ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка, 30а м. Луцьк, Волинська область, 43005

тел./факс (0332) 24-40-38


Вівторок, 10.05.2016, 10:47
Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

 


46.

67.400(4УКР)

М 55

   Механізм захисту прав в Україні (деякі науково-практичні аспекти) / Юрид. фірма "Салком", Наук.-аналіт. центр ; під заг. ред. Є. Б. Кубка. – Київ : Юрид. практика, 2016. – 656 с. – 150.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 1)

47.

63.3(4УКР-4ВОЛ)

М 62

   Минуле і сучасне Волині та Полісся: Волинь - край козацький : матеріали 1-ої та 2-ої всеукр. наук.-практ. конф. з питань збереження й дальшого розвитку козац. традицій, які відбулися 23-24 черв. 2007 р. і 22 жовт. 2010 р. на базі Музею історії сіл. госп-ва Волині - скансену ; ннаук. зб. Вип. 36. – Луцьк : Надстир’я, 2010. – 120 с., [4] арк. ыл. – 25.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

48.

63.3(4УКР)6-8

М 64

Мірчук, П.

   Степан Бандера : Символ революційної безкомпромісовости / П. Мірчук ; Орг. оборони чотирьох свобід України, Ліга визволення України. – Нью-Йорк ; Торонто : Друк. Укр. Видав. Спілки, 1961. – 160 с. : іл. – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

49.

85.118я54

М 65

   Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Вип. 58 / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; [відп. ред. М. М. Осєтрін]. – Київ : КНУБА, 2015. – 556 с. : іл. – Укр., рос. – Бібліогр.: в кінці кожн. ст. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

50.

65.26я54

Н 34

   Наукові праці НДФІ : наук. зб. Вип. 4 (73) / М-во фінансів України, Акад. фінанс. упр., Н.-д. фінанс. ін-т ; [редкол.: Т. І. Єфименко та ін.]. – Київ : Поліграфсервіс, 2015. – 160 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

51.

65.24

О-54

Оліскевич, М. О.

   Економетричне моделювання динамічних процесів розвитку ринку праці України : монографія / М. О. Оліскевич ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 400 с. : іл., табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 342-364. – 247.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

52.

67.400(4УКР)

П 16

Панкевич, І. М.

   Традиція виборності влади в Україні : монографія / І. М. Панкевич ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 488 с. – Бібліогр.: с. 435-487. – 115.60.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

53.

63.3(4УКР)

П 30

Петров, М. Б.

   Місто Кам’янець-Подільський в 30-х роках XV-XVIII століть: проблеми соціально-економічного, демографічного, етнічного та історико-топографічного розвитку. Міське і замкове управління / М. Б. Петров ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 480 с., [16] арк. іл. – 100.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

54.

88я4

П 86

   Психогенеза особистості: норма і девіація : зб. наук. ст. : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. "Актуал. проблеми сучасної психології: здобутки і перспективи" (Луцьк, 6 лют. 2015 р.). Т. 1 / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т психології; [голов. ред. Я. Гошовський]. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – 214 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – 35.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

55.

88я4

П 86

   Психогенеза особистості: норма і девіація : зб. наук. ст. : матеріали наук.-практ. семінару з міжнар. участю "Феноменологія депривації: психол.-пед. і теорет.-приклад. дискурс. Ремедіум 5" (Луцьк, 1 квіт. 2015 р.). Т. 2 / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т психології, Каф. пед. та вікової психології; [голов. ред. Я. Гошовський]. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – 242 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – 35.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

56.

88я4

П 86

   Психогенеза особистості: норма і девіація : [зб. наук. ст. : матеріали наук.-практ. семінару з міжнар. участю "Феноменологія депривації: психол.-пед. і теорет.-приклад. дискурс. Ремедіум 4" (Луцьк, 3 квіт. 2014 р.)] / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т психології, Каф. пед. та вікової психології ; [голов. ред. Я. Гошовський]. – Луцьк : Іванюк В. П., 2014. – 220 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – 30.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

57.

88.4

Р 32

   Ревіталізація психогенези депривованої особистості : [колективна монографія] / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т психології, Каф. пед. та вікової психології ; [Я. О. Гошовський та ін.]. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – 498 с. – Бібліогр. в кінці розд. – 60.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

58.

63.3(4УКР)62

Р 49

Рибальченко, Р. К.

   Харківська культурна еміграція 1942-1943 років : [нариси] / Р. К. Рибальченко. – Харків : Курсор, 2005. – 198 с. : іл. – 10.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

59.

87я73

Р 49

Рижак, Л.

   Філософія як рефлексія духу : хрестоматія / Л. Рижак. – Вид. 2-е, перероб., допов. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 532 с. – 112.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

60.

63.48(4УКР-4ВОЛ)я73

С 43

Скляренко, Н. В.

   Первісне мистецтво і культура Волині : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. В. Скляренко, Г. В. Охріменко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луцьк. нац. техн. ун-т, СНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : ЛНТУ, 2012. – 360 с. : іл. – Дод., тест. завдання, корот. слов. термінів. – 200.00.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

61.

63.3(4)6

С 53

Снайдер, Т.

   Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным / Т. Снайдер. – Киев : Дулибы, 2015. – 584 с. – (Мировой бестселлер). – Указ. имен и назв. - Последние публ. Т. Снайдера об Украине. - Об авт. – 80.00.

            К-сть прим.:  8  (СГЛ. – 2, СІЛ. – 2, ВА. – 4)

62.

67.401(4УКР)

С 60

Соломаха, А. Г.

   Поліцейське право у науковій спадщині М. М. Цитовича : монографія / А. Г. Соломаха ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Посвіт, 2015. – 200 с. – Бібліогр.: с. 169-198. – 70.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

63.

66.2(4УКР)я54

С 83

   Стратегічні пріоритети : [наук.-аналіт. щокв. зб.]. № 3 (36) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [редкол.: В. М. Бегма та ін.]. – Київ : НІСД, 2015. – 160 с. : іл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

64.

65.9(4УКР)я54

С 83

   Стратегічні пріоритети. Серія : Економіка : [наук.-аналіт. щокв. зб.]. № 4 (37) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [редкол.: В. М. Бегма та ін.]. – Київ : НІСД, 2015. – 104 с. : іл. – Текст: укр., англ. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

65.

66.4(4УКР)

С 85

Стрільчук, Л. В.

   Україна - Польща: від добросусідських відносин до стратегічного партнерства (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) : монографія / Л. В. Стрільчук ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. старожитності, 2013. – 608 с. – Додатки. - Алф. покаж. – Бібліогр.: с. 497-578. – 100.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

66.

85.11я54

С 91

   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. Вип. 40 / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; [відп. ред. М. М. Дьомін]. – Київ : КНУБА, 2015. – 488 с. : іл. – Укр., рос. – Бібліогр.: в кінці кожн. ст. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

67.

85.11я54

С 91

   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. : за матеріалами публ., доп. та повідомл., зроблених на міжнарод. наук.-практ. конф. "Архітектура історичного Києва" (м. Київ, 29 жовт. 2015 р.). Вип. 41 / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; [відп. ред. М. М. Дьомін]. – [Спец. вип.]. – Київ : КНУБА, 2015. – 252 с. : іл. – Укр., рос. – Бібліогр.: в кінці кожн. ст. – 25.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

68.

67.53(4УКР)

Т 33

   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. Вип. 15 / М-во юстиції України, Харк. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, Нац. ун-т "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: А. І. Лозовий та ін.]. – Харків : Право, 2015. – 438 с. – Текст: укр., рос. – 70.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

69.

63.3(4УКР)63

Т 51

Токмань, Г. Л.

   Майдан: сторінка живої історії / Г. Л. Токмань. – 2-е вид., випр. і доповн. – Ніжин : Лисенко М. М., 2015. – 104 с. – 30.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

70.

65.261(4УКР)

У 31

   Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України / Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління" ; за заг. ред. Т. І. Єфименко. – Київ : Акад. фін. упр., 2015. – 446 с. : табл. – Бібліогр. в кінці кожн. розд. – 60.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

71.

63.3(4УКР)

У 45

   Україна і Схід: панорама культурно-спільнотних взаємин. Вип. 1 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українозннавства ; [авт.: С. Наливайченко та ін.]. – Київ : Укр. Видав. Спілка, 2001. – 184 с. – Бібліогр. : в кінці розд. – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (СІЛ. – 1)

72.

63.3(4УКР)63

Х 94

   Хроніки зрад, або як політичні юди торгують голосами українців / [упоряд.: Г. Мироненко, М. Бондар, Т. Кушнір]. – [Б. м.] : Онуфріїв Р. М., [20..]. – 76 с. – (Політична просвіта). – 5.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1)

73.

63.3(4УКР)61

Ш 98

Шухевич, С.

   Моє життя : спогади / С. Шухевич. – Лондон : Укр. Видав. Спілка, 1991. – 620 с. : іл. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

74.

65.59(4УКР)

C 766

   Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases : monograph / Min. of education and science of Ukraine ; sci. ed.: D. Lukianenko, V. Chuzhykov, M. G. Wozniak. – Kyiv : KNEU, 2013. – 686 p. : ill. – Текст англ. – Bibliogr.: p. 630-669. – 130.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

75.

85.16

H 392

Hawk, S.

   Waves / S. Hawk. – San Francisco : Chronicle books, 2005. – 132 p. : ill. – Текст. англ. – 30.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

76.

65.59(4УКР)

K 82

   Konwergencja modeli ekonomicznych Polska i Ukraina / red. nauk.: M. G. Wozniak, V. I. Chuzhykov, D. G. Lukianenko. – Krakow : Fund. Uniw. Ekon., 2009. – 716 s. : il. – Текст пол. – Bibliogr.: s. 667-695. – 80.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

1     2     

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Серпень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2016
Розробка та обслуговування сайту: Тетяна Микитюк (ВАКТ)