ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка, 30а м. Луцьк, Волинська область, 43005

тел./факс (0332) 24-40-38


Вівторок, 10.05.2016, 10:47
Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

  

 1.  

67.404(4УКР)

А 43

   Актуальні проблеми приватного права України : зб. ст. / відповід. ред. Р. А. Майданик, О. В. Кохановська. – Київ : Юрид. практика, 2014. – 562 с. – 80.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

63.3(4УКР)

Б 43

Белебеха, І. О.

   Національна Україна / І. О. Белебеха. – Вид. 3-є. – Харків : Здоровий Я. А., 2010. – 470 с. – 35.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

63.2(4УКР-4ВОЛ)

Б 81

Бондаренко, Г. В.

   Історична топоніміка Волинської області: назви населених пунктів / Г. В. Бондаренко, В. В. Кихтюк ; СНУ ім. Лесі Українки, Центр дослідів Волині при СНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Надстир’я, 2016. – 368 с. – Додатки. – 80.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 2)

 1.  

63.2я73

Б 81

Бондаренко, Г. В.

   Спеціальні історичні дисципліни : навч. посіб. / Г. В. Бондаренко ; СНУ ім. Лесі Українки, Центр дослідів Волині при СНУ ім. Лесі Українки, Каф. документознавства і музей. справи. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 424 с. : іл. – Глосарій. – 80.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1)

 1.  

63я21

Б 81

Бондаренко, Г. В.

   Теорія і методологія історії: поняття і категорії історичного пізнання : слов.-довід. / Г. В. Бондаренко. – Луцьк : Надстир’я, 2015. – 92 с. – Бібліогр.: с. 84-90. – 25.00.

            К-сть прим.:  4  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 2, ВА. – 1)

 1.  

63.3(4УКР)я23

Б 83

Бородін, К.

   Ім’я будинку та інші написи : путівник / К. Бородін, І. Гонак. – Львів ; Дрогобич : Коло, 2012. – 96 с. : іл. – (Львів po polsku). – 35.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

67.410(4УКР)

Б 94

Бущенко, А.

   Precedent UA - 2015 / А. Бущенко, О. Сапожнікова, О. Шинкаренко. – Київ : КВІЦ, 2015. – 412 c. : іл. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

66.2(4УКР)

В 43

   Виклики та загрози гуманітарній безпеці Української Держави : зб. наук.-експерт. матеріалів / Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2015. – 104 с. – (Серія "Гуманітаний розвиток" ; вип. 4). – 30.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

63.3(4УКР-4ВОЛ)62

В 67

   Волинь у Другій світовій війні : зб. наук. та публіцист. ст., присвячених 60-річчю визволення Волин. обл. від фашист. загарбників / Волин. обл. держ. адмін. [та ін.] ; [голов. ред. та упоряд. М. М. Кучерепа]. – Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2004. – 224 с., [13] арк. іл. – 25.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

67.404я43

Г 75

   Гражданское общество и развитие гражданского права : [сборник статей] / отв. ред.: Р. А. Майданик, Е. В. Кохановская. – Киев : Юрид. практика, 2014. – 654 с. – 80.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

65.01я73

Е 45

   Економічна теорія : навч. посіб. : [для студ. ВНЗ] / О. В. Стефанишин, М. В. Квак, М. В. Кічурчак, М. І. Теребух ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 336 с. : іл., табл. – Предм. покажч. – Бібліогр.: с. 315-319. – 69.50.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

63.3(4УКР)624

З-63

Зінченко, О.

   Година папуги : Українські сторінки Катині / О. Зінченко. – Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. – 400 с. – (Бібліотека історичної правди). – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

66.4(4)я73

З-63

Зінько, І. З.

   Зовнішня політика країн Північної Європи : навч. посіб. : [для студ.ВНЗ] / І. З. Зінько ; М-во освіти і науки україни, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 328 с. – Імен. покажч. – Бібліогр.: с. 318-324. – 70.87.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

65.042(4УКР)я2

І-25

Івченко, А. С.

   Міста України : довідник / А. С. Івченко. – Київ : Картографія, 1999. – 136 с. – (Україна на межі тисячоліть). – 8.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

65.01

И 71

   Институциональные и технологические изменения в странах с рыночной и переходной экономикой / под общ. ред. П. И. Стецюка. – Киев : Киево-Могилян. акад., 2015. – 336 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 319-332. – 80.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

88я54

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. 1 (3) : Психологія / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; відп. ред. Л. Ф. Бурлачук. – Київ : Київ. ун-т, 2015. – 118 с. : іл. – Текст: укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – 26.93.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

67я54

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. 1 (100) : Юридичні науки / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. І. С. Гриценко. – Київ : Київ. ун-т, 2015. – 120 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 24.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 1.  

67.401я54

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. 2 (2) : Державне управління / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. А. Є. Конверський. – Київ : Київ. ун-т, 2014. – 104 с. : іл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 17.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

63я54

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. 3 (121) : Історія / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; відп. ред. В. Ф. Колесник. – Київ : Київ. ун-т, 2014. – 60 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 13.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

63я54

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. 4 (122) : Історія / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; відп. ред. В. Ф. Колесник. – Київ : Київ. ун-т, 2014. – 60 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 13.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

63я54

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. 5 (123) : Історія / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; відп. ред. В. Ф. Колесник. – Київ : Київ. ун-т, 2014. – 68 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 14.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

88я54

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. 1 (1) : Психологія / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; відп. ред. Л. Ф. Бурлачук. – Київ : Київ. ун-т, 2014. – 102 с. : іл. – Текст: укр. рос. – Бібліогр. в кінці ст. – 16.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

88я54

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. 2 (2) : Психологія / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; відп. ред. Л. Ф. Бурлачук. – Київ : Київ. ун-т, 2014. – 110 с. : іл. – Бібілогр. в кінці ст. – 17.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

60.5я54

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. 1 (5) : Соціологія / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О. Д. Куценко. – Київ : Київ. ун-т, 2014. – 90 с. : іл. – Текст: укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – 15.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

67я54

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. 1 (99) : Юридичні науки / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. І. С. Гриценко. – Київ : Київ. ун-т, 2014. – 134 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 21.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

60.5я54

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. 1 (4) : Соціологія / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О. Д. Куценко. – Київ : Київ. ун-т, 2013. – 96 с. : іл. – Текст: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – 11.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

67я54

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. 2 (96) : Юридичні науки / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. І. С. Гриценко. – Київ : Київ. ун-т, 2013. – 126 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 14.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

67я54

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. 3 (97) : Юридичні науки / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. І. С. Гриценко. – Київ : Київ. ун-т, 2013. – 108 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 12.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

67я54

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. 4 (98) : Юридичні науки / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. І. С. Гриценко. – Київ : Київ. ун-т, 2013. – 110 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 12.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

67я54

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. 95 : Юридичні науки / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. І. С. Гриценко. – Київ : Київ. ун-т, 2013. – 120 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 13.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

60.5я54

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. 3 : Соціологія / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О. Д. Куценко. – Київ : Київ. ун-т, 2012. – 96 с. : іл. – Текст: укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – 10.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

60.5я54

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. 1/2 : Соціологія / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О. Д. Куценко. – Київ : Київ. ун-т, 2010. – 112 с. : іл. – Текст: укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – 12.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

67я54

К 47

Класичний приватний університет.

   Право та державне управління : зб. наук. пр. № 4 / Класичний приватний університет ; Класич. приват. ун-т ; голов. ред. А. О. Монаєнко. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2015. – 150 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

67я54

К 47

Класичний приватний університет.

   Право та державне управління : зб. наук. пр. № 3 / Класичний приватний університет ; Класич. приват. ун-т ; голов. ред. А. О. Монаєнко. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2015. – 180 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

86.37

К 53

   Книга Мормона : ще одне свідчення про Ісуса Христа / [Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів ]. – Солт-Лейк-Сіті : Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів, 2011. – 222 с. – 25.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

67.404(4УКР)

К 89

Кузнєцова, Н. С.

   Вибрані праці / Н. С. Кузнєцова. – Київ : Юрид. практика, 2014. – 542 с., [1] л. портр. – 80.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

63.3(4УКР)62-8

Л 84

Лук’яненко, Л. Г.

   Вірую в Бога і в Україну / Л. Г. Лук’яненко. – [2-е вид.]. – Київ : Софія-А, 2007. – 308 с. – 30.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ВА. – 1)

 1.  

63.3(4УКР)6

Л 84

Лук’яненко, Л. Г.

   Сповідь у камері смертника / Л. Г. Лук’яненко. – [Вид. 4-е]. – Київ : Поліпрінт, 2011. – 136 с. – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

65я54

Л 89

"Львівська політехніка" національний університет.

   Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.]. № 815 : Проблеми економіки та управління / "Львівська політехніка" національний університет ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; гол. ред.-видав. ради Н. І. Чухрай. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 280 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 86.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

76я54

Л 89

Львівський національний університет ім. І. Франка.

   Вісник Львівського університету. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології = Visnyk of the Lviv University : зб. наук. пр. Вип. 9 / Львівський національний університет ім. І. Франка ; [редкол.: В. Голубко та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 330 с. : іл. – Бібліогр. в приміт. – 76.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

66.4я54

Л 89

Львівський національний університет ім. І. Франка.

   Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини : зб. наук. пр. Вип. 36. Ч. 3 / Львівський національний університет ім. І. Франка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: М. Мальський та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 206 с. – Текст: укр., англ., пол. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 96.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

63я54

Л 89

Львівський національний університет ім. І. Франка.

   Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : зб. наук. пр. Вип. 16 / Львівський національний університет ім. І. Франка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: Б. З Якимович та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 298 с. – Бібліогр. і кінці кожної ст. – 69.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

65я54

Л 89

"Львівська політехніка" національний університет.

   Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.]. № 811 : Логістика / "Львівська політехніка" національний університет ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; відп. ред. Є. В. Крикавський. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 456 с. : іл., табл. – Текст: англ. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 124.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 1.  

67я54

Л 89

"Львівська політехніка" національний університет.

   Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.]. № 813 : Юридичні науки / "Львівська політехніка" національний університет ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; гол. ред.-видав. ради Н. І. Чухрай. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 380 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 119.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 1)

 1.  

67я54

Л 89

"Львівська політехніка" національний університет.

   Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.]. № 810 : Юридичні науки / "Львівська політехніка" національний університет ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Л. Ортинський. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 251 с. : іл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 71.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

1     2     

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Вересень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2016
Розробка та обслуговування сайту: Тетяна Микитюк (ВАКТ)