ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка, 30а м. Луцьк, Волинська область, 43005

тел./факс (0332) 24-40-38


Вівторок, 10.05.2016, 10:47
Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

 

 

65я54

Л 89

"Львівська політехніка" національний університет.

   Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. № 833 : Логістика / "Львівська політехніка" національний університет ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; гол. ред.-видав. ради Н. І. Чухрай. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 176 с. : іл., табл. – Текст: укр., англ. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 64.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

65я54

Л 89

"Львівська політехніка" національний університет.

   Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / "Львівська політехніка" національний університет ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; гол. ред.-видав. ради Н. І. Чухрай. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 476 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 127.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

67я54

Л 89

"Львівська політехніка" національний університет.

   Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. № 824 : Юридичні науки / "Львівська політехніка" національний університет ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; гол. ред.-видав. ради Н. І. Чухрай. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 468 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 139.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 1)

 

 

67я54

Л 89

"Львівська політехніка" національний університет.

   Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. № 827 : Юридичні науки / "Львівська політехніка" національний університет ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; гол. ред.-видав. ради Н. І. Чухрай. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 304 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 94.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 1)

 

 

76.0я54

Т 31

Львівський національний університет ім. І. Франка.

   Теле- та радіожурналістика : зб. наук. пр. Вип. 15 / Львівський національний університет ім. І. Франка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: В. В. Лизанчук та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 320 с. – Відомості про авторів. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 156.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

66.3(4УКР)

Л 93

   Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональний аспект : колективна монографія / НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи ; [за ред.: Е. М. Лібанової]. – Київ : Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України, 2015. – 354 с. : іл. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

65.291я73

М 14

Майовець, Є. Й.

   Маркетинг: теорія та методологія : навч. посіб. : [для студ. ВНЗ] / Є. Й. Майовець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Ф. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 450 с. : табл. – Основ. поняття і терміни. – Бібліогр.: с. 439-449. – 93.40.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

86.37

М 15

Макдауэлл, Д.

   Доказательства воскресения / Д. Макдауэлл. – [Б. м.] : Новая Жизнь, 1994. – 202, [12] с. – 9.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

 

86.37

М 15

Макдауэлл, Д.

   Не просто плотник / Д. Макдауэлл. – Москва : Осторожье, 1992. – 128, [18] с. – Книга-перевертыш. - В содерж. также: Лучший подарок - жизнь : Евангелие Иоанна. - На обл. авт. подан: Мак-Дауэл. – 8.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

 

65.24я73

М 36

Махсма, М. Б.

   Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / М. Б. Махсма ; Європ. ун-т. – 2-е вид. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 188 с. : табл. – Бібліогр. в кінці кожн. розд. – 22.50.

            К-сть прим.:  4  (СГЛ. – 1, ВА. – 3)

 

 

76.00я73

М 48

Мельник, Г. С.

   Основы творческой деятельности журналиста : учебное пособие для студентов факультетов журналистики. Часть 1. Краткий курс лекций. Часть 2. Хрестоматия / Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 272 с. – (Краткий курс). – 18.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

60.54я72

М 57

   "Ми різні - ми рівні" : Основи культури гендерної рівності : навч. посіб. для учнів 9-12 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. Бакка, О. Данилевська, Р. Євтушенко, Л. Кобелянська ; за ред. О. Семиколєнової. – Київ : К.І.С., 2007. – 176 с. : іл. – Бібліогр.: с. 158-161. – 25.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

63.3(4БІЛ)

М 62

   Минск / [авт. текста: И. С. Карпенко, П. П. Сакович]. – Минск : Беларусь, 1974. – 48 с., 29, [1] л. ил. – На рус., англ, фр., нем. и исп. яз. – 7.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

 

85.118я54

М 65

   Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Вип. 59 / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; [відп. ред. М. М. Осєтрін]. – Київ : КНУБА, 2016. –  : іл. – Укр., рос. – Бібліогр.: в кінці кожн. ст. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

85.118я54

М 65

   Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Вип. 61 / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; [відп. ред. М. М. Осєтрін]. – Спец. вип. – Київ : КНУБА, 2016. –  : іл. – Вип. присвячений пам’яті Барашникова А. Я. - Укр., рос. – Бібліогр.: в кінці кожн. ст. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

60.82

М 80

Морра, І. Л.

   Шлях до результатів: планування та проведення ефективних оцінювань розвитку / І. Л. Морра, К. Р. Ріст. – Київ : Аванпост-Прим, 2015. – 554 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн. розд. – 150.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

63.3(4УКР)624я23

М 89

   Музей історії Корсунь-Шевченківської битви : путівник по експозиції. – Дніпропетровськ : Промінь, 1969. – 104 с. : іл. – Бібліогр.: с. 99-100. – 8.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

 

65.261(4УКР)

Н 23

   Налоговая система Украины : учебное пособие / М. В. Гридчина, В. Б. Тропина, Н. И. Вдовиченко, А. В. Калина ; Мерегион. Акад. упр. персоналом. – 3-е изд., испр. и доп. – Киев : МАУП, 2003. – 144 с. : табл. – Библиогр.: с. 137-142. – 7.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

 

63.48(4УКР)

Н 28

   Нариси етнокультурної історії Північно-Західної України доби бронзи / Авт.: Г. Охріменко та ін. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 378 с., [25] арк. іл. – Бібліогр. в кінці кож. розд. – 140.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

 

65.26я54

Н 34

   Наукові праці НДФІ : наук. зб. Вип. 1 (74) / М-во фінансів України, Акад. фінанс. упр., Н.-д. фінанс. ін-т ; [редкол.: Т. І. Єфименко та ін.]. – Київ : Поліграфсервіс, 2016. – 160 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

60.0

Н 84

Носова, Г. Ю.

   Невизначеність соціального процесу: навколо ідентичності : [монографія] / Г. Ю. Носова. – Київ : Стилос, 2016. – 112 с. – Бібліогр.: с. 99-109. – 30.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

85.146(4УКР)

О-38

Огнєва, Л.

   Перлини українського монументального мистецтва на Донеччині / Л. Огнєва. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. –  : іл. – 15.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

65.24(4УКР)

О-61

   Оплата труда и другие расчеты с персоналом предприятия / под общ. ред. А. Н. Коваленко. – Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2007. – 528 с. : ил., табл. – 38.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

87.4я73

О-65

Орендарчук, Г. О.

   Основи логіки : посіб. для студентів вузів / Г. О. Орендарчук. – Тернопіль : Астон, 2001. – 156 с. – 12.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

 

86.37

О-75

   Основи християнської етики : програма курсу для дітей мол. шк. віку. Ч. 1 : Формування морально-етичних якостей особистості / Центр просвіт. програм ; [авт.: Шорр Вірні та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995. – 314 с. – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

86.37

О-75

   Основи християнської етики : факульт. курс у серед. шк. Ч. 2 : Моральна людина: надбання суспільства / Центр просвіт. програм ; [авт.: Скоулз Алан та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995. – 306 с. – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

88.3

О-96

Ошо

   О мужчинах / Ошо. – Москва : София, 2010. – 252 с. – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

65.43я73

П 11

П’ятницька, Н. О.

   Автоматизована інформаційна система менеджменту громадського харчування : навч. посіб. / Н. О. П’ятницька, В. Т. П’ятницький, О. М. Григоренко ; М-во освіти і науки України, Київ. держ. торг.-економ. ун-т. – Київ : КДТЕУ, 2000. – 140 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 139. – 18.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

 

65.9(4УК)я43

П 27

   Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали ХХ Міжнарод. наук.-практ. коноф. (25-26 трав. 2015 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 208 с. – В надзаг. також: СНУ ім. Лесі Українки, Ін-т економіки та менеджменту. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

67.401.114я73

П 30

Петрова, Н.

   Медіа-право : для студентів ф-тів (від-нь) журналістики / Н. Петрова, В. Якубенко. – Київ : Київ. топографія, 2007. – 276 с. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

75.4я73

П 37

Платонов, В. Н.

   Олимпийский спорт. [В 2 кн.] : учебник для студентов вузов физического воспитания и спорта. Кн. 1 / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – Киев : Олимп. лит., 1994. – 494 с. : ил. – Библиогр.: с. 474-487. – 8.00.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

 

66я43

П 50

   Політологічні читання імені професора Богдана Яроша : зб. наук. пр. Вип. 4 / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Іст. ф-т, Каф. політології та держ. упр. ; [за заг. ред. В. І. Бортнікова, Я. Б. Яроша]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 254 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

63.3(0)62

П 52

Полторак, А. И.

   Нюрнбергский эпилог / А. И. Полторак. – Москва : Воениздат, 1965. – 552 с., [10] л. ил. – (Военные мемуары). – 18.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

 

87.4я73

П 54

Поляков, В. Г.

   Логіка : задачник / В. Г. Поляков. – Луцьк : Твердиня, 2015. – 258 с. : іл. – Бібліогр.: с. 243-257. – 70.00.

            К-сть прим.:  39  (СГЛ. – 2, СІЛ. – 2, ЮПЛ. – 2, ВА. – 33)

 

 

60.9я2

П 56

   Понятійно-термінологічний словник з соціальної роботи / уклад.: І. В. Козубовська та ін. – Ужгород : Мист. лінія, 2001. – 152 с. – Бібліогр.: с. 151. – 6.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

60.9

П 58

Попович, Г. М.

   Інституціалізація соціальної роботи в Україні : [монографія] / Г. М. Попович. – Ужгород : Гражда, 2003. – 182 с. – Бібліогр.: с. 165-181. – 6.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

66.3(4УКР)

П 63

   Построение демократии: Украина и Япония. Помощь Украине в деле демократизации со стороны Японии в 2015 году / под. ред.: Р. Сиратори, К. Хасимото, М. Разумного :. – Киев : Феникс : НИСИ, 2016. – 630 с. : ил., табл. – Приложение. - Ред. вынесены на облож. и тит. с. – 150.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

67я4

П 68

   Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (25-26 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [відповід. за вип.: І. О. Пряміцина]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 330 с. – Текст: укр., пол., рос. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

67я4

П 68

   Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (27-28 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [відповід. за вип.: Л. І. Кекіс]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 444 с. – Текст: укр., пол., англ. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

88.3я73

П 86

   Психологія мислення : підручник / І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, О. В. Матласевич, У. І. Нікітчук ; за ред. І. Пасічника. – Острог : Остроз. акад., 2015. – 560 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – 80.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

66я43

П 99

   V Всеукраїнські політологічні читання імені професора Богдана Яроша : зб. наук. пр. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Іст. ф-т, Каф. політології та держ. упр. ; [за заг. ред. В. І. Бортнікова, Я. Б. Яроша]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 436 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 60.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1)

 

 

88я73

Р 64

Розин, В. М.

   Психология: теория и практика : учебное пособие для высшей школы / В. М. Розин. – Москва : Форум : Инфра-М, 1998. – 294 с. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 286-290. – 8.50.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

 

60.8я73

С 13

Савчук, Л. І.

   Менеджмент персоналу підприємств торгівлі і сфери послуг : курс лекцій / Л. І. Савчук. – Тернопіль : [б. в.], 2005. – 234 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 233. – 16.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

88

С 16

Салем, М.

   Как читать человека / М. Салем. – Харьков : Клуб Семейн. Досуга, 2008. – 318 с. : ил. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

63.3(4УКР3)62

С 33

Сергійчук, В. І.

   Правда про "золотий вересень" 1939-го / В. І. Сергійчук. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 1999. – 128 с. – 15.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

67.401(4УКР)

С 34

Сидор, М. Я.

   Адміністративно-правові аспекти взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування : монографія / М. Я. Сидор ; Львів. держ. ун- внутр. справ. – Львів : Ліга Прес, 2016. – 190 с. – Додатки. – Бібліогр.: с. 163-185. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

87.7я73

С 36

Сілаєва, Т. О.

   Основи етики та естетики : курс лекцій / Т. О. Сілаєва. – Тернопіль : [б. в.], 2003. – 88 с. – Бібліогр.: с. 85-87. – 5.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

65.052я73

С 56

Совінський, В. С.

   Системи фінансового бухгалтерського обліку : за нац. стандартами : курс лекцій / В. С. Совінський, С. Р. Матейко ; Терноп. акад. народ. госп-ва, Ін-т обліку і аудиту. – Тернопіль : [б. в.], 2004. – 206 с. : іл. – 14.00.

            К-сть прим.:  2  (ВЗФ. – 2)

 

 

67.402(4УКР)

С 56

Совінський, В. С.

   Фінансовий і управлінський облік в підприємствах сфери послуг (нормативно-правова база) / В. С. Совінський, Г. І. Ляхович ; МС-во освіти і науки України, Терноп. акад. народ. госп-ва. – Тернопіль : Екон. думка, 2004. – 156 с. – 12.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

 

65.268я73

С 68

Софіщенко, І. Я.

   Міжнародні фінанси : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / І. Я. Софіщенко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2005. – 200 с. – 18.00.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

 

60.9я4

С 69

   Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи : матеріали доп. та повідомл. наук.-практ. конф. (Ужгород, 21-22 жовт. 1999 р.). Ч. 1 / [редкол.: І. І. Мигович та ін.]. – Ужгород : УжДУ, 1999. – 412 с. – Текст укр., рос., англ. – 8.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

60.9я4

С 69

   Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи : матеріали доп. та повідомл. наук.-практ. конф. (Ужгород, 21-22 жовт. 1999 р.). Ч. 2 / [редкол.: І. І. Мигович та ін.]. – Ужгород : УжДУ, 1999. – 368 c. – Текст укр., рос., англ. – 8.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

65.291я73

С 78

Стащук, О. В.

   Фінанси підприємств : практикум з вивчення курсу, виконання контрол. та індивід. наук.-дослід. завд. для студентів спец. економіка підприємства, менеджмент / О. В. Стащук, Д. Р. Стрільчук. – Луцьк : Іванюк В. П., 2012. – 200 с. : табл. – Термінол. слов. - Додатки. – Бібліогр.: с. 190-195. – 25.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

 

66.2(4УКР)я54

С 83

   Стратегічні пріоритети. Серія : Філософія : [наук.-аналіт. щокв. зб.]. № 1 (38) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [редкол.: В. М. Бегма та ін.]. – Київ : НІСД, 2016. – 104 с. – Текст: укр., англ. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

1     2     3

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Серпень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2016
Розробка та обслуговування сайту: Тетяна Микитюк (ВАКТ)