ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка, 30а м. Луцьк, Волинська область, 43005

тел./факс (0332) 24-40-38


Вівторок, 10.05.2016, 10:47
Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

1.

63.3(7КАН=УКР)

А 57

   Альманах "Гомону України" на 1996 рік : [збірник]. – Торонто : Тризуб, 1996. – 224 с. : іл. – 15.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

2.

65.291я73

А 72

   Антикризове управління та фінансова санація підприємств : навч. посіб. для студентів навч. закл. / В. І. Воробйов, А. М. Штангрет, О. М. Петрашова, О. В. Мельников ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : УкрНДІСВД, 2011. – 396 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн. розд. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

3.

63.3(7США=УКР)6

Б 43

Белінська, Л. С.

   Національна пам’ять української діаспори США (просопографічний аспект) : монографія / Л. С. Белінська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 276 с. : іл. – 42.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

4.

60.8

Б 55

Бех, Ю. В.

   Філософія управління соціальними системами : монографія / Ю. В. Бех. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 622 с. – Бібліогр.: с. 579-618. – 80.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

5.

63.3(4УКР)6-8

Б 82

Борець, Ю.

   З найкращими / Ю. Борець. – Київ : Наук. думка, 1992. – 296 с. : іл. – 8.00.

            К-сть прим.:  1  (СІЛ. – 1)

 

6.

63.1(4УКР)-81

Б 83

Борчук, С. М.

   Громадсько-культурна та наукова діяльність Ісидора Івановича Шараневича (1829-1901) / С. М. Борчук ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Ін-т історії та політології. – Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2009. – 212 с. : іл. – Бібліогр.: с. 179-199. – 30.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

7.

76.1(4УКР)

Б 83

Борчук, С. М.

   Українська енциклопедична традиція ХХ ст.: проекти, виконавці, перспективи дослідження / С. М. Борчук ; НАН України, Ін-т історії України. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 604 с. – Покажч. імен. – Бібліогр.: с. 542-590. – 90.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1)

 

8.

65.9(2)

В 15

Валовой, Д. В.

   Тайны Овального зала Кремля : предлагается в качестве популярного учебного пособия по общественно-экономическим дисциплинам / Д. В. Валовой. – Москва : Правда, 1991. – 176 с. – 6.00.

            К-сть прим.:  1  (СІЛ. – 1)

 

9.

66.3(4УКР)

В 36

   Верховна Рада України шостого скликання. Дев’ята сесія, 3 листопада - 9 грудня 2011 року : стеногр. звіт. Т. 34 / Верховна Рада України ; [редкол.: В. І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парлам. вид-во, 2015. – 808 с. – 50.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 1)

 

10.

66.3(4УКР)

В 36

   Верховна Рада України шостого скликання. Дев’ята сесія, 20 грудня 2011 року - 13 січня 2012 року : стеногр. звіт. Т. 35 / Верховна Рада України ; [редкол.: В. І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парлам. вид-во, 2015. – 648 с. – 50.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 1)

 

11.

66.3(4УКР)

В 36

   Верховна Рада України шостого скликання. Десята сесія, 7 лютого - 14 березня 2012 року : стеногр. звіт. Т. 36 / Верховна Рада України ; [редкол.: В. І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парлам. вид-во, 2015. – 800 с. – 50.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 1)

 

12.

66.3(4УКР)

В 36

   Верховна Рада України шостого скликання. Десята сесія, 15 березня - 11 квітня 2012 року : стеногр. звіт. Т. 37 / Верховна Рада України ; [редкол.: В. І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парлам. вид-во, 2015. – 784 с. – 80.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 1)

 

13.

66.3(4УКР)

В 36

   Верховна Рада України шостого скликання. Десята сесія, 12 квітня - 18 травня 2012 року : стеногр. звіт. Т. 38 / Верховна Рада України ; [редкол.: В. І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парлам. вид-во, 2015. – 800 с. – 80.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 1)

 

14.

66.3(4УКР)

В 36

   Верховна Рада України восьмого скликання. Перша сесія, 27 листопада 2014 року - 3 лютого 2015 року : стеногр. звіт. Т. 1 / Верховна Рада України ; [редкол.: В. І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парлам. вид-во, 2015. – 856 с. – 80.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 1)

 

15.

65.244(4УКР)

В 42

   Види відпусток та їх тривалість у 1997 році : стат. бюл. / Держ. ком. статистики України ; [відп. за вип. Н. В. Григорович]. – Київ : Держкомстат України, 1998. – 48 с. – 5.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

16.

65.264

В 53

Височанський, В. Ю.

   Курсова динаміка акцій / В. Ю. Височанський. – Ужгород : ІВА, 2003. – 256 с. : табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 244-253. – 13.34.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

17.

63.4я54

В 53

   Вісник Інституту археології : [зб. наук. пр.]. Вип. 9 / [М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Франко та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 282 с. : іл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 101.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

18.

63.4я54

В 53

   Вісник Інституту археології : [зб. наук. пр.]. Вип. 10 / [М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Франко та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 214 с. : іл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 84.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

19.

63я43

В 53

   Вісник студентського наукового товариства інституту історії, етнології і права. Вип. 10 / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2011. – 480 с. – На обкл.: Вісник студент. наук. т-ва ін-ту історії, етнології і права. - До 100-річчя заснування Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

20.

65.262(4УКР)

В 57

Владичин, У. В.

   Державне регулювання іноземного банківництва в Україні : монографія / У. В. Владичин ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 594 с. : іл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 459-504. – 106.60.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

21.

86.2

В 62

   Вододіли секуляризації : монографія / [Укр. ін-т стратегій глобал. розвитку і адапт. ; авт.: О. Білокобильський та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 240 с. – Бібліогр.: с. 226-238. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

22.

67.721(2)

В 95

Вышинский, А. Я.

   Судебные речи / А. Я. Вышинский ; Всесоюз. ин-т юрид. наук М-ва юстиции СССР. – Москва : Юрид. изд-во М-ва юстиции СССР, 1948. – 540 с. – 12.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

23.

88.48я73

Г 15

Галецька, І.

   Клініко-психологічне дослідження : навч. посіб. / І. Галецька ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 242 с. – Бібліогр.: с. 235-241. – 56.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

24.

73

Г 70

Горовий, В. М.

   Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації : монографія / В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБВУ, 2015. – 332 с. – 46.60.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1)

 

25.

65.28(4УКР-4ВОЛ)

Д 15

   Довкілля Волині, 2014 : стат. зб. / Держ. служба статистики України, Гол. упр. статистики у Волин. обл. ; [за ред. В. Ю. Науменка]. – Луцьк : Голов. упр. статистики у Волин. обл., 2015. – 162 с. – 84.77.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

26.

65.052.2(4УКР)

Д 19

Даньків, Й. Я.

   Історичні нариси обліково-правової культури: Світ, Європа і Україна (від зародження до наших днів) : монографія / Й. Я. Даньків, М. Я. Остап’юк ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Говерла, 2015. – 160 с. – Додатки. – Бібліогр.: 142-149. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

27.

87.3(0)я73

Д 21

Дахній, А. Й.

   Нариси історії західної філософії ХІХ-ХХ ст. : навч. посіб. / А. Й. Дахній. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 486 с. – Бібліогр. в кінці. розд. – 101.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

28.

63.3(7США=УКР)

Д 22

   Дванадцятий Конгрес українців у [США] : [матеріали конгресу] 8, 9 і 10 жовт. 1976 р., Нью-Йорк / [Укр. конгрес. ком. Америки]. – Нью Йорк : [б. в.], 1976. – 139, [53] с. : іл. – На обкл. і тит. с. назва: Дванадцятий Конгрес українців у ЗСА. - Текст укр, англ. – 12.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

29.

63.3(7США=УКР)

Д 37

   Десятий Конгрес українців у [CША] : [матеріали конгресу] 24, 25 і 26 жовт. 1969 р., Нью-Йорк / [Укр. конгрес. ком. Америки]. – Нью Йорк : Друк. вид-ва "Америка", 1969. – 105, [82] c. : іл. – На обкл. і тит. с. назва: Десятий Конгрес українців у ЗСА. - Текст укр, англ. – 10.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

30.

85.118

Д 92

Дьомін, М. М.

   Містобудівні інформаційні системи. Містобудівний кадастр : первин. елементи структури об’єктів містобудування та територ. планування / М. М. Дьомін, О. І. Сингаївська. – Київ : Фенікс, 2015. – 216 с. – Додатки. – Бібліогр.: с. 138-144. – 80.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

31.

60.72(4УКР-4ВОЛ)

Е 45

   Економічна активність населення Волині у 2006 році : стат. зб. / Голов. упр. статистики у Волин. обл. ; [за ред.: М. І. Мотиль, О. А. Сімона]. – Луцьк : Голов. упр. статистики у Волин. обл., 2007. – 106 с. : іл. – 56.63.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ВА. – 1)

 

32.

63.3(0=УКР)я20

Е 64

   Енциклопедія української діаспори. [В 7 т.]. Т. 4 : Австралія - Азія - Африка / НТШ, НАН України ; голов. ред. рада: В. Маркусь [та ін.]. – Київ [та ін.] : Інтел, 1995. – 252 с. : іл. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

33.

60.5(4УКР-4ВОЛ)

Ж 72

   Жінки і чоловіки Волині : стат. зб. / Голов. упр. статистики у Волин. обл. ; [за ред. В. О. Грабаровської]. – Луцьк : Голов. упр. статистики у Волин. обл., 2015. – 66 с. : іл. – 76.46.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

34.

65.26я73

З-12

Заболоцький, М. В.

   Статистика портфелів : навч. посіб. / М. В. Заболоцький, Т. М. Заболоцький ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 110 с. : іл. – Бібліогр.: с. 108-109. – 11.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

35.

65я73

З-46

Здрок, В. В.

   Основи економетричних досліджень : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / В. В. Здрок ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 358 с. : іл., табл. – Предм. покажч. - Додатки. – Бібліогр.: с. 333-337. – 72.50.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

36.

68.1(4УКР)

І-54

   Імперативи розвитку цивілізації : [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційна безпека у воєнній сфері. Сучасний стан та перспективи розвитку", Київ, 31 бер. 2015 р.]. № 2 / М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського, Глобал. орг. союзн. лідерства ; [орг. ком.: Б. Й. Семон та ін.]. – Київ : Ліпкан О. С., 2015. – 172 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

37.

65.051(4УКР)

І-74

   Інформаційне забезпечення ринку праці в Україні : матеріали семінару, м. Ялта, 25-27 верес. 2002 р. / Упр. статистики праці Держкомстату України ; [відп. за вип. Н. В. Григорович]. – Київ : Держкомстат України, 2002. – 222 с. – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

38.

63.3(4УКР)

І-90

   Історія України : навч.-метод. комплекс для студентів неіст. спец. / А. Г. Шваб, Я. М. Шабала, Н. В. Кінд-Войтюк, І. С. Пхиденко ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Луцьк : Терен, 2013. – 372 с. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – В надзаг. також: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

39.

63.3(7КАН=УКР)

К 17

   Календар-альманах "Нового Шляху", 1997 : [збірник]. – Торонто : Друк. о.о. Василіяш, 1997. – 208 с. : іл. – 5.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

40.

65.261(7)я73

К 23

Карлін, М. І.

   Податкові системи країн Америки : навч. посіб. / М. І. Карлін, Н. І. Ліповська-Маковецька ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т економіки та менеджменту. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 232 с. – Корот. термінол. слов. – Бібліогр.: с. 208-212. – 50.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 2, ВА. – 1)

 

41.

65.050я73

К 23

Карлін, М. І.

   Політика і економіка : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / М. І. Карлін, О. А. Івашко ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 212 с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-210. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

42.

67.404.91я73

К 23

Карлін, М. І.

   Правові основи підприємницької діяльності : конспект лекцій / М. І. Карлін, Ю. В. Строцюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т економіки та менеджменту, Каф. фінансів та оподаткування. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 108 с. – Бібліогр.: с. 105-107. – 30.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

43.

88.6

К 28

Каструбин, Э. М.

   Ключ к тайнам мозга : Факты о тайнах мозга / Э. М. Каструбин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Триада, 1995. – 240 c. : ил. – Библиогр.: с. 224-229. – 10.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

44.

67.408(4УКР)

К 32

Кваша, О. О.

   Виконавець злочину у структурі співучасті : монографія / О. О. Кваша, Д. М. Харко ; Нац. акад. наук України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Волин. обл. друк., 2015. – 224 с. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

45.

65я54

К 38

Київський інститут бізнесу та технологій.

   Вісник : [збірник]. Вип. 3 (28) / Київський інститут бізнесу та технологій ; Київ. ін-т бізнесу і технологій ; [редкол.: В. В. Пастухова та ін.]. – Київ : КІБіТ, 2015. – 112 с. : іл., табл. – Текст анот.: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)


1     2     3

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Вересень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2016
Розробка та обслуговування сайту: Тетяна Микитюк (ВАКТ)