ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка, 30а м. Луцьк, Волинська область, 43005

тел./факс (0332) 24-40-38


Вівторок, 10.05.2016, 10:47
Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

176.

63.3(4УКР-4ВОЛ)6

Р 31

   Реабілітовані історією. У 27 т. Волинська область. Кн. 2 / авт. кол.: М. М. Кучерепа [та ін.]. – Київ ; Луцьк : Надстир’я, 2013. – 612 с. : іл. – Покажч.: імен., геогр. – 120.00.

 

 

177.

65.9(4УКР)я73

Р 32

   Регіональне управління: інноваційний підхід : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. П. Бутко, О. О. Зеленська, С. М. Зеленський, Д. І. Котельніков ; Чернігів. держ. технол. ун-т : за заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : Знання України, 2006. – 560 с. : іл., табл. – Додаток. – Бібліогр.: с. 528-554. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

178.

65.049(4УКР)

Р 32

   Регіони України: їх можливості та перспективи розвитку : матеріали третього Пленуму Спілки економістів України та екон. форуму / Спілка економістів України ; [під заг. ред. В. В. Оскольского]. – Київ : Серж, 2004. – 120 с. : табл. – Текст: укр., рос. – 18.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

179.

76.0

Р 36

   Реклама та PR у масовоінформаційному просторі : монографія / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Каф. журналістики ; за заг. ред. О. В. Александрова. – Одеса : Астропринт, 2009. – 398 с. – Бібліогр.: с. 367-391. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

180.

63.3(4УКР)6

Р 65

Розовик, О. Д.

   Жінки в громадсько-політичному та соціально-культурному житті УСРР (1920-ті роки) : монографія / О. Д. Розовик. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 454 с. – Бібліогр.: с. 355-379. – 70.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

181.

66.3(4)я73

Р 69

Романюк, А. С.

   Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи: порівняльний аналіз : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / А. С. Романюк, В. С. Литвин, Н. В. Панчак-Бялоблоцка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; за заг. ред. А. С. Романюка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 462 с. : табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 435-461. – 80.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

182.

65.052я73

Р 98

Рядська, В. В.

   Аудит : Практикум : практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. В. Рядська, Я. В. Петраков ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 464 с. – Кросворди. - Тести. - Додатки. – Бібліогр.: с. 312-313. – 70.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

183.

67.400(4УКР)я73

С 13

Савчин, М. В.

   Механізм захисту прав біженців та шукачів притулку: міжнародний та національний рівні : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. В. Савчин, В. В. Навроцький, М. В. Менджул ; Закарпат. держ. ун-т, Карпат. агенство прав людини "Вестед", Юрид. клініка "Альтернатива". – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2007. – 242 с. – Бібліогр.: с. 230-237. – 15.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

184.

76.0

С 34

Сидоренко, Н. М.

   Національно-духовне самоствердження. У 3 ч. Ч. 1 : Українська таборова періодика часів Першої світової війни / Н. М. Сидоренко ; Дослід. центр історії укр. преси. – Київ : Дослідн. центр історії укр. преси, 2000. – 202 с. : іл. – 15.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

185.

60.832я73

С 42

Скібіцька, Л. І.

   Організація праці менеджера : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / Л. І. Скібіцька. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 360 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 356-359. – 75.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

186.

67.410

С 43

   Складання кримінально-процесуальних документів у досудовому провадженні / Л. Д. Удалова, Ю. І. Азаров, В. В. Рожнова, Д. О. Савицький ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : КНТ, 2013. – 376 с. – 140.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 1)

 

187.

65.262(4УКР)

С 44

Скоморович, І. Г.

   Еволюція та функціонування грошової системи в Україні (теоретичні та історико-економічні аспекти) : монографія / І. Г. Скоморович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 518 с. : табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 460-505. – 74.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

188.

86.372.24(4УКР-4ВОЛ)

С 60

Солодуха, В. А.

   Богогласник / В. А. Солодуха. – Вид. 2-е. – Луцьк : Надстир’я, 2011. – 456, [8] с. – Солодуха В. А. - митрополит Луцький і Волинський Ніфонт. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

189.

60.73(4УКР)

С 69

   Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (27 верес. 2011 р., м. Київ) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [упоряд. О. А. Малиновська]. – Київ : НІСД, 2011. – 342 с. : іл. – Бібліогр. в прим. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

190.

88.4я73

С 69

   Соціально-психологічні чинники престижності професій: підготовка молоді до активного самоздійснення на сучасному ринку праці : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. І. Найдьонов, Л. В. Григоровська, Л. А. Найдьонова, Н. І. Череповська ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології ; за наук. ред. М. І. Найдьонова, Л. В. Григоровської. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 272 с. – 83.53.

            К-сть прим.:  5  (СГЛ. – 2, ВА. – 3)

 

191.

65.049(4УКР)

С 69

   Соціально-економічні та політико-правові аспекти державного управління в контексті процесів глобалізації : матеріали Всеукр. наук.-практ. коф. студентів та аспірантів, (15-17 квіт. 2009 р. , м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [за заг. ред. Ф. Г. Ващука]. – Ужгород : Данило С. І., 2009. – 308 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

192.

60.5(4УКР)

С 76

   Стан та динаміка розвитку організацій громадянського суспільства України 2002-2013 роки : звіт за даними дослідж. / упоряд. Л. Паливода. – Київ : Твор. центр ТЦК, 2014. – 86 с. : іл. – Бібліогр.: с. 84-85. – 25.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

193.

88.5я73

С 77

Стариков, И. М.

   Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / И. М. Стариков. – Киев : Центр учеб. л-ры, 2010. – 282 с. – (Мастерская психолога). – Библиогр.: с. 266. – 60.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

194.

85.31(4УКР-4ВОЛ)

С 82

Сточанська, М. П.

   Напровесні : зб. ансамбл. партит. (аранжування, оброб.) творів із репертуару лауреата міжнар. та всеукр. конкурсів і фестивалів тріо бандуристок "Дивоструни" / М. П. Сточанська ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т мистецтв, Каф. муз. інструментів. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2014. – 128 с., [7] арк. іл. : ноти. – 26.00.

            К-сть прим.:  12  (СЛМ. – 12)

 

195.

65.9(4УКР)

С 83

   Стратегічний потенціал економічної системи: інноваційні та інституціональні механізми його активізації : монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгородський національний університет" ; авт.: В. П. Мікловда [та ін.]. – Ужгород : Повч Р. М., 2014. – 420 с. : іл., табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 363-406. – 80.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

196.

86.37

С 87

Струзік, З.

   Виховна програма на основі цінностей за вченням Івана Павла II / З. Струзік ; Ін-т Папи Римського Івана Павла ІІ у Варшаві. – Варшава : Ін-т Папи Рим. Івана Павла ІІ, 2014. – 582 с. – Бібліогр.: с. 519-577. – 80.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

197.

65.261(4УКР)я73

С 89

Сунцова, О. О.

   Місцеві фінанси : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. О. Сунцова ; М-во освіти і науки. – 2-е вид.. перероб. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 488 с. : табл. – Основ. терміни. – Бібліогр.: с. 482-487. – 90.00.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

198.

65.9(4УКР)

С 91

   Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку держави : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 жовт. 2006 р., м. Луцьк : тези доп. – Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2006. – 362 с. : табл. – Текст: укр., англ., рос., пол. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

199.

85.11я54

С 91

   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. Вип. 37 / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; [відп. ред. М. М. Дьомін]. – Київ : КНУБА, 2014. – 464 с. : іл. – Укр., рос. – Бібліогр.: в кінці кожн. ст. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

200.

65я54

С 92

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.

   Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Економічні науки. № 3 (280) / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Л. Г. Ліпич та ін.]. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2014. – 196 с. : іл., табл. – Текст: укр., рос., англ., пол. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 137.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, НБВ. – 1)

 

201.

63я54

С 92

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.

   Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Історичні науки. № 7 (284) / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки ; СНУ ім. Лесі Українки ; редкол.: С. В. Гаврилюк [та ін.]. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2014. – 166 с. – Наші авт. – 137.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, НБВ. – 1)

 

202.

60я54

С 92

   Сходознавство. № 65-66 / Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського, НАН України ; [голов. ред. О. О. Хамрай]. – Київ : Мошак М. І., 2014. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 35.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

203.

67.53(4УКР)

Т 33

   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. Вип. 14 / М-во юстиції України, Харк. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, Нац. ун-т "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: М. Л. Цимбал та ін.]. – Харків : Право, 2014. – 488 с. – Текст: укр., рос. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

204.

65.26я73

Т 63

Тоцька, О. Л.

   Інформаційні системи і технології у фінансах : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Л. Тоцька ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т економіки та менедж. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 340 с. : іл. – Термінол. слов. – Бібліогр. в кінці кожн. розд. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

205.

66.4(0)

Т 65

   Транскордонне співробітництво України: стан, проблеми, перспективи : монографія / М-во освіти і науки України, Закарпат. дерд. ун-т, Навч.-наук. ін-т євроітеграц. дослідж. ; за заг. ред. І. В. Артьомова. – Ужгород : Гражда, 2012. – 520 с. – Додатки. – Бібліогр.: с. 444-482. – 60.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

206.

65.298я73

Т 65

   Транснаціональні корпорації : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. В. Шкурупій, В. В. Гончаренко, Т. А. Дейнека, Т. О. Білоброва ; М-во освіти і науки України, Вищ. навч. закл. УКООПСПІЛКИ "Полтавський університет економіки і торгівлі". – Київ : Центр учб. л-ри, 2014. – 256 с. : іл., табл. – Покажч.: імен., предм. - Глосарій. - Додатки. – 105.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 2)

 

207.

67.404(4УКР)я73

Т 65

   Транспортне право України : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / Ю. О. Заіка, Н. В. Демиденко, С. С. Бичкова, О. Г. Братель ; М-во освіти і науки України ; за заг. ред. Ю. О. Заіки, Н. В. Демиденка. – Київ : КНТ, 2014. – 184 с. – Бібліогр.: с. 174-179. – 85.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 1, ВА. – 1)

 

208.

65.43(4УКР)я73

Т 99

Тягунова, Н. М.

   Основи організації туристичного бізнесу : Кредитно-модульний курс : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. М. Тягунова, О. А. Спориш, Л. В. Іржавська ; М-во освіти і науки України, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". – Київ : Центр учб. л-ри, 2014. – 130 с. : іл. – Бібліогр.: с. 123-127. – 50.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 2, ВА. – 1)

 

209.

67.410.2(4УКР)я73

У 28

Удалова, Л. Д.

   Цілі і завдання сучасного кримінального судочинства України : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / Л. Д. Удалова, С. О. Патюк ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2014. – 176 с. – Додатки. – Бібліогр.: с. 144-168. – 115.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 1)

 

210.

67.410.2(4УКР)

У 28

Удалова, Л. Д.

   Чинність кримінального процесуального закону : монографія / Л. Д. Удалова, С. І. Щериця. – Київ : КНТ, 2014. – 144 с. – Бібліогр.: с. 132-143. – 80.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 1)

 

211.

63я54

У 33

Ужгородський національний університет.

   Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. Вип. 2 (33) / Ужгородський національний університет ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Іст. ф-т ; [редкол.: О. С. Мазурок та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2014. – 174 с. : іл. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

212.

67.402(4УКР)

У 45

Україна. Закони.

   Бюджетний кодекс України : чинне законодавство зі змінами і доповн. станом на 14 квіт. 2015 р : відповідає офіц. тексту / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2015. – 132 с. – 20.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 2)

 

213.

67.404.91(4УКР)

У 45

Україна. Закони.

   Господарський кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 14 квіт. 2015 р. : (відповідає офіц. текстові) / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2015. – 142 с. – 24.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 2)

 

214.

67.410.1(4УКР)

У 45

Україна. Закони.

   Господарський процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 14 квіт. 2015 р. : (відповідає офіц. текстові) / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2015. – 66 с. – 17.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 2)

 

215.

67.410.2(4УКР)

У 45

Україна. Закони.

   Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 14 квіт. 2015 р. : (відповідає офіц. текстові) / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2015. – 252 с. – 34.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 2)

 

216.

67.408(4УКР)

У 45

Україна. Закони.

   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 14 квіт. 2015 р. : (відповідає офіц. текстові) / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2015. – 168 с. – 24.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 2)

 

217.

67.409(4УКР)

У 45

Україна. Закони.

   Кримінально-виконавчий кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 14 квіт. 2015 р. : (відповідає офіц. текстові) / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2015. – 74 с. – 20.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 2)

 

218.

67.402(4УКР)

У 45

Україна. Закони.

   Податковий кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 14 квіт. 2015 р. : (відповідає офіц. текстові) / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2015. – 486 с. – 75.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 2, ВА. – 1)

1     2     3     4     5     6

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Серпень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2016
Розробка та обслуговування сайту: Тетяна Микитюк (ВАКТ)