ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка, 30а м. Луцьк, Волинська область, 43005

тел./факс (0332) 24-40-38


Вівторок, 10.05.2016, 10:47
Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 
 

91.

65.051(4УКР)я73

С 78

   Статистика ринку праці : Міжнародні стандарти та національний досвід : навч. посіб. / Н. С. Власенко, Л. С. Лісогор, О. А. Рудич, А. В. Солоп ; [за ред. Н. С. Власенко, Н. В. Григорович, Н. В. Рубльової]. – Київ : Август Трейд, 2006. – 320 с. – Бібліогр.: с. 315-320. – 50.00.

            К-сть прим.:  4  (СГЛ. – 2, ВА. – 2)

 

92.

65.051

С 78

   Статистика труда на базе административных записей : руководство по составлению и представлению данных / Междунар. орг. труда. – Киев : НИИ статистики Госкомстата Украины, 2000. – 124 с. : ил., табл. – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

93.

60.6(4УКР-4ВОЛ)

C 78

   Статистичний щорічник Волинь - 2010 / Голов. упр. статистики у Волин. обл. ; [за ред. М. І. Мотиль]. – Луцьк : Голов. упр. статистики у Волин. обл., 2011. – 570 c. : іл. – 80.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1)

 

94.

67.53

С 89

   Судова експертиза : зб. нормат.-прав. актів станом на 01.10.2015 / Всеукр. громад. орга."Незалежна науково-дослідна експертна спілка" (ВГО ННДЕС). – Київ : Сова, 2015. – 344 с. – 210.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

95.

63я54

С 92

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.

   Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. № 5 (306) : Серія : Історичні науки / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; СНУ ім. Лесі Українки ; редкол.: С. В. Гаврилюк [та ін.]. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – 186 с. – Наші авт. – 137.00.

            К-сть прим.:  2  (НБВ. – 1, СГЛ. – 1)

 

96.

65.291

Т 50

Тодорова, О. В.

   Інновації в комунікаціях : Інноваційний PR-інструментарій в соціальних комунікаціях сучасного бізнесу / О. В. Тодорова. – Київ : Інтерконтиненталь-Україна, 2015. – 176 с. – Бібліогр.: с. 163-169. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

97.

86.372(4УКР)я54

Т 78

   Труди Київської Духовної Академії. № 22 / Укр. Православ. Церква ; [голова вид. групи КДА митрополит Бориспільський і Броварський Антоній]. – Київ : Вид. від. УПЦ, 2015. – 324 с. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

98.

86.372(4УКР)я54

Т 78

   Труди Київської Духовної Академії. № 23 / Укр. Православ. Церква ; [голова вид. групи КДА митрополит Бориспільський і Броварський Антоній]. – Київ : Вид. від. УПЦ, 2015. – 346 с. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

99.

65я54

У 33

Ужгородський національний університет.

   Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка : зб. наук. пр. Вип. 1(45). Т. 1 / Ужгородський національний університет ; М-во освіти і науки України, Ужгор. нац. ун-т ; [редкол.: В. П. Мікловда та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2015. – 288 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 80.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

100.

67.400(4УКР)

У 45

Україна. Закони.

   Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верхов. Ради України, 28 черв. 1996 р. / Україна. Закони ; [відп. за вип. С. О. Йовна]. – Київ : ІВА, 1996. – 52 с. – 1.00.

            К-сть прим.:  1  (СІЛ. – 1)

 

101.

63.3(4УКР)

У 45

   Україна і Польща: історичне сусідство : матеріали міжнарод. наук. конф., 17-18 трав. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.]. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2012. – 636 с. – 55.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

102.

66.3(4УКР)я54

У 45

   Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : зб. наук. пр. Вип. 27 / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: С. Павлюк та ін.]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 168 с. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 56.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

103.

63.3(82=УКР)

У 45

   Українці в Австралії : матеріали до історії поселення українців в Австралії / НТШ в Австралії. – Мельборн : Друк. Б. Ігнатова, 1966. – 862 с. – (Бібліотека українознавства ; ч. 15). – Накладодм Союзу укр. орг. Австралії (СУОА). – 50.00.

            К-сть прим.:  2  (РІВ. – 2)

 

104.

65.32(4УКР-4ВОЛ)

Ф 43

   Фермери Волині, 2014 : стат. зб. / Держ. ком. статистики України, Волин. обл. упр. статистики у Волин. обл. ; [за ред. Л. С. Баранюк ; відповід. за вип. С. В. Томащук]. – Луцьк : Голов. упр. статистики у Волин. обл., 2015. – 92 с. : іл., табл. – 67.28.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

105.

86.2

Ф 74

Фогт, М.

   Принцип устойчивости : Эскиз с позиции теолого-этической перспективы : перевод с немецкого / М. Фогт ; Ужгород. нац. ун-т, Ин-т эколого-религиозн. студий ; под общ. ред. А. Н. Бокотея. – Ужгород : Бреза, 2015. – 760 с. – Указ. имен, предм. указ. – Библиогр.: с. 679-734. – 80.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

106.

65я54

Ф 79

   Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. Вип. 31. Ч. 1 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: С. М. Панчишин та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 488 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 94.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

107.

65я54

Ф 79

   Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. Вип. 31. Ч. 2 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: С. М. Панчишин та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 436 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 80.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

108.

65я54

Ф 79

   Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. Вип. 32 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: С. М. Панчишин та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 190 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 44.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

109.

63.3(4УКР)46

Х 17

Халебський, П.

   Україна - земля козаків : подорож. щоденник / П. Халебський ; упоряд. М. Рябий. – Київ : Ярославів Вал, 2009. – 296 с. – 51.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

110.

63.3(2)6-8

Х 38

Хепфнер, К.

   Ленин в Германии / К. Хепфнер, И. Шуберт. – Москва : Политиздат, 1985. – 200 с. : ил. – 13.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

111.

65.240

Х 98

Хуссманнс, Р.

   Обследования экономически активного населения: занятость, безработица и неполная занятость. В 2 кн. : метод. рук. МБТ, концепции, методы. Кн. 1 / Р. Хуссманнс, Ф. Мехран, В. Верма. – Москва : Финстатинформ, 1994. – 272 с. : ил. – Библиогр.: с. 268-269. – 5.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

112.

65.240

Х 98

Хуссманнс, Р.

   Обследования экономически активного населения: занятость, безработица и неполная занятость. В 2 кн. : метод. рук. МБТ, концепции, методы. Кн. 2 / Р. Хуссманнс, Ф. Мехран, В. Верма. – Москва : Финстатинформ, 1994. – 278 с. : ил. – Библиогр.: с. 250-252. – 5.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

113.

63.3(4УКР)

Ч-48

   Черкассы : фотоальбом / текст Ю. Г. Черченко ; фоток Г. З. Каминского. – Киев : Мистецтво, 1981. – [96] с. – Текс на рус., нем. – 10.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

114.

63.3(5)

Ч-82

Чувпило, О. О.

   Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805-2015 рр.) / О. О. Чувпило, Л. О. Чувпило ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : Щедра садиба плюс, 2015. – 532 с. – Текст рос., укр. – Бібліогр.: с. 157-188 ; с. 460-504. – 70.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

115.

63.3(4УКР)6-8

Ш 70

   Шлях довжиною в 10 літ (коротка музейна хроніка) / Держ. меморіал. музей М. Грушевського у Львові. – Львів : Мульти Арт, 2008. – 80 c. : іл. – На обкл. назва: "У справах дому сердечно дякую за пам’ять і клопоти" М. Грушевський. – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

116.

63.3(4УКР)6

Ш 89

Штепа, П.

   Мафія і Україна / П. Штепа. – Львів : Глобус, 2002. – 408 с. – Бібліогр.: с. 392-401. – 30.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

117.

67.410.2(4УКР)

Я 72

Яремчук, В. О.

   Організація і тактика залучення спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій : монографія / В. О. Яремчук ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за ред. В. Ю. Шепітька. – Харків : Апостіль, 2015. – 228 с. : іл. – Бібліогр.: с. 191-225. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

118.

67.400(4ПОЛ)

K 82

   Konstytucja 3 maja 1791 / Kancelaria sejmu RP, Kancelaria senatu RP ; oprac. J. Kowecki. – Faks. oryginalu s. 74-84 (dawna pag.: 155-165). – Warszawa : Panstwowe Wydaw. Naukowe, 1991. – [12] s. – Колмплект з 3 док. в папці-футлярі. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

119.

67.400(4ПОЛ)

K 82

   Konstytucja 3 maja 1791 : Statut zgromadzenia Przyjaciol Konstytucji / Kancelaria sejmu RP, Kancelaria senatu RP ; oprac. J. Kowecki. – Warszawa : Panstwowe Wydaw. Naukowe, 1991. – 150 s. : il. – Колмплект з 3 док. в папці-футлярі. – 30.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

120.

67.400(4ПОЛ)

U 88

   Ustawa Rzadowa : prawo uchwalone dnia 3 maja, roku 1791 / Kancelaria sejmu RP, Kancelaria senatu RP ; oprac. J. Kowecki. – Reprint wyd. z 1791 r. – Warszawa : Panstwowe Wydaw. Naukowe, 1991. – 36 s. – Колмплект з 3 док. в папці-футлярі. – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

1     2     3 

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Серпень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2016
Розробка та обслуговування сайту: Тетяна Микитюк (ВАКТ)