ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка, 30а м. Луцьк, Волинська область, 43005

тел./факс (0332) 24-40-38


Вівторок, 10.05.2016, 10:47
Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

 

65.053я73

А 28

Адамик, О. В.

   Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті : навч. посіб. / О. В. Адамик ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т обліку і аудиту. – Тернопіль : Тайп, 2007. – 84 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 83. – 14.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

67.99(4УКР)я43

А 43

   Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін. ; уклад. Л. М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 256 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 60.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

65.9(4УКР)я43

А 43

   Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (11 лист. 2015 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 276 с. – В надзаг. також: СНУ ім. Лесі Українки, Ін-т економіки та менеджменту. – Бібліогр. в кінці кожної ст. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

65.9(4УКР)я43

А 43

   Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (19 лист. 2014 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 480 с. – В надзаг. також: СНУ ім. Лесі Українки, Ін-т економіки та менеджменту. – Бібліогр. в кінці кожної ст. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

63.48(УКР)я54

А 87

Львівський національний університет ім. І. Франка.

   Археологічні дослідження Львівського університету : зб. наук. пр. Вип. 17 / Львівський національний університет ім. І. Франка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: Л. Войтович та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 184 с. : іл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 79.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

86.372(4УКР)

Б 82

Борейко, Ю. Г.

   Повсякденність українського православного вірянина : монографія / Ю. Г. Борейко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 380 с. – Бібліогр.: с. 334-378. – 80.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

63.3(4БІЛ)

Б 87

   Брест = Брэст = Brest : [авт. текста У. Калесник]. – Минск : Беларусь, 1967. – 90 с. : ил. – На бел., рус., нем., англ., фр. – 10.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

 

63.3(4БІЛ)6

Б 87

   Брестская крепость : путеводитель по местам боев / Музей обороны Брест. крепости ; [авт.: А. А. Крупенников и др.]. – Москва : Воениздат, 1959. – 108 с. : ил. + Схема панорамы Брест. крепости. – 5.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

 

65.02(4УКР)

В 23

Ващишин, А. М.

   Наукова діяльність професора Г. І. Башнянина / А. М. Ващишин. – Львів : Каменяр, 2001. – 718 с. – Присвячується 50-річчю з дня народження і 25-річчю наук.-пед. діяльності. – 35.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

88я73

В 42

Видра, О. Г.

   Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. Г. Видра. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 112 с. : іл. – Бібліогр.: с. 102-104. – 15.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

88.5я73

В 58

Власова, А. М.

   Організаційна поведінка : навч. посіб. / А. М. Власова, Л. М. Савчук, В. Б. Савінова. – Київ : КНЕУ, 1998. – 96 с. : іл. – Бібліогр.: с. 95. – 5.80.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

 

65.261

Г 16

Галушка, Є. О.

   Казначейська справа : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Є. О. Галушка, О. В. Охрімовський, Й. С. Хижняк ; М-во освіти і науки України. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2004. – 248 с. – Додатки. – Бібліогр.: с. 197-202. – 25.00.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

 

60.82я2

Г 54

   Глосарій термінів з моніторингу та оцінювання / авт.: А. Горошко [та ін.]. – 2-е вид. – Київ : Укр. асоц. оцінювання, 2016. – 56 с. – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

65.052я73

Г 75

Грабова, Н. Н.

   Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Н. Н. Грабова, В. Н. Добровский. – Киев : А.С.К., 2004. – 624 с. : ил., табл. – (Экономика, финансы, право). – 22.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

 

63.3(4УКР)я2

Д 31

Демченко, В. Г.

   Черновцы : путеводитель / В. Г. Демченко, А. Д. Сакундяк. – Ужгород : Карпати, 1981. – 160 с. : ил. – Резюме на англ., рум. – 5.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

 

67.401(4УКР)

Д 36

   Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування : монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Нац. акад. внутр. справ ; [авт.: В. В. Василевич та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2016. – 524 с. – Додатки. – 120.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1)

 

 

87.7

Д 40

Джеймс, Д. Л.

   Справа наповнювати сенсом життя / Д. Л. Джеймс. – Харків : АССА, 2015. – 160 с. : іл. – 40.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ВА. – 1)

 

 

67.71

Д 50

Діхтієвський, П. В.

   Кадрове забезпечення судів загальної юрисдикції: адміністративно-правовий аспект : монографія / П. В. Діхтієвський, О. М. Лагнюк ; Міністерство освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Гельветика, 2015. – 200 с. – Бібліогр.: с. 172-199. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

66.3(4ПОЛ)

Д 70

   Досвід - Самоврядування - Розвиток : інформатор / [співавт.: З. Антонь та ін.]. – Люблін : Мультідрук С. А., 2005. – 104 с. – 18.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

63.521(4=УКР)

Д 71

Дочинець, М.

   Многії літа. Благії літа : Заповіти 104-річного Андрія Ворона - як жити довго в здоров’ї, щасті і радості / М. Дочинець. – Мукачево : Карпат. вежа, 2012. – 144 с. : іл. – (Яблуко слова ; вип. 7). – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

 

63.3(4УКР)6-8

Д 81

Дужий, П.

   Роман Шухевич - політик, воїн, громадянин / П. Дужий. – Львів : Гал. Вид. Спілка, 1998. – 256 с. – Імен. покажч. – Бібліогр.: с. 243-245. – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

65.052я73

Д 83

Дупай, М. М.

   Облік товарних операцій комерційної діяльності : навч. посіб. для студентів ВНЗ закл. IV рівня акредитації екон. спец. усіх форм навч. / М. М. Дупай, Н. П. Михайлишин ; М-во освіти і науки України, Терноп. держ. екон. ун-т. – Тернопіль : Астон, 2005. – 272 с. : табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 200-201. – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

86.37

Д 85

   Духовне зростання триває : посіб. для груп. занять з вивчення Біблії / Центр просвіт. занять. – Київ : [б. в.], 1995. – 58 с. – 10.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

65.9(4УКР)я43

Е 45

   Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки : матеріали ХІХ Міжнарод. наук.-практ. конф. (29-30 трав. 2014 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 296 с. – В надзаг. також: СНУ ім. Лесі Українки, Ін-т економіки та менеджменту. – Бібліогр. в кінці кожної ст. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

65.052

Є 90

Єфименко, Т. І.

   Інформація в антикризовому управлінні : Глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності / Т. І. Єфименко, В. М. Жук, Л. Г. Ловінська ; ДННУ "Академія фінансового управління". – Київ : Акад. фін. упр., 2015. – 400 с. : іл., табл. – Додатки. – 90.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

63.3(4УКР)

Ж 66

   Жива історія : фотоальманах / [заг. ред.: Л. Івшина]. – Київ : Укр. прес-група, 2011. – 284 с. : іл. – (Бібліотека газети "День"). – 200.00.

            К-сть прим.:  4  (СГЛ. – 1, СЛМ. – 1, СІЛ. – 1, ВА. – 1)

 

 

63.3(4УКР)62

Ж 72

   Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства : зб. наук. пр. / за наук. ред. Г. Грінченко, К. Кобченко, О. Кісь. – Київ : Арт-книга, 2015. – 336 с. – Про авт. – 50.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1)

 

 

65.052я73

Ж 85

Жукевич, С. М.

   Аудит : курс лекцій для студентів спеціальності 6.050100 "Облік і аудит" / С. М. Жукевич ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2005. – 138 с. : табл. – Бібілогр.: с. 136-138. – 12.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

60.7(4УКР)я73

З-36

Заставецька, О. В.

   Географія населення України : навч. посіб. для студентів геогр. спец. / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький, Д. В. Ткач. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – 150 с. : іл. – Бібліогр.: с. 146-148. – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

63.3(4УКР-4ВОЛ)я54

І-90

   Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Вип. 13-14 / М-во освіти і науки України, СНУ ім. Лесі Українки ; [редкол.: В.К. Баран та ін.]. – Луцьк : Іванюк В. П., 2015. – 128 с. – Бібліогр.: в кінці ст. – 60.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

85.156(4УКР)

К 14

   Анатолий Казанский : [альбом]. – Киев : Укр. пресс-группа, 2006. – 72 с. : ил. – (Библиотека газеты "День"). – На обл. название: Kazanskij Anatol. – 50.00.

            К-сть прим.:  4  (СГЛ. – 1, СЛМ. – 2, ВА. – 1)

 

 

65.261я73

К 23

Карлін, М. І.

   Податкові системи країн Азії : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / М. І. Карлін, Н. І. Ліповська-Маковецька ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т економіки та менеджменту. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 280 с. : табл. – Корот. термінол. слов. – Бібліогр.: с. 250-253. – 80.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

65.261я73

К 23

Карлін, М. І.

   Суспільні фінанси в умовах демократії : курс лекцій / М. І. Карлін ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. фінансів та оподаткування. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 196 с. – Корот. термінол. слов. - Покажч.: предм., імен. – Бібліогр.: с. 185-186. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

65.261я73

К 23

Карлін, М. І.

   Фінансові офшори : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / М. І. Карлін, О. В. Борисюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 240 с. – Корот. термінол. слов.- Покажч.: предм., імен. – Бібліогр.: с. 211-215. – 80.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

65я54

К 38

Київський інститут бізнесу та технологій.

   Вісник : [збірник]. Вип. 1 (29) / Київський інститут бізнесу та технологій ; Київ. ін-т бізнесу і технологій ; [відповід. за вип. Р. О. Язиніна]. – Київ : КІБіТ, 2016. – 110 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

65я54

К 38

Київський інститут бізнесу та технологій.

   Вісник : [збірник]. Вип. 2 (30) / Київський інститут бізнесу та технологій ; Київ. ін-т бізнесу і технологій ; [відповід. за вип. Р. О. Язиніна]. – Київ : КІБіТ, 2016. – 136 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

76.0

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Наукові записки Інституту журналістики. Т. 26, січ.-берез. / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Б. І. Черняков та ін.]. – Київ : Ін-т журналістики, 2007. – 294 с. – Бібліогр. в кінці ст. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

76.0

К 38

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

   Наукові записки Інституту журналістики. Т. 21, жовт.-груд. / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Б. І. Черняков та ін.]. – Київ : Ін-т журналістики, 2005. – 170 с. – Бібліогр. в кінці ст. – 35.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

63.3(4УКР)

К 52

Ключник, А. Г.

   Белгород-Днестровский / А. Г. Ключник. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Одесса : Маяк, 1973. – 116 с. : ил. – Библиогр.: с. 113-115. – 6.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

 

88.3

К 60

Колісник, О. П.

   Духовний саморозвиток особистості : монографія / О. П. Колісник. – Луцьк : Іванюк В. П., 2015. – 476 с. – Бібліогр.: с. 446-475. – 140.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

63.3(4УКР)61

К 62

Колянчук, О.

   Українська військова еміграція у Польщі (1920-1939) / О. Колянчук ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2000. – 278 с. – Імен. покажч. – Бібліогр.: с. 231-257. – 15.00.

            К-сть прим.:  1  (СІЛ. – 1)

 

 

65.049я73

К 78

Краснопольська, Н.

   Географія світового господарства : навч.-метод. посіб. : [для студентів ВНЗ] / Н. Краснопольська ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. сусп. геогр. – Луцьк : Іванюк В. П., 2010. – 102 с. : табл. – Слов. основ. термінів. – Бібліогр.: с. 101. – 14.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

75.81я2

К 78

   Краткий справочник туриста / авт.-сост. Ю. А. Штюрмер. – Изд. 3-е, с изм. и доп. – Москва : Профиздат, 1985. – 272 с. : ил. – Библиогр.: с. 261-265. – 5.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

 

86.372(4УКР)

К82

Крикотун, В. М.

   За мурами лаври / В. М. Крикотун. – Київ : Політвидав України, 1979. – 80 с. – 5.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

 

66.1(4УКР)

К 90

Куліш, П.

   Зазавний лист до української інтелігенції. Листи з хутора / П. Куліш. – Київ : Укр. прес-група, 2013. – 56 с., портр. – (Бібліотека газети "День" "Україна Incognita". Серія "Бронебійна публіцистика"). – 20.00.

            К-сть прим.:  4  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1, ЮПЛ. – 1, ВА. – 1)

 

 

88.5я73

Л 47

Леонтьев, А. А.

   Психология общения : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А. А. Леонтьев. – 3-е изд. – Москва : Смысл, 1999. – 366 с. – (Психология для студента). – Библиогр. в примеч. – 15.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

 

66.3(4УКР)

Л 64

Литвин, В.

   Політична арена України : Дійові особи та виконавці / В. Литвин ; Тернопіл. наук.-дослід. ін-т "Проблеми людини". – Київ : Абрис, 1994. – 496 с. : іл. – 18.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

1     2     3

 

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Серпень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2016
Розробка та обслуговування сайту: Тетяна Микитюк (ВАКТ)