ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка, 30а м. Луцьк, Волинська область, 43005

тел./факс (0332) 24-40-38


Вівторок, 10.05.2016, 10:47
Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

1.

22.311я73

А 28

Адамян, В. М.

   Вступ до математичної фізики. Варіаційне числення та крайові задачі : навч. посіб. для студентів фіз. та інженер.-фіз. спец. ВНЗ / В. М. Адамян, М. Я. Сушко ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2014. – 378 с. – Предм. покажч. – Бібліогр.: с. 365-366. – 55.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

2.

22.183я2

А 64

   Англійсько-український словник з програмування і математики : понад 22000 термінів / уклад.: М. Кратко [та ін.]. – Луцьк : Надстир’я, 1998. – 640 с. – (Словникова серія "Українська наукова і технічна мова"). – Додатки. – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

3.

22.11я73

Б 24

Барабаш, Г. М.

   Вища математика для біологів. У 2 ч. : навч.-метод. посіб. Ч. 2 / Г. М. Барабаш ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 110 с. – Бібліогр.: с. 108. – 14.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

4.

20.1я43

Е 45

   Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. пр. № 1 (17) / Нац. акад. наук України ; голов. ред. О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ : КНУБА, 2015. – 134 с. : іл., табл. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

5.

20.1я43

Е 45

   Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. пр. № 2 (18) / Нац. акад. наук України ; голов. ред. О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ : КНУБА, 2015. – 114 с. : іл., табл. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

6.

22.143

К 14

Казімірський, П. С.

   Розклад матричних многочленів на множники : [монографія] / П. С. Казімірський ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. – Вид. 2-е, випр. – Львів : ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАНУ, 2015. – 282 с., [1] арк. портр. – Додаток. - До 90-річчя від народж. П. С. Казімірського. – Бібліогр.: с. 274-280. – 60.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

7.

22.18я72

К 31

Кащеєв, Л. Б.

   Інформатика : Основи візуального програмування : навч. посіб. / Л. Б. Кащеєв, С. В. Коваленко, С. М. Коваленко. – Харків : Ранок, 2011. – 192 с. : іл. – (Курс за вибором). – Бібліогр.: с. 189. – 36.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

8.

26.82

К 89

Кукурудза, С. І.

   Метризація ландшафтного різноманіття: концептуально-методологічні основи : монографія / С. І. Кукурудза ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 218 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн. розд. – 47.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

9.

26.82я73

К 89

Кукурудза, С. І.

   Метризація природного довкілля : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / С. І. Кукурудза ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 238 с. : табл. – Імен. покажч. - Додаток. – Бібліогр. в кінці кожн. розд. – 56.40.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

10.

22.161.2я73

Л 77

Лопушанська, Г. П.

   Перетворення Фур’є, Лапласа: узагальнення та застосування : навч.-метод. посіб. / Г. П. Лопушанська, А. О. Лопушанський, О. М. М’яус ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 154 с. – Бібліогр.: с. 147-152. – 23.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

11.

28я54

Л 89

Львівський національний університет ім. І. Франка.

   Вісник Львівського університету. Серія біологічна : зб. наук. пр. Вип. 67 / Львівський національний університет ім. І. Франка ; [Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: В. Федоренко та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 288 с. : іл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 66.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

12.

28я54

Л 89

Львівський національний університет ім. І. Франка.

   Вісник Львівського університету. Серія біологічна : зб. наук. пр. Вип. 69 / Львівський національний університет ім. І. Франка ; [Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: В. Федоренко та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 278 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – 66.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

13.

26.3я54

Л 89

Львівський національний університет ім. І. Франка.

   Вісник Львівського університету. Серія геологічна : зб. наук. пр. Вип. 28 / Львівський національний університет ім. І. Франка ; [Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: М. М. Павлунь та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 214 с. : іл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 87.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

14.

22.3я54

Л 89

Львівський національний університет ім. І. Франка.

   Вісник Львівського університету. Серія фізична : зб. наук. пр. Вип. 48 / Львівський національний університет ім. І. Франка ; [Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: І. Вакарчук та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 288 с. – Анотація: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – 76.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

15.

26.8

М 36

Маца, К. А.

   Теоретико-методологические основы географического исследования Земли как планетарной системы : монография / К. А. Маца ; Полтав. ун-т экономики и торговли (ПУЭТ). – Полтава : ПУЭТ, 2015. – 266 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 228-264. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

16.

26.303

М 62

   Мінералогічний збірник : [зб. наук. пр.]. № 64. Вип. 1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: О. Матковський та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 204 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 80.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

17.

26.829(4УКР)я73

Н 57

Нетробчук, І. М.

   Фізична географія України : практикум для лаб. занять студентам геогр. ф-ту / І. М. Нетробчук, С. В. Полянський ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Геогр. ф-т, Каф. географії. – Луцьк : Іванюк В. П., 2015. – 140 с. : іл., табл. – Біюліогр.: с. 135. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

18.

26.829(4УКР)я73

Н 57

Нетробчук, І. М.

   Фізична географія України : практикум для самост. та індивід. занять студентам геогр. ф-ту / І. М. Нетробчук, С. В. Полянський ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Геогр. ф-т, Каф. географії. – Луцьк : Іванюк В. П., 2015. – 60 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 56. – 80.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

19.

20я73

П 12

Павловська, Т. С.

   Концепції сучасного природознавства : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. С. Павловська, О. В. Рудик ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 196 с. – Додатки. – Бібліогр.: с. 159-164. – 35.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

20.

28.1я54

П 14

Львівський національний університет ім. І. Франка.

   Палеонтологічний збірник : [зб. наук. пр.]. № 46 / Львівський національний університет ім. І. Франка ; [М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Р. Лещух та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 182 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 72.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

21.

22.379я73

П 57

Попик, Т. Ю.

   Фізика напівпровідників : лаб. практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. Ю. Попик, Л. Ю. Хархаліс, Ю. В. Попик ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : ІВА, 2015. – 344 с. : іл. – Бібліогр.: с. 342-343. – 133.80.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

22.

26.9(4УКР-4ВОЛ)я43

П 77

   Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. № 12 / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – 202 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 80.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

23.

22.1

П 84

   Профессионально-педагогическая направленность математической подготовки учителя математики в педвузах и университетах в современных условиях : материалы 20-го Всероссийского семинара преподавателей математики высших учебных заведений, 23-24 сентября 2010 г. / Департамент образования Г. Москвы, Моск. гор. пед. ун-т ; науч. рук. А. Г. Мордкович. – Москва : МГПУ, 2010. – 292 с. – Библиогр. в конце ст. – 30.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

24.

26.1я54

С 91

   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. пр. Вип. 2 (30) / Захід. геодез. т-во Укр. т-ва геодезії і картографії, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. І. С. Тревого. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 104 с. : іл., табл. – Авт. покажч. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

25.

28я54

С 92

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.

   Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. № 2 (302) : Серія : Біологічні науки / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: І. Я. Коцан [та ін.]. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – 252 с. : ілюстр. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 137.00.

            К-сть прим.:  2  (НБВ. – 1, СПЛ. – 1)

 

26.

22.3

Т 44

Тисенко, Ю. О.

   З Україною в серці : спогади фізика / Ю. О. Тисенко. – Дніпропетровськ : Вид-во УСАН, 2009. – 68 с. – Бібліогр.: с. 63-66. – 30.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

27.

26.8д

Ш 13

Шаблій, О. І.

   У пошуках краси: тривоги і розради / О. І. Шаблій. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 302 с., [18] л. ілюстр. : іл. – Імен. покажч. – 123.50.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

 

 

28.

28.02

J 68

Johnson, P. E.

   Darwin on Trial / P. E. Johnson. – 2nd ed. – Washington : Intervarsity Press, 1993. – 220 p. – Текст англ. – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Серпень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2016
Розробка та обслуговування сайту: Тетяна Микитюк (ВАКТ)