ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка, 30а м. Луцьк, Волинська область, 43005

тел./факс (0332) 24-40-38


Вівторок, 10.05.2016, 10:47
Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

46.

67я54

К 47

Класичний приватний університет.

   Право та державне управління : зб. наук. пр. № 1 / Класичний приватний університет ; Класич. приват. ун-т ; голов. ред. А. О. Монаєнко. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2015. – 138 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

47.

67я54

К 47

Класичний приватний університет.

   Право та державне управління : зб. наук. пр. № 2 / Класичний приватний університет ; Класич. приват. ун-т ; голов. ред. А. О. Монаєнко. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2015. – 132 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

48.

63.3(4УКР)6-81

К 48

   Клейноди пам’яті : вибране з кн. відгуків та Книги Почесних Гостей Держ. меморіал. музею М. Грушевського у Львові / Держ. меморіал. музей М. Грушевського у Львові ; [упоряд. М. Магунь]. – Львів : Мульти Арт, 2008. – 128 с. : іл. – 35.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

49.

65.9(4УКР)

К 64

   Конкурентоспроможність економічних систем та стратегічне управління нею: гносеологічний та утілітарний ракурси : монографія / М-во освіти і науки України. Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський національний університет" ; авт.: В. П. Мікловда [та ін.]. – Ужгород : Карпат. вежа, 2015. – 420 с. : іл. – Бібліогр.: с. 395-416. – 100.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

50.

63.3(4УКР)-8

К 69

Корсак, І. Ф.

   Імена твої, Україно : худож.-документ. оповідання / І. Ф. Корсак. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 300 с. : іл. – (Пантеон). – Наша минувшина очима різного люду: с. 187-298. – 45.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ВА. – 1)

 

51.

63.3(4УКР)6-8

Л 63

   Листування Михайла, Марії та Катерини Грушевських / Держ. меморіал. музей М. Грушевського у Львові ; упоряд. М. Магунь ; наук. консультант Л. Винар. – Львів : Мульти Арт, 2008. – 152 с. : іл. – 35.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

52.

63я54

Л 89

Львівський національний університет ім. І. Франка.

   Вісник Львівського університету. Серія історична : зб. наук. пр. Вип. 48 / Львівський національний університет ім. І. Франка ; [редкол.: К. Нондратюк та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 588 с. – 129.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

53.

76я54

Л 89

Львівський національний університет ім. І. Франка.

   Вісник Львівського університету. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології = Visnyk of the Lviv University : зб. наук. пр. Вип. 8 / Львівський національний університет ім. І. Франка ; [редкол.: В. Голубко та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 408 с. – Текст: укр., англ. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 84.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

54.

60.5я54

Л 89

Львівський національний університет ім. І. Франка.

   Вісник Львівського університету. Серія соціологічна = Visnyk of the Lviv University : зб. наук. пр. Вип. 8 / Львівський національний університет ім. І. Франка ; [ред.: Н. Й Черниш та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 210 с. – Текст: укр., англ. – Бібліогр. в кінці кожної ст. – 87.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

55.

87я54

Л 89

Львівський національний університет ім. І. Франка.

   Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії : зб. наук. пр. Вип. 6 / Львівський національний університет ім. І. Франка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: М. Альчук та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 308 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 72.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

56.

66.3(4УКР)

М 13

Мадрига, Т. Б.

   Регіональні виборчі кампанії початку ХХІ століття (на прикладі західних областей України) / Т. Б. Мадрига ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2015. – 248 с. – Бібліогр.: с. 205-244. – 80.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

57.

65.052

М 17

Максимів, Ю. В.

   Комплексне використання сировини для виробництва твердого біопалива деревообробними підприємствами: обліково-аналітичний аспект : монографія / Ю. В. Максимів ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 186 с. : іл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 134-154. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

58.

65.291

М 26

   Маркетинг / [сост., вступ. ст. А. И. Кредисова]. – Киев : Украина, 1994. – 400 с. : ил. – Крат. слов. терминов, применяем. в маркетинге. – 10.00.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

59.

85.118я54

М 65

   Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Вип. 56 / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; [відп. ред. М. М. Осєтрін]. – Київ : КНУБА, 2015. – 134 с. : іл. – Укр., рос. – Бібліогр.: в кінці кожн. ст. – 30.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

60.

85.118я54

М 65

   Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Вип. 57 / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; [відп. ред. М. М. Осєтрін]. – Київ : КНУБА, 2015. – 510 с. : іл. – Укр., рос. – Бібліогр.: в кінці кожн. ст. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

61.

87.25

Н 34

   Наука і цінності людського буття : кол. монографія / за заг. ред. В. П. Мельника ; [авт. кол.: М. П. Альчук та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 452 с. – Бібліогр. в прим. – 96.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

62.

65.26я54

Н 34

   Наукові праці НДФІ : наук. зб. Вип. 1 (70) / М-во фінансів України, Акад. фінанс. упр., Н.-д. фінанс. ін-т ; [редкол.: Т. І. Єфименко та ін.]. – Київ : Поліграфсервіс, 2015. – 160 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 35.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

63.

65.26я54

Н 34

   Наукові праці НДФІ : наук. зб. Вип. 2 (71) / М-во фінансів України, Акад. фінанс. упр., Н.-д. фінанс. ін-т ; [редкол.: Т. І. Єфименко та ін.]. – Київ : Поліграфсервіс, 2015. – 160 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 35.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

64.

65.26я54

Н 34

   Наукові праці НДФІ : наук. зб. Вип. 4 (69) / М-во фінансів України, Акад. фінанс. упр., Н.-д. фінанс. ін-т ; [редкол.: Т. І. Єфименко та ін.]. – Київ : ВІПОЛ, 2014. – 160 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

65.

67.405.1(4УКР)

О-44

Одовічена, Я. А.

   Новація умов трудового договору : монографія / Я. А. Одовічена ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. – 184 с. – Бібліогр.: с. 165-183. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

66.

65.049(4УКР-4ВОЛ)

О-54

Олійник, Я. Б.

   Територіальна організація життєдіяльності населення Волинської області : монографія / Я. Б. Олійник, Г. С. Голуб ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луцьк : Волиньполіграф, 2015. – 184 с. : іл., табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 160-178. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СПЛ. – 1)

 

67.

65я73

П 16

Панчишин, С. М.

   [Вдома з економікою] = At home with economics : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / С. М. Панчишин, А. М. Котловський, О. В. Оленюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 452 с. : іл., табл. – Словник. – 41.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

68.

65.050.2я73

П 64

Потапова, А. Г.

   Управління розвитком регіону : практикум / А. Г. Потапова ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 100 с. : іл., табл. – В надзаг. також: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Додатки. – Бібліогр.: с. 104-105. – 30.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 2)

 

69.

65.240(4УКР-4ВОЛ)

П 70

   Праця Волині. 2002 / Держ. ком. статистики України, Гол. упр. статистики у Волин. обл. ; [відп. за вип. Л. С. Біда]. – Луцьк : Волин. обл. упр. статистики, 2003. – 142 с. – 20.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ВА. – 1)

 

70.

65.240(4УКР-4ВОЛ)

П 70

   Праця Волині. 2003 / Держ. ком. статистики України, Гол. упр. статистики у Волин. обл. ; [відп. за вип. Л. С. Біда]. – Луцьк : Голов. упр. статистики у Волин. обл., 2004. – 136 с. – 30.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

71.

65.240(4УКР-4ВОЛ)

П 70

   Праця Волині. 2004 / Держ. ком. статистики України, Гол. упр. статистики у Волин. обл. ; [відп. за вип. Л. С. Біда]. – Луцьк : Голов. упр. статистики у Волин. обл., 2005. – 142 с. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

72.

65.240(4УКР-4ВОЛ)

П 70

   Праця Волині. 2005 / Держ. ком. статистики України, Гол. упр. статистики у Волин. обл. ; [відп. за вип. Л. С. Біда]. – Луцьк : Голов. упр. статистики у Волин. обл., 2006. – 156 с. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

73.

65.240(4УКР-4ВОЛ)

П 70

   Праця Волині. 2006 / Держ. ком. статистики України, Гол. упр. статистики у Волин. обл. ; [відп. за вип. Л. С. Біда]. – Луцьк : Голов. упр. статистики у Волин. обл., 2007. – 174 с. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

74.

67.99(4УКР)

П 78

   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. У 2 ч. : матеріали XХІ звіт. наук.-практ. конф. (12-13 лют. 2015 р.). Ч. 1 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А. М. Бойко та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 244 с. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

75.

67.99(4УКР)

П 78

   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. У 2 ч. : матеріали XХІ звіт. наук.-практ. конф. (12-13 лют. 2015 р.). Ч. 2 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А. М. Бойко та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 280 с. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

76.

65.49

П 78

   Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 15-17 жовт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 218 с. : табл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

77.

88.4

П 86

   Психологія професійної безпеки: технології конструктивного самозбереження особистості : колективна монографія / М-во освіти та науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [кол. авт.: О. В. Лазорко та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 588 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – 100.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

78.

88.4

П 86

   Психологія професійної компетентності медичних сестер: адаптаційний вимір : колективна монографія / М-во освіти та науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [кол. авт.: О. В. Лазорко та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 228 с. : іл. – Бібліогр.: с. 206-223. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

79.

65.298

Р 59

Рогач, О. І.

   Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії : монографія / О. І. Рогач, В. В. Косьміна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр учб. л-ри, 2016. – 256 с. : іл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 220-234. – 150.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

80.

85.313(4УКР)-8

Р 60

   Родина Колессів - спадкоємність науково-мистецьких традицій : зб. наук. пр. та матеріалів. Вип. 13 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 726 с., [12] іл. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми"). – З нагоди 140-річчя від дня народж. акад. Філарета Колесси. – 115.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

81.

66.3(4УКР)

Р 64

   Розвиток громадянського суспільства в Україні : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2015. – 58 с. – (Серія "Громадянське суспільство" ; вип. 2). – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

82.

78

Р 82

   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Розділ "П Сільське і лісове господарство. Сільськогосподарські та лісогосподарські науки" : Підрозділ "П8 Ветеринарна медицина" / НАН України, Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського ; [авт. кол.: Т. П. Медвідь, П. І. Шекера]. – Київ : НБУВ, 2015. – 106 с. – Бібліогр.: с. 103-105. – 32.80.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

83.

66.3(4УКР)

Р 83

Рудакевич, О. М.

   Політична культура національних спільнот: теорія та методологія дослідження : монографія / О. М. Рудакевич ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 352 с. : табл. – Предмет. покажч. – Бібліогр.: с. 280-319. – 90.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

84.

63.3(4РОС)6

Р 98

Рябов, В. В.

   Жизнь в ЦК, или ЦК изнутри / В. В. Рябов. – Москва : Жизнь и мысль : Моск. учеб., 2005. – 208 с., [24] л. ил. – 30.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

85.

65.32(4УКР-4ВОЛ)

С 36

   Сільське господарство Волині, 2014 : стат. зб. Т. 1 / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Волин. обл. ; [за ред. В. Ю. Науменка ; відп. за вип. С. В. Томащук]. – Луцьк : Голов. упр. статистики у Волин. обл., 2015. – 206 с. – 80.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

86.

65.32(4УКР-4ВОЛ)

С 36

   Сільське господарство Волині, 2014 : стат. зб. Т. 2 / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Волин. обл. ; [за ред. В. Ю. Науменка ; відп. за вип. С. В. Томащук]. – Луцьк : Голов. упр. статистики у Волин. обл., 2015. – 142 с. – 72.18.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

87.

63.3(4РОС)я2

С 38

Синдаловский, Н. А.

   Словарь петербуржца : более 3700 слов и выражений / Н. А. Синдаловский. – Санкт-Петербург : Норинт, 2002. – 320 с. – 10.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

88.

65.262

С 42

Скалецька, О. В.

   Банківське кредитування сільськогосподарських підприємств: аналіз та управління : монографія / О. В. Скалецька, В. М. Домрачев. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 198 с. : іл., табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 163-182. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

89.

63.3(4УКР)6

С 54

   Со щитом и мечом : очерки и статьи. – Львов : Каменяр, 1988. – 208 с. – 6.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

90.

65.9(4УКР)

С 69

   Соціально-економічна захищеність населення України : зб. матеріалів, підгот. до міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 31 трав.-1 черв. 2001 р. / [редкол. О. Г. Осауленко та ін.]. – Київ : Держкомстат України, 2001. – 408 с. : іл., табл. – 30.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

1     2     3

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Серпень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2016
Розробка та обслуговування сайту: Тетяна Микитюк (ВАКТ)