ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка, 30а м. Луцьк, Волинська область, 43005

тел./факс (0332) 24-40-38


Вівторок, 10.05.2016, 10:47
Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

1.

66.3(4УКР)

А 64

   Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році" / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [редкол. В. П. Горбулін, О. С. Власюк ]. – Київ : НІСД, 2015. – 682 с. – Стат. табл.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

2.

67.402(4УКР)я73

Б 12

Бабін, І. І.

   Бюджетне право України : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / І. І. Бабін ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – 296 с. – Словник. – Бібліогр.: 274-287.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

3.

63.443я73

Б 29

Баукова, А. Ю.

   Антична археологія : навч. посіб. / А. Ю. Баукова ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 346 с. – Імен. покажч. – Бібліогр.: с. 327-345.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1)

 

4.

78я54

Б 59

   Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник. Вып. 12 / НАН Украины [и др.] ; [редкол.: А. С. Онищенко и др.]. – Киев : НБУВ, 2014. – 368 с. : ил. – (Международная ассоциация академий наук). – Библиогр. в конце каждой ст.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 2)

 

5.

63.3(4РОС)4

Б 61

Білінський, В. Б.

   Країна Моксель, або Московія. У 3 кн. : роман-дослідження. Кн. 1 / В. Б. Білінський. – 2-е вид., випр. і допов. – Тернопіль : Богдан, 2015. – 376 с. : іл. – Бібліогр.: с. 368-372. 

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

6.

63.3(4РОС)4

Б 61

Білінський, В. Б.

   Країна Моксель, або Московія. У 3 кн. : роман-дослідження. Кн. 2 / В. Б. Білінський. – 2-е вид., випр. і допов. – Тернопіль : Богдан, 2015. – 320 с. : іл. – Бібліогр.: с. 313-318. 

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

7.

63.3(4РОС)4

Б 61

Білінський, В. Б.

   Країна Моксель, або Московія. У 3 кн. : іст. дослідж. Кн. 3 / В. Б. Білінський. – 2-е вид., випр. і допов. – Тернопіль : Богдан, 2015. – 320 с. : іл. – Бібліогр.: с. 310-316. 

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

8.

65.261(4УКР)

Б 82

   Боргова стійкість державних фінансів / Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління" ; за ред. Т. І. Єфіменко, С. А. Єрохіна, Т. П. Богдан. – Київ : Акад. фін. упр., 2014. – 712 с. – Додатки. – Бібліогр.: с. 665-685. 

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

9.

63.3(4УКР-9ВОЛ)

Б 83

Бортніков, В. І.

   Органи державної влади та місцевого самоврядування на Волині (кінець ХVIII-початок ХХ ст.) / В. І. Бортніков ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – 438 с., [22] арк. іл. – Покажчики. – Бібліогр.: с. 355-397.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1)

 

10.

63.3(5ІЗР)

Б 88

Бродський, Р. М.

   Сіонізм і його класова суть / Р. М. Бродський. – Київ : Політвидав України, 1973. – 96 с. 

            К-сть прим.:  1  (СІЛ. – 1)

 

11.

63.3(4УКР-9ВОЛ)

Б 90

Булавіна, С.

   Культурно-освітні організації Волині : Організаційно-правові засади і напрями діяльності (1921-1939) / С. Булавіна. – Львів : Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015. – 284 с. – Додатки. – Бібліогр.: с. 256-282. 

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1)

 

12.

86.33

Б 94

Бхактиведанта, С. П.

   Бхагавад-Гита как она есть : полное издание с подлинными текстами, русской транслитерацией, дословным и литературным переводами и подробными комментариями : перевод. с английского / С. П. Бхактиведанта. – Москва [и др.] : Бхактиведанта Бук Траст, 1990. – 832 с. – Приложения. 

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

13.  

   Вісник Інституту археології : [зб. наук. пр.]. Вип. 8 / [М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Франко та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 356 с. : іл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 90.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

14.

65.26(4УКР-4ВОЛ)

В 54

   Витрати та ресурси домогосподарств Волинської області (за матеріалами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) : стат. зб. / Гол. упр. статистики у Волин. обл. ; [за ред. В. О. Грабаровської]. – Луцьк : Голов. упр. статистики у Волин. обл., 2015. – 48 с. 

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

15.

65.261(4УКР)

В 58

Власюк, О. С.

   Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації : монографія / О. С. Власюк ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 430 с. : табл. 

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

16.

65.32(4УКР)

Г 14

Гайдуцький, П. І.

   Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні / П. І. Гайдуцький. – Київ : Інформ. системи, 2015. – 448 с., [16] арк. іл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 435-438.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

17.

65.01я73

Г 17

Гальчинський, А. С.

   Економічна теорія : підруч. для студ. неекон. спец. ВНЗ / А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Вища шк., 2007. – 504 с. : табл. – Додатки.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

18.

60.54

Г 34

   Гендерні дослідження: прикладні аспекти : монографія / [В. П. Кравець та ін.] ; за наук. ред. В. П. Кравця. – Тернопіль : Навч. кн.- Богдан, 2013. – 448 c. : іл. – (Гендерна психологія). – Бібліогр. в кінці кожного параграфу.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

19.

66.4(4УКР)

Г 36

   Геополітика України: історія і сучасність : спец. вип. зб. наук. пр. : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Система соціологічного забезпечення транскордонного співробітництва", м. Ніредьгаза, Угорщина, 24-25 вер. 2014 р. Вип. 2 (13) / М-во освіти і науки Ураїни, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т транскордон. співробітництва. – Ужгород : УжНУ, 2014. – 320 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

20.

65.042(4УКР)я73

Г 52

Гладкий, О. В.

   Географія міст. Геоурбіністика : підручник : [для студентів ВНЗ] / О. В. Гладкий, С. І. Іщук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Паливода А. В., 2014. – 300 с. : іл., табл.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

21.

63.5(4=УКР)я73

Г 55

Глушко, М. С.

   Історія народної культури українців : навч. посіб. / М. С. Глушко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 416 с. – Додатки. – Бібліогр. в кінці кожного розд.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

22.

63.3(2)61

Г 60

Голинков, Д. Л.

   Крушение антисоветского подполья в СССР (1917-1925 гг.) / Д. Л. Голинков. – Москва : Политиздат, 1975. – 704 с. – Указ.: предмет.-имен., геогр.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

23.

66.4(4УКР)

Г 67

Горбулін, В. П.

   Україна і Росія: дев’ятий вал чи Китайська стіна / В. П. Горбулін, О. С. Власюк, С. В. Кононенко ; Нац. ін-т стартег. дослідж. – Київ : НІСД, 2015. – 64 с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Додаток. 

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

24.

63.1(4УКР)-8

Г 91

   Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства ; [редкол.: В. Д. Баран та ін.]. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 2002. – 400 с.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

25.

87

Г 93

Губерський, Л. В.

   Філософія: історія, суспільство, освіта / Л. В. Губерський, В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – [2-е вид.]. – Київ : МП Леся, 2012. – 556 с. – (Філософія освіти: пошук пріоритетів : у 7 кн. ; кн. 4). – Бібліогр. в кінці кожного розд.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

26.

63.3(4РОС)6-8

Г 96

Гусев, К. В.

   Эсеровская богородица / К. В. Гусев. – Москва : Луч, 1992. – 160 с. – (Политические партии России: лидеры, история, документы).

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

27.

66.1(4УКР)

Д 36

   Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VIВсеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (м. Івано-Франківськ, 26-27 чер. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – 544 с. – (Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави). – Бібліогр. в кінці кожн. ст.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

28.

65.9(4УКР)я73

Д 36

   Державне регулювання економіки : підруч. для студентів ВНЗ / І. Р. Михасюк, А. Ф. Мельник, М. І. Крупка, З. М. Залога ; Львів. нац. ун-т ім. І. франка, Терноп. акад. народ. госп-ва ; [за ред. І. Р. Михасюка]. – 2-е вид. – Київ : Атіка : Ельга-Н, 2002. – 592 с. : іл., табл. – Додатки до тем. – Бібліогр.: с. 572-585. 

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

29.

68.903я73

Д 41

Джигирей, В. С.

   Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. С. Джигирей, В. Ц. Жидецький ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Вид. 3-є, допов. – Львів : Афіша, 2000. – 256 с. : іл., табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 247-24.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

30.

60.7(4УКР-4ВОЛ)

Д 49

   Діти, жінки, сім’я : стат. зб. / Гол. упр. статистики у Волин. обл. ; [за ред. Н. Д. Берегович]. – Луцьк : Голов. упр. статистики у Волин. обл., 2015. – 112 с.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

31.

63.3(4УКР)624

Д 53

Дмитрук, К. Є.

   Безбатченки : правда про участь укр. буржуаз. націоналістів і церков. ієрархів у підготовці нападу фашист. Німеччини на СРСР / К. Є. Дмитрук. – Львів : Каменяр, 1972. – 224 с. – Бібліогр.: с. 210-222.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

32.

66.3(4УКР)я73

Д 54

Дністрянський, М. С.

   Політична географія України : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / М. С. Дністрянський ; М-во освіти інауки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 348 с. : іл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 335-343.

            К-сть прим.:  8  (СГЛ. – 2, СІЛ. – 2, ВА. – 4)

 

33.

63.3(4УКР)63

Д 55

Добко, О. Д.

   Прошу встати, суд іде! : зб. мініатюр. творів в авт. ред. / О. Д. Добко ; набір і верстка С. Процюка ; коректор С. Бородулін. – Луцьк : [б. в.], 2012. – 56 с. : іл.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

34.

63.3(4УКР)62

Д 55

Добко, О. Д.

   Слідами тиранів / О. Д. Добко. – Луцьк : Волин. кн., 2007. – 264 с. : іл.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

35.

67.401(4УКР)

Д 58

Довгий, С. О.

   Електронний парламент - рушійна сила у формуванні інформаційного суспільства в Україні / С. О. Довгий, О. О. Сидоренко, К. Д. Гуляєв. – Київ : Логос, 2014. – 90 с. : іл.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

36.

63.521(4=УКР)

Д 71

Дочинець, М. І.

   Многії літа. Благії літа : Заповіти 104-річного Андрія Ворона - як жити довго в здоров’ї, щасті і радості / М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпат. вежа, 2014. – 144 с. : іл.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

37.

63.3(5КИТ)6

З-27

Занегин, Б.

   К событиям в Китае / Б. Занегин, А. Миронов, Я. Михайлов ; Ин-т Дальнего Востока АН СССР ; под ред. М. И. Сладкоовского. – Москва : Политиздат, 1967. – 72 с.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

38.

87.3(4УКР)я73

З-38

Захара, І. С.

   Українська філософія : навч. посіб. / І. С. Захара ; М-во освіти і науки України, Філос. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 354 c. – Бібліогр. в кінці кожної теми.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

39.

63.3(4УКР)63

 

   Звіт депутатських фракцій обласних рад від Всеукраїнського об’єднання "Свобода", 2006-2010ж / відп. Кошулинський Р. В. – [Львів] : СПД Онуфрів Р. М., [2010]. – 256 c.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

40.

85.31

З-44

   Звук и музыка в нашей жизни : сборник избранных докладов научно-практической конференции, Москва, 11 апреля 2010 г. / Межрегион. обществ. орг. "Сириус". – Омск : СириуС, 2010. – 190 с. : ил.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

41.

67.91

З-51

Земан, І. В.

   Наука міжнародного права у Львівському університеті : монографія / І. В. Земан ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; за наук. ред. В. М. Репецького. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 320 с. – Бібліогр.: с. 275-306.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

42.

65.263я73

І-58

   Інвестування : підручник : [для студентів ВНЗ] / В. М. Гриньова, В. О. Коюда, Т. І. Лепейко, О. П. Коюда ; М-во освіти і науки України. – Київ : Знання, 2008. – 416 с. : іл., табл. – Додатки.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

43.

66.0я54

І-71

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса.

   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Вип. 4/5 (72/73) (лип.-жовт.) / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; голов. ред. О. О. Рафальський ; редкол.: Т. А. Бевз [та ін.]. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2014. – 396 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

44.

66.0я54

І-71

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса.

   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Вип. 6 (74) (листоп.-груд.) / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; голов. ред. О. О. Рафальський ; редкол.: Т. А. Бевз [та ін.]. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2014. – 304 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

45.

63.3(4УКР)

І-90

   Історично-мемуарний збірник Чортківської округи (повіти: Чортків, Копичинці, Борщів, Заліщики) = The Tchortkiv district / Наукове товариство ім. Шевченка ; редкол.: О. Соневицька, Б. Стефанович, Р. Дражньовський ; обгортку викон. Я. Гніздовсьький. – Нью-Йорк [та ін.] : Діл. Комітет Земляків Чортківської Округи, 1974. – 928 с. : іл. – (Український архів ; т. 26). – На супер-обкл. назва: Чортківська округа. - Резюме англ. - Додатки.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

46.

63.3(4УКР-2К)

И 90

   История Киева. В 3 т., 4 кн. Т. 2 : Киев периода позднего феодализма и капитализма / Акад. наук УРСР, Ин-т истории ; [гл. ред. Ю. Ю. Кондуфор ; редкол. тома: В. Г. Сарбей и др.]. – Киев : Наук. думка, 1983. – 464 с. : ил. – Имен. указ. - Геогр. указ.

            К-сть прим.:  1  (СІЛ. – 1)

1     2     3     4

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Серпень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2016
Розробка та обслуговування сайту: Тетяна Микитюк (ВАКТ)