ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка, 30а м. Луцьк, Волинська область, 43005

тел./факс (0332) 24-40-38


Вівторок, 10.05.2016, 10:47
Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

1.

26.890

А 43

   Актуальні проблеми країнознавчої науки : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. , (м. Луцьк, 14-15 трав. 2015 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [за ред. В. Й. Лажніка]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 192 с. : іл. – В надзаг. також: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Бібліогр. в кінці кожн. ст.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

2.

22.11я73

В 55

   Вища математика : зб. задач : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. П. Дубовик, І. І. Юрик, І. П. Вовкодав, В. І. Девятко ; за ред. В. П. Дубовика, І. І. Юрика. – Київ : Ігнатекс-Україна, 2011. – 480 с. – (Вища освіта). – Додаток.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

3.

26.890(4ВЕЛ)

В 42

   Відповіді на 100 запитань про Сполучене Королівство. – Київ : [б. в.], 2001. – [124] с. : іл.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

4.

26.890(4)

Г 44

Геттнер, А.

   Страноведение Европы : пер. со второго, совершенно переработанного издания / А. Геттнер ; под. ред. Г. Г. Шенберга ; с. предисл. Г. И. Чочиа. – Москва ; Ленинград : Москов. акционер. о-во, 1925. – 368 с. 

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

5.

22.3я73

Д 13

Давидюк, Г. Є.

   Радіаційні ефекти в напівпровідниках : навч. посіб. / Г. Є. Давидюк ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 280 с. – Предмет.-імен. покажч. – Бібліогр. до розд. 6: с. 271-272.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

6.

22.183я73

Д 58

Довгий, С. О.

   Системи підтримки прийняття рішень на основі статистично-ймовірнісних методів / С. О. Довгий, П. І. Бідюк, О. М. Трофимчук ; Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформац. простору. – Київ : Логос, 2014. – 420 с. : іл. – Бібліогр.: с. 393-418. 

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

7.

22.11я73

Д 79

Дубовик, В. П.

   Вища математика : навч. посіб. : для студентів ВНЗ / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. – Київ : Ігнатекс-Україна, 2011. – 648 с. – (Вища освіта). – Покажч.: імен., предм. – Бібліогр.: с. 632-633.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

8.

22.11я73

Є 72

Єрмакова, О. А.

   Вища математика : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. А. Єрмакова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; за ред. В. М. Назаренка. – Київ : Ун-т "Україна", 2004. – 444 с. – Глосарій.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

9.

53.57я73

К 26

Карпенко, Є. В.

   Методи сучасної психотерапії : навч. посіб. / Є. В. Карпенко ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Львів; Дрогобич : Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2015. – 120 с. : іл.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

10.

32.973я2

К 26

Карпов, Б.

   Delphi : специальный справочник / Б. Карпов. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2001. – 684 c. – (Справочник). 

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

11.

22.36я73

Л 12

   Лабораторний практикум із молекулярної фізики й термодинаміки : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. А. Головіна, Г. П. Кобель, В. П. Доскоч, Л. Р. Калапуша ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Фіз. ф-т. – Вид. 2-е, випр., змін. та допов. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 246 с. : іл. – Додатки. - Покажч.: імен., предм. – Бібліогр.: с. 242.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

12.

26.890(5КАМ)

Л 64

Литвинов, И. П.

   Кампучия - страна кхмеров / И. П. Литвинов. – Москва : Мысль, 1976. – 142 с., [8] л. ил.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

13.

26.23

М 29

Мартынюк, В. С.

   У природы нет плохой погоды: космическая погода в нашей жизни / В. С. Мартынюк, Н. А. Темурьянц, Б. М. Владимирский ; под ред. Н. Ю. Макарчука. – Киев : Мартынюк В. С., 2008. – 180 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 169-178.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

14.

20.1

М 65

   Місцеві відповіді на глобальні виклики : матеріали Форуму Карпатікуму 2014 : зб. наук. пр. / за ред. І. Круглова, Б. Проця. – Львів : Укр. бестселер, 2014. – 120 с. : іл. – (Science fo the Carpathians). – Текст: укр., англ.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

15.

22.161.6я73

М 69

Михайлов, В. П.

   Дифференциальные уравнения в частных производных : учебное пособие для студентов механико-математических и физических специальностей вузов / В. П. Михайлов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Наука, 1983. – 424 с. – Предм. указ. – Библиогр.: с. 418-420.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

16.

22.3

М 74

   Моделювання в навчальному процесі : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 23-27 лют. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [уклад. Н. А. Головіна]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 200 с. : іл. – Анот.: укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. 

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

17.

28.0я72

М 85

Мотузний, В. О.

   Біологія : навч. посіб. для учнів 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. О. Мотузний ; М-во освіти і науки України ; за ред. О. В. Костильова. – Київ : Вища шк., 2012. – 752 с. : іл. 

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

18.

26.9(4УКР)3

Н 34

   Наукове супроводження геологічних об’єктів з метою оптимізації використання ресурсів надр (моніторинг надрокористування) / Держ. комісія України по запасах корист. копалин, Укр. держ. геологорозвідув. ін-т ; авт.: Г. І Рудько [та ін.] ; за ред. Г. І Рудько. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2015. – 592 с. : іл., табл. – Додатки. – Бібліогр. в кінці кожн. розд.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

19.

28.088(4УКР)

Н 34

   Наукові основи збереження біотичної різноманітності : [наук. щоріч. зб.]. Т. 5(12). № 1 / Ін-т екології Карпат, НАН України ; [редкол.: М. А. Голубець та ін.]. – Львів : Простір - М, 2014. – 256 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн ст. 

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

20.

28.088(4УКР)

Н 34

   Наукові основи збереження біотичної різноманітності : матеріали І (ХІІ) Міжнарод. наук. конф. молод. учених, (Львів, 21-22 трав. 2015 р.) / НАН України, Ін-т екології Карпат, Рада молод. учених ; [програм. ком.: М. П. Козловський та ін.]. – Львів : Простір-М, 2015. – 323 с. 

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

21.

28.081я73

Н 47

Некос, В. Ю.

   Загальна екологія та неоекологія : підручник : [для студентів ВНЗ] / В. Ю. Некос, А. Н. Некос, Т. А. Сафранов ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 596 с. : іл. – (Навчально-наукова серія ”Бібліотека еколога”). – Покажч.: імен., предм. – Бібліогр.: с. 560-568.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

22.

22.143

П 30

Петричкович, В. М.

   Узагальнена еквівалентність матриць і їх наборів та факторизація матриць над кільцями / В. М. Петричкович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. – Львів : ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАНУ, 2015. – 312 с. – Бібліогр.: с. 285-311. 

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

23.

22.3я73

П 33

Пирога, С. А.

   Фізика. У 2 т. : навч. посіб. для студентів нефіз. спец. ун-тів. Т. 2 / С. А. Пирога. – Вид. 2-е, стер. – Луцьк : РВВ "Вежа" СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – 240 с. – Бібліогр.: с. 239. 

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

24.

26.890(4ПОЛ)

П 32

   Podkarpackie ABC [Підкарпатське АВС] / Маршал. упр. Підкарпат. воєводства, Департамент популяризації, туризму, спорту і міжнар. співробітництва. – Жешув : [б. в.], 2007. – 102 с. : іл. – Текст: англ., нім., пол., укр. 

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

25.

22.38я73

П 33

Пирога, С. А.

   Фізика ядра й елементарних частинок : навч. посіб. для студентів фіз. спец. ун-тів / С. А. Пирога. – Вид. 2-е, стер. – Луцьк : РВВ "Вежа" СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – 188 с. – Бібліогр.: с. 184. 

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

26.

24я72

П 57

Попель, П. П.

   Хімія. 10 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – Київ : Академія, 2013. – 210 с. : іл. – Додаток. - Слов. термінів. - Предм. покажч. – Бібліогр.: с. 203-204.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

27.

5я54

П 70

   Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 41 : Лікарський збірник. Медичні науки / Наук. т-во ім. Шевченка у Львові, Лікар. комісія, Захід. наук. центр НАН України і МОН України; [редкол.: Б. Білинський та ін.]. – Львів : НТШ, 2015. – 206 с. : іл. – (Нова серія ; т. 26). 

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

28.

26.9(4УКР-4ЧЕН)

П 77

   Природа Чернівецької області / за ред. К. І. Геренчука. – Львів : Вища шк., 1978. – 160 с. : іл. – Бібліогр.: с. 151-158.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

29.

22.311я73

Т 76

Трохимчук, П. П.

   Нелінійні динамічні системи : підручник / П. П. Трохимчук ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 276 с. – Предмет.-імен. покажч. – Бібліогр.: с. 260-269. 

            К-сть прим.:  2  (СПЛ. – 2)

 

30.

22.3я54

Ф 50

   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : наук. зб. Вип. 21 / НАН України, Центр. мат. моделювання Ін-ту приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України ; [редкол.: Є. Чапля та ін.]. – Львів : РАСТР-7, 2015. – 252 с. : іл., табл. – Анотація: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. 

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

31.

28.071я54

Х 21

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin : [зб. наук. пр.]. Вип. 30 (2) / Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: В. Я. Малєєв та ін. ]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 118 с. : іл. – Анотація: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. 

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

32.

28.071я54

Х 21

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin : [зб. наук. пр.]. Вип. 31 (1) / Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: В. Я. Малєєв та ін. ]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – 58 с. : іл. – Анотація: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. 

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

33.

28.071я54

Х 21

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin : [зб. наук. пр.]. Вип. 32 (2) / Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: В. Я. Малєєв та ін. ]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – 68 с. : іл. – Анотація: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

34.

20.1(4УКР)я73

Ш 71

Шмандій, В. М.

   Екологічна безпека : підруч. для студента еколог. спец. ВНЗ / В. М. Шмандій, В. Ю. Некос ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – 2-е вид. – Харків ; Кременчук : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 364 с. : іл., табл. – (Бібліотека еколога). – Предм. покажч. – Бібліогр.: с. 362. 

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Серпень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2016
Розробка та обслуговування сайту: Тетяна Микитюк (ВАКТ)