.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 1.  

24я54

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. 47 : Хімія / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. М. С. Слободяник. – Київ : Київ. ун-т, 2008. – 56 с. – Бібліогр. в кінці ст. – 17.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 1.  

24я54

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. 45 : Хімія / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. М. С. Слободяник. – Київ : Київ. ун-т, 2007. – 60 с. – Бібліогр. в кінці ст. – 19.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 1.  

22.12я7

К 47

Клакович, Л. М.

   Теорія алгоритмів : навч. посіб. / Л. М. Клакович, С. М. Левицька ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-е вид., допов. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 162 с. – Бібліогр.: с. 160. – 21.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 1.  

24.1я73

К 73

Котур, Б. Я.

   Хімія. Практикум. Органайзер самостійної роботи студентів : навч. посіб. / Б. Я. Котур ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 136 с. – Додатки. – Бібліогр.: с. 107. – 16.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 1.  

24я54

Л 89

"Львівська політехніка" національний університет.

   Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.]. № 812 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / "Львівська політехніка" національний університет ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; гол. ред.-видав. ради Н. І. Чухрай. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 480 с. : іл., табл. – Текст: укр., англ. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 155.00.

            К-сть прим.:  2  (СПЛ. – 2)

 1.  

24я54

Л 89

Львівський національний університет ім. І. Франка.

   Вісник Львівського університету. Серія хімічна : зб. наук. пр. Вип. 56. Ч. 1 / Львівський національний університет ім. І. Франка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Б. Котур та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 220 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – 85.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 1.  

24я54

Л 89

Львівський національний університет ім. І. Франка.

   Вісник Львівського університету. Серія хімічна : зб. наук. пр. Вип. 56. Ч. 2 / Львівський національний університет ім. І. Франка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Б. Котур та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 426 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – 85.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 1.  

28.57

О-75

   Основи глікобіології : монографія / за ред. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 492 с. : іл., табл. – 250.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 1.  

22я54

П 75

   Прикладні проблеми механіки і математики : наук. зб. Вип. 13 / НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача ; [голов. ред. Р. М. Кушнір]. – Львів : Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2015. – 206 с. – Анот. та зміст укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 1.  

26.9(4УКР)3

Р 83

Рудько, Г. І.

   Геологія і геолого-економічна оцінка родовищ каоліну України / Г. І. Рудько, В. М. Озерко, І. В. Шепель ; Держ. комісія України по запасах корис. копалин ; за ред. Г. І. Рудька. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2015. – 336 с. : іл., табл. – Біліогр.: с. 313-330. – 120.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 1.  

24я54

У 33

Ужгородський національний університет.

   Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Хімія : зб. наук. пр. Вип. 2 (34) / Ужгородський національний університет ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський національний університет ; [редкол.: С. Ю. Чундак та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2015. – 120 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 1.  

24я54

У 33

Ужгородський національний університет.

   Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Хімія : зб. наук. пр. Вип. 1(33) / Ужгородський національний університет ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський національний університет ; [редкол.: С. Ю. Чундак та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2015. – 104 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 30.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 1.  

22.3я54

Ф 50

   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : наук. зб. Вип. 22 / НАН України, Центр. мат. моделювання Ін-ту приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України ; [редкол.: Є. Чапля та ін.]. – Львів : РАСТР-7, 2015. – 164 с. : іл. – Анотація: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 1.  

22.36я73

Я 45

Якібчук, П. М.

   Молекулярна фізика : підручник / П. М. Якібчук, М. М. Клим ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Вид. 2-е, допов. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 584 с. : іл. – Предм. покажч. – 100.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 1.  

26.890(4ПОЛ)

P 888

   Powiat Tomaszowski = The Tomaszow county / pozostaly tekst L. Cabaj ; fot. J. Cabaj. – Zamosc : Fotpress, [20..]. – 144 s. : il. – Текст пол., англ. – Bibliogr.: s. 144. – 80.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Вересень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2016
Розробка та обслуговування сайту: Тетяна Микитюк (ВАКТ)