ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка, 30а м. Луцьк, Волинська область, 43005

тел./факс (0332) 24-40-38


Вівторок, 10.05.2016, 10:47
Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

94.

65.5я73

М 58

   Міжнародна економіка : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. Я. Кравчук, Т. В. Божидарнік, Н. В. Божидарнік, Л. В. Савош ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техніч. ун-т. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. – 420 с. – Додатки.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

95.

60.7я2

М 58

   Міжнародна термінологія у сфері міграції : укр.-англ. тлумач. словник / Міжнар. орг. з міграції. – Київ : Бланк-Прес, 2015. – 100 с.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

96.

67.9я73

М 58

   Міжнародне приватне право : Особлива частина : підручник : [для студентів ВНЗ] / А. С. Довгерт, В. І. Кисіль, Ю. Д. Притика, О. І. Виговський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун0т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; за ред. А. С. Довгерта, В. І. Кисіля. – Київ : Алерта, 2013. – 400 с. – Бібліогр. в кінці кожн. гл.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

97.

60.73(4УКР-4ВОЛ)

М 75

   Молодь Волині : стат. зб. / Гол. упр. статистики у Волин. обл. – Луцьк : Голов. упр. статистики у Волин. обл., 2015. – 54 с.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

98.

63.3(4УКР)62

М 89

Музичук, С. М.

   Українська Повстанча Армія / С. М. Музичук, І. В. Марчук. – Рівне : Нестеров С. Б., 2006. – 56 с. : іл. – (Українські військові формування ХХ століття. Організація, уніформа, символіка). – Бібліогр.: с. 55.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

99.

67.404

Н 15

   Навчайся у минулого, створюй майбутнє: винаходи і патенти / Всесвіт. орг. інтелект. власності. – Київ : Прок-бізнес, 2008. – 68 с. : іл. – Бібліогр.: с. 62.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 1)

 

100.

67.404

Н 15

   Навчайся у минулого, створюй майбутнє: мистецтво та авторське право / Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [текст: Марія де Ікаса]. – Київ : Прок-бізнес, 2009. – 72 с. : іл. – Бібліогр.: с. 69.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 1)

 

101.

60.73(4УКР-4ВОЛ)-05

Н 31

   Населення Волинської області, 2014 : демограф. щорічник / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Волин. обл. ; [за ред. Л. С. Баранюк ; відп. за вип. А. П. Захарчук]. – Луцьк : Голов. упр. статистики у Волин. обл., 2015. – 110 с. : іл., табл.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

102.

67.401(4УКР)

Н 34

   Науково-практичний коментар до Закону України "Про вищу освіту" / за ред. В. Ф. Опришка. – Київ : Парламент. вид-во, 2014. – 672 с.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 1)

 

103.

67.408(4УКР)

Н 34

   Науково-практичний коментар до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" : (від 14 жовт. 2014 р. № 1702-VII) : із урахуванням змін і доповнень, внесених Законами України від 28 груд. 2014 р. № 78-VIIІ, від 12 лют. 2015 р. № 198-VIIІ / авт.: Чубенко А. Г. [та ін.]. – Київ : Ваіте, 2015. – 816 с.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 1)

 

104.

67.401(4УКР)

Н 34

   Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення : станом на 2 ківтня 2012 р. / за заг. ред. С. В. Пєткова, С. М. Морозова. – Київ : Центр учб. л-ри, 2012. – 1248 с.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

105.

73.4

Н 35

   Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі : [монографія] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт. кол.: О. С. Онищенко та ін.]. – Київ : НБУВ, 2014. – 218 с. – Бібліогр. в кінці кожного розд.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 2)

 

106.

73.4

Н35

   Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища : [монографія] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2014. – 296 с. : іл. – Бібліогр. в кінці кожного розд.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 2)

 

107.

60.54я73

Н 49

Нельга, О. В.

   Українська етносоціологія : навч. посіб. Ч. 1 / О. В. Нельга. – Київ : Персонал, 2015. – 540 с. : іл. – Бібліогр. в кінці кожної лекції.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1)

 

108.

63.3(7США=УКР)

Н 72

Новак, М. П.

   На сторожі України : власні спогади, іст. матеріали, док., листування, архів / М. П. Новак. – Лос Анджелес : [б. в.], 1979. – 604 с. : іл. – Покажч. імен.

            К-сть прим.:  2  (СІЛ. – 1, ВЗФ. – 1)

 

109.

63.3(4УКР)я2

Н 73

   Новий довідник : Історія України. – 4-е вид., змін. й допов. – Київ : Казка, 2008. – 736 с. : іл. – Імен. покажч. – Бібліогр.: с. 723-726.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

110.

67.407(4УКР)

Н 83

   Нормативно-правове забезпечення збереження біорізноманіття в лісовому секторі України: аналіз та перспективи розвитку / НАН України [та ін.] ; авт.: Бондарук Г. В. [та ін.]. – Львів : Простір-М, 2013. – 266 с. : табл.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

111.

87.3(4РОС)

О-11

   О России и русской философской культуре : Философы русского послеоктябрьского зарубежья / [отв. ред. Е. М. Чехарин ; сост. М. А. Маслин]. – Москва : Наука, 1990. – 528 с.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

112.

63.3(4УКР)

О-53

Олесіюк, Т.

   Соборна Україна : наук. розвідки і спомини / Т. Олесіюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 2004. – 640 с., [1] арк. портр. – Імен. покажч.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

113.

67.400(4УКР)

О-64

   Організація державної влади в Україні : зб. нормат.-прав. актів : станом на 01.10.2012 р. / [упоряд.: П. М. Любченко, К. Є. Соляннік, Л. В. Челомбитько]. – Харків : Юрайт, 2012. – 362 с. – (Бібліотека юриста).

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

114.

67.400(4УКР)

О-64

   Організація місцевого самоврядування в Україні : зб. нормат.-прав. актів : станом на 01.10.1012 р. / [упоряд.: П. М. Любченок, К. Є. Солянік, Л. В. Челомбитько]. – Харків : Юрайт, 2012. – 304 с. – (Бібліотека юриста).

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

115.

65.291(4УКР-4ВОЛ)

О-75

   Основні фінансові показники підприємств і організацій області за 2014 рік : стат. зб. / Держ. ком. статистики України, Голов. упр. статистики у Волин. обл. ; [за ред. В. О. Грабаровської ; відп. за вип. Л. О. Джигалюк]. – Луцьк : Голов. упр. статистики у Волин. обл., 2015. – 114 с.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

116.

78.5

П 14

Пальчук, В.

   Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади : монографія / В. Пальчук. – Київ : НБУВ, 2014. – 280 с. – Бібліогр.: с. 254-280.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1)

 

117.

60.5я4

П 27

   Перейменувальні процеси в топоніміці як ціннісний вибір українського суспільства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Кіровоград, 11 черв. 2015 р.) / [Укр. ін-т нац. пам’яті та ін.] ; [орг. ком. конф.: В. А. Брехуненко та ін.]. – Миколаїв : Жаган М. Ф., 2015. – 108 с. : іл. – Бібліогр. в кінці кожної ст.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

118.

63.3(4УКР)63

П 30

Петровський, Я. В.

   Моє право і обов’язок як громадянина : кн. спогадів / Я. В. Петровський ; В авт. ред. В. Петровського та С. Петровської. – Київ : КИТ, 2015. – 384 с. : іл. – Рос., укр.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

119.

66.0я73

П 50

   Політологія : тестові завдання для самоконтролю : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / В. І. Бортніков, І. А. Ковальчук, В. В. Бусленко, Я. Б. Ярош ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Іст. ф-т, Каф. політології. – Луцьк : РВВ ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 252 с. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки").

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

120.

65.051(4УКР-4ВОЛ)

П 70

   Праця Волині за 2014 рік : стат. зб. / Гол. упр. статистики у Волин. обл. – Луцьк : Голов. упр. статистики у Волин. обл., 2015. – 108 с.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

121.

60.84

П 78

   Про зв’язки з громадськістю: теорія, практика, досвід : практ. посіб. / Закарп. обл. держ. адмін., Упр. інформації та зв’язків із громадськістю ; за ред. В. Дрогальчука. – Ужгород : Карпати, 2007. – 68 с.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 2)

 

122.

63.3(4УКР)62

П 78

   Проголошення Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року. 65-та річниця, 1941-2016 : [зб. матеріалів і док.]. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 2006. – 136 с. – Додатки. – Бібліогр.: с. 135.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

123.

65.30(4УКР-4ВОЛ)-05

П 81

   Промисловість Волині : стат. зб. / Голов. упр. статистики у Волин. обл. ; [за ред. Л. С. Баранюк]. – Луцьк : Голов. упр. статистики у Волин. обл., 2015. – 56 с. : іл.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

124.

86.37

П 86

   Псалтир : пер. новою укр. літ. мовою П. С. Морачевського, 1865 / НАН України та ін., підгот. до вид. Л. А. Гнатенко. – Київ : НБУВ, 2015. – 200 с. – (Пам’ятки української мови. Серія канонічної літератури).

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

125.

88.5

П 86

   Психологія групової ідентичності: закономірності становлення : монографія / за наук. ред. П. П. Горностая. – Київ : Міленіум, 2014. – 252 с. : іл. – Бібліогр.: с. 237-251.

            К-сть прим.:  5  (СГЛ. – 2, ВА. – 3)

 

126.

67.401

П 88

   Публічне урядування, права людини і демократія: регіональний зріз євроінтеграції : монографія / Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський національний університет" ; [авт. кол.: Т. О. Карабін та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2015. – 320 с. – Бібліогр.: с. 297-318.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

127.

65.01я72

Р 15

Радіонова, І. Ф.

   Загальна економіка : підруч. для 10 (11) кл. серед. загальноосвіт. закл. / І. Ф. Радіонова, І. С. Кравченко, В. В. Радченко ; за ред. І. Ф. Радіонової. – 6-е вид., допов., перероб. і випр. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 396 с. : табл. – Слов. термінів.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

128.

63.3(4УКР-4ВОЛ)624

Р 31

   Реабілітовані історією : зб. наук. ст. і матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф. "Реабілітовані історією", Луцьк, 6 груд. 2002 р. / Волин. обл. рада, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ред.-вид. група "Реабілітовані історією" ; [упоряд. М. М. Кучерепа]. – Луцьк : Надстир’я, 2003. – 168 с. : іл.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

129.

63.3(4УКР-4ВОЛ)

Р 63

Рожко, В. Є.

   Ветли: минуле і сьогодення / В. Є. Рожко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2015. – 176 с. : іл. – Бібліогр.: с. 164.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1)

 

130.

86.372(4УКР)-38

Р 63

Рожко, В. Є.

   Преосвященний Платон Артем’юк, єпископ Рівненський і Крем’янецький / В. Є. Рожко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2015. – 168 с. : іл. – Бібліогр.: с. 159-165.

            К-сть прим.:  4  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1, ВА. – 2)

 

131.

63.3(0=УКР)

Р 83

Рудницький, Я.

   З подорожі навколо півсвіту, 1955 / Я. Рудницький. – Вінніпег ; Торонто : Тиктор І., 1955. – 128 с. – (Клуб приятелів української книжки ; кн. 25).

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

132.

63.3(7=УКР)

Р 83

Рудницький, Я.

   З подорожі по Америці, 1956 / Я. Рудницький. – Вінніпег ; Вашингтон : Тиктор І., 1956. – 128 с. – (Клуб приятелів української книжки ; кн. 29).

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

133.

78.36я54

Р 85

   Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унікальних архівних та бібл. фондів. Вип. 18 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [редкол.: Л. А. Дубровіна та ін.]. – Київ : НБУВ, 2014. – 652 с. : іл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

134.

63.3(4УКР)62

Р 91

Руцький, М. М.

   Голгофа : док. іст. розповідь / М. М. Руцький. – Рівне : Світанкова Зоря, 1996. – 284 с., XVI с. іл.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

135.

85.313(4УКР)-8

С 12

   Степан Сабадаш у спогадах сучасників і шанувальників. – Чернівці : Технодрук, 2010. – 144 с. : іл.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

136.

63.3(;УКР)

С 13

Савчук, Б. П.

   Збройні сили України: етапи вічного походу / Б. П. Савчук. – Рівне : Держ. ред.-вид. підприємство, 1992. – 104 с. – Бібліогр.: с. 101.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

137.

76.02(4УКР)

С 28

Сегеда, С. П.

   Створення та розвиток української військової преси (ХХ - початок ХХІ століття) : монографія / С. П. Сегеда ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України. – Рівне : Овід, 2012. – 504 с. – Додатки. – Бібліогр.: с. 427-502.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1)

 

138.

63.3(4УКР)6-8

С 32

Сергійчук, В.

   Симон Петлюра і єврейство / В. Сергійчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Сергійчук М. І., 2006. – 152 с.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

139.

63.3(0)6я72

С 32

Середницька, Г. В.

   Всесвітня історія. 11 кл. : опор. конспекти / Г. В. Середницька. – Київ : Книги України, 2013. – 464 с.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

140.

67.404.5(4УКР)

С 41

   Сімейний кодекс України : наук.-практ. комент. / за заг. ред. І. В. Жилінкової. – Харків : Ксилон, 2008. – 855 с.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

141.

65.262(4УКР)

С 47

Слав’юк, Р. А.

   Формування вартості банку : монографія / Р. А. Слав’юк, О. В. Лук’янська. – Львів : Простір-М, 2015. – 280 с. : іл., табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 247-268.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

142.

60.5я73

С 50

Смелзер, Н.

   Социология : перевод с английского : [учебное пособие для студентов] / Н. Смелзер ; науч. ред. В. А. Ядов. – Москва : Феникс, 1994. – 688 с. : ил. – Библиогр.: с. 662-686.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 1     2     3     4

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Вересень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2016
Розробка та обслуговування сайту: Тетяна Микитюк (ВАКТ)