ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка, 30а м. Луцьк, Волинська область, 43005

тел./факс (0332) 24-40-38


Вівторок, 10.05.2016, 10:47
Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

131.

76.0я7

М 91

Мурікан, Ж.

   Журналістське розслідування : посіб. Центру підгот. та вдосконалення журналістів / Ж. Мурікан ; Центр підгот. та вдосконалення журналістів (Париж), Ін-т мас. інформації (Київ). – Київ : Софія-А, 2001. – 74 c. : іл. – 10.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ВА. – 1)

 

132.

60.73(4УКР)

Н 12

   На роздоріжжі : Аналітичні матеріали комплексного дослідження процесів української трудової міграції (країни Європейського Союзу та Російська Федерація) / за ред. І. Маркова. – Львів : Папуга, 2009. – 260 с. : іл. – 30.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

133.

65я73

Н 20

Найдьонов, І. М.

   Викладання фінансово-економічних дисциплін: методика, технологія, управління : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / І. М. Найдьонов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2014. – 432 с. – Тести. – Бібліогр.: с. 419-430. – 130.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 2)

 

134.

88.5я73

Н 20

Найдьонова, Л. А.

   Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу : підруч. для слухачів системи післядиплом. пед. освіти / Л. А. Найдьонова ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 244 с. : іл. – Бібліогр.: с. 239-243. – 97.62.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 2)

 

135.

65.26я54

Н 34

   Наукові праці НДФІ : наук. зб. Вип. 3 (68) / М-во фінансів України, Акад. фінанс. упр., Н.-д. фінанс. ін-т ; [редкол.: Т. І. Єфименко та ін.]. – Київ : ВІПОЛ, 2014. – 160 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 30.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

136.

66.0я73

Н 49

Неліпа, Д. В.

   Системний аналіз в політології : підруч. для студентів ВНЗ / Д. В. Неліпа ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 304 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 291-298. – 90.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 2)

 

137.

86.372.24(4УКР-4ВОЛ)

Н 69

Ніфонт

   Проповіді / Ніфонт, митрополит. – Луцьк : Вид. Волин. єпархії УПЦ, 2008. – 268 с. – На обкл. і тит. с.: Високопреосвященний Ніфонт, митрополит Луцький і Волинський. – 40.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1)

 

138.

86.372.24(4УКР-4ВОЛ)

Н 69

Ніфонт

   Проповіді. Т. 2 / Ніфонт, митрополит ; Волин. єпархія Укр. Православ. церкви. – Луцьк : Надстир’я, 2012. – 304 с. – На обкл. і тит. с.: Митрополит Волинський і Луцький Ніфонт. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

139.

65.5

Н 73

Новицкий, В. Е.

   Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг / В. Е. Новицкий. – Киев : Либра, 1994. – 192 с. : ил., табл. – 5.00.

            К-сть прим.:  1  (ВЗФ. – 1)

 

140.

63.3(4УКР)6

О-13

   Обвинувачується Михайло Сорока: слідчі справи 1940-1950-х років / упоряд. Ю. Зайцев. – Київ : Смолоскип, 2014. – 272 с. : іл. – Перелік док. - Імен. покажч. – 30.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

141.

65.052я73

О-17

   Облік у бюджетних установах : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. Д. Ватуля, М. І. Ватуля, З. М. Левченко, Ю. О. Романченко ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 368 с. : табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 257-258. – 60.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

142.

67.3я73

О-54

Олійник, А. Ю.

   Основи історії і теорії держави та права : навч. посіб. / А. Ю. Олійник ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Центр учб. л-ри, 2015. – 200 с. – Бібліогр.: с. 189-197. – 60.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 2)

 

143.

65.42я73

О-64

   Організація торгівлі : підруч. для студентів ВНЗ / В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький, С. І. Рудницький ; М-во освіти і науки України, Львів.комерц. акад. ; за ред. В. В. Апопія. – 3-є вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 630 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 627-628. – 110.00.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

144.

65.29я73

О-75

   Основи бізнесу. Практичний курс : Збірник вправ, задач, тестів та ситуаційних завдань : навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, Я. П. Квач, Н. В. Доброва, М. М. Осіпова. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 176 с. – Додатки. – Бібліогр.: с. 147-148. – 48.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

145.

75.81я73

О-75

   Основи рекреалогії (економіко-екологічний та маркетинговий аспект) : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. О. Гродзинська, С. Г. Нездоймінов, О. В. Гусєва, А. В. Замкова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учб. л-ри, 2014. – 264 с. – Термінол. слов. - Додатки. – Бібліогр.: с. 252-258. – 95.00.

            К-сть прим.:  3  (СПЛ. – 2, ВА. – 1)

 

146.

67.407(4УКР)

О-92

   Охорона навколишнього природного середовища. Екологічна безпека. Законодавство, методики, рекомендації : практ. посіб. / [упоряд.: А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко]. – Київ : Центр учб. л-ри, 2015. – 288 с. – 100.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 1, ВА. – 1)

 

147.

65.24я73

О-92

   Охорона праці в галузі : навч. посіб. для студентів ВНЗ / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, Р. М. Білик ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. ун-т ім. Івана Огієнка. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 322 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 316-320. – 95.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1, ЮПЛ. – 1)

 

148.

65.290(4УКРя73

О-93

   Оцінка бізнесу та нерухомості : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. Р. Кучеренко, Я. П. Квач, Н. В. Сментина, В. О. Улибіна ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 198 с. : табл. – Словник. – Бібліогр.: с. 190-194. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

149.

67.401(4УКР)

О-95

   Очищення влади (люстрація) : Запобігання і протидія корупції : практ. посіб. / [упоряд. А. В. Григоренко]. – Київ : Центр учб. л-ри, 2015. – 144 с. – 80.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 1)

 

150.

88.8я73

П 12

Павелків, Р. В.

   Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу : навч. посіб. : для студентів ВНЗ / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 226 с. : іл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 218-225. – 105.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 2)

 

151.

65.45(4УКР)

П 12

Павлов, В. І.

   Басейнове управління водними ресурсами: досвід та пріоритети : монорафія / В. І. Павлов, А. В. Сташук ; Спілка економістів України [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2013. – 334 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-333. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

152.

65.28(4УКР-4ВОЛ)

П 12

Павлов, В. І.

   Відтворення земельних ресурсів сільськогосподарського використання : монографія / В. І. Павлов, О. М. Мельник, Ю. Г. Фесіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2011. – 204 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-203. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

153.

65.28(4УКР-4ВОЛ)

П 12

Павлов, В. І.

   Інститути та інституції аграрного природокористування: регіональний вимір : монографія / В. І. Павлов, В. М. Заремба, Ю. Г. Фесіна ; Спілка економістів України, Ін-т регіон. дослідж. нац. акад. наук України, Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. – Луцьк : Надстир’я, 2008. – 212 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-209. – 45.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 2)

 

154.

65.31(4УКР)

П 12

Павлов, К. В.

   Регулювання інвестиційно-житлових відносин в Україні : монографія / К. В. Павлов ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2013. – 252 с. : іл., табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 220-140. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

155.

65.38(4УКР)

П 12

Павлов, В. І.

   Регулювання конкурентних відносин на ринку телекомунікацій : монографія / В. І. Павлов, Л. В. Шостак ; Акад. екон. наук України, Ін-т регіон. дослідж. НАН України, Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2009. – 160 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 148-159. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

156.

65.27(4УКР)

П 12

Павлов, В. І.

   Реформування соціального страхування в Україні : монографія / В. І. Павлов, М. Г. Олієвська ; Акад. екон. наук. України, Ін-т регіон. дослідж. НАН України, Нац. ун-т водн. госп. та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2009. – 186 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 176-184. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

157.

65.291(4УКР)

П 12

Павлов, В. І.

   Соціальне партнерство на ринку праці України : монографія / В. І. Павлов, А. М. Колосок ; Акад. екон. наук України, Ін-т регіон. дослідж. НАН УКраїни, Нац. ун-т водн. гоп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2009. – 226 с. : табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 142-156. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

158.

65.291(4УКР)

П 12

Павлов, В. І.

   Трансформація системи управління якістю товарів в Україні : монографія / В. І. Павлов, О. В. Мишко ; Акад. екон. наук України, Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування, ДП "Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сетифікації". – Рівне : НУВГП, 2009. – 204 с. : табл. – Бібліогр.: с. 184-202. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

159.

65.26(4УКР)

П 12

Павлов, В. І.

   Формування інституційної системи ринку цінних паперів в Україні : монографія / В. І. Павлов, Н. М. Кондрацька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2011. – 294 с. : іл., табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 227-251. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

160.

65.42(4УКР)

П 12

Павлов, В. І.

   Формування системи захисту споживчих інтересів в Україні : монографія / В. І. Павлов, Б. М. Пісний ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2013. – 252 с. : іл., табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 229-240. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

161.

65.42(4УКР)

П 12

Павлов, В. І.

   Формування системи ідентифікації товарів в Україні : монографія / В. І. Павлов, Л. М. Акімова ; Спілка економістів України [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2013. – 178 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 162-177. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

162.

65.261(4УКР)

П 12

Павлов, В. І.

   Формування системи оподаткування нерухомості в Україні : монографія / В. І. Павлов, Е. В. Кадебська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2011. – 198 с. : іл., табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 136-150. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

163.

65.22(4УКР)

П 12

Павлов, В. І.

   Формування та становлення ринку комерційної нерухомості в регіоні : монографія / В. І. Павлов, Н. І. Ліповська-Маковецька ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2009. – 188 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-186. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

164.

65.5я73

П 20

Патика, Н. І.

   Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. І. Патика, О. В. Мартинюк, Д. Г. Кучеренко ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 560 с. : табл. – Бібліогр. в кінці кожн. теми. – 155.00.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

165.

65.5я73

П 20

Патика, Н. І.

   Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. І. Патика, О. В. Мартинюк, Д. Г. Кучеренко ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : Центр учб. л-ри, 2014. – 560 с. : табл. – Бібліогр. в кінці кожн. теми. – 155.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 2)

 

166.

67.401(4УКР)я73

П 31

Пєтков, С. В.

   Теорія адміністративного права : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / С. В. Пєтков. – Київ : КНТ, 2014. – 304 с. – Додатки. – Бібліогр.: с. 270-279. – 140.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 2)

 

167.

65.30я73

П 32

   Підготовка проектних пропозицій із чистої енергії : практ. посіб. / [під заг. ред. Р. Ю. Тормосова, О. П. Романюк, К. Р. Сафіуліної]. – Київ : Поліграф плюс, 2015. – 176 с. : іл., табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 150. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

168.

65.9(4УКР)

П 50

   Політика енергоефективного розвитку і зміни клімату / [за ред. В. Я. Шевчука]. – Київ : Компринт, 2014. – 224 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 212-218. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

169.

67.401(4УКР)я2

П 53

   Польсько-український українсько-польський глосарій термінів державного адміністрування = Polsko-ukrainski ukrainsko-polski glosariusz terminow administracji publicznej / за заг. ред. Мацєя Ст. Зємби ; авт.: А. Бєляк [та ін.]. – Lublin : Fundacja Mloda Demokracja, 2004. – 96 с. – Текст: укр., рос. – 10.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

170.

63.3(7США)

П 64

Потурнак, С.

   Америка - это... : Очень личные заметки украинской американки / С. Потурнак. – Киев : Академия, 2010. – 128 с., [32] л. ил. – 35.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

171.

86.372я7

П 68

   Православ’я і світові релігії : посіб. для шк. молоді / упоряд. П. Влодек. – Луцьк : Волин. обл. друк. : Вид. Волин. Духов. семінарії, 2004. – 100 с., [6] арк. іл. – З благословення митрополита Луцького і Волинського Ніфонта. – 20.00.

            К-сть прим.:  5  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1, СЛМ. – 1, ВА. – 2)

 

172.

63.5я73

П 72

Преображенский, П.

   Этнология : класс. курс лекций / П. Преображенский. – Репр. изд. – Киев : Филюк О., 2013. – 288 с. – 120.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1, ВА. – 1)

 

173.

65.290

П 77

Притула, О. В.

   Мотиваційні механізми та їх використання у сфері підприємництва / О. В. Притула ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Львів : ІРД НАН України, 2003. – 214 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 202-212. – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

174.

65.049(4УКР)

П 78

   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : зб. наук. пр. Вип. 5. № 3 / М-во освіти України [та ін.] ; [редкол.: М. І. Долішній та ін.]. – Луцьк : Надстир’я, 1999. – 106 с. : табл. – (Серія: "Фінансова політика та інвестиції"). – 5.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

175.

65.049(4УКР)

П 78

   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : зб. наук. пр. Вип. 5. № 4 / М-во освіти України [та ін.]. – Луцьк : Надстир’я, 1999. – 108 с. – (Серія "Товарна політика і маркетинг"). – 5.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

1     2     3     4     5     6

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Серпень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2016
Розробка та обслуговування сайту: Тетяна Микитюк (ВАКТ)