ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка, 30а м. Луцьк, Волинська область, 43005

тел./факс (0332) 24-40-38


Вівторок, 10.05.2016, 10:47
Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

219.

67.404(4УКР)

У 45

Україна. Закони.

   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 14 квіт. 2015 р. : (відповідає офіц. текстові) / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2015. – 318 с. – 34.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 2)

 

220.

67.401.1(4УКР)

У 45

Україна. Закони.

   Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 14 квіт. 2015 р. : (відповідає офіц. текстові) / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2015. – 160 с. – 24.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 2)

 

221.

60.73(4УКР)

У 45

   "Украинская Греция": причины, проблемы, перспективы (по результатам опроса трудовых мигрантов) / Ин-т социологии НАН Украины, Междунар. жен. правозащит. центр "Ла Страда-Украина" ; [под общ. ред. Е. Б. Левченко, Ю. И. Саенко]. – Киев : Агенство "Украина", 2010. – 192 с. : ил. – Библиогр. в примеч. – 20.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

222.

65.9(4УКР)

У 67

   Управління фінансово-економічною безпекою держави, регіону, підприємства : кол. монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [відп. ред. Л. Г. Ліпич]. – Луцьк : Смарагд, 2012. – 258 с. : іл., табл. – Текст: укр., англ. – Бібліогр. в кінці кожн. ст. – 30.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

223.

65

У 67

   Управління фінансово-економічною безпекою : інформ. пакет : інформ.-метод. матеріали з організації підготовки мігістрів за кваліфікацією "Фахівець з економічного моделювання екологічних систем" / М-во освіти і науки України [та ін.] ; авт. : Павлов В. І. [та ін.]. – Вид. ювіл. – Рівне : НУВГП, 2014. – 220 с. : іл., табл. – Додаток. – 45.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

224.

88.37я73

Ф 33

Федорчук, В. М.

   Тренінг особистісного зростання : навч. посіб. / В. М. Федорчук. – Київ : Центр учб. л-ри, 2014. – 250 с. – Додатки. – Бібліогр.: с. 239-246. – 80.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ВА. – 1)

 

225.

86.372(4УКР-4ВОЛ)

Ф 35

Федчук, О.

   Волинська духовна семінарія (1945-1964) : монографія / О. Федчук. – Луцьк : Видавн. від. Волин. єпархії УПЦ, 2013. – 260 с. – Бібліогр.: с.235-257. – 35.00.

            К-сть прим.:  5  (СГЛ. – 2, СІЛ. – 1, СЛМ. – 1, ВА. – 1)

 

226.

60.0

Ф 56

   Філософія інтеграції : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т євроінтеграц. дослідж. ; за заг. ред. В. Д. Бондаренка, Ф. Г. Ващука. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 544 с. – (Євроінтеграція: український вимір ; вип. 18). – Бібліогр.: с. 506-538. – 65.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

227.

65.291я73

Ф 59

   Фінансовий менеджмент : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / І. О. Школьник, В. М. Кремень, С. М. Козьменко, С. В. Лєонов ; Нац. банк України, Держ. вищ. навч. закл. "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Київ : Центр учб. л-ри, 2015. – 488 с. : іл., табл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 453-457. – 120.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 1, ВА. – 1)

 

228.

67.404я73

Х 69

Ходаківський, Є. І.

   Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук ; М-во овіти і науки України. – Київ : Центр учб. л-ри, 2014. – 276 с. – Термінол. слов. - Додатки. – Бібліогр.: с. 226-237. – 115.00.

            К-сть прим.:  3  (СГЛ. – 1, СІЛ. – 1, ЮПЛ. – 1)

 

229.

88.5я73

Х 69

Ходаківський, Є. І.

   Психологія управління : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар ; за ред. Є. І. Ходаківського. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 606 с. : іл. – Бібліогр.: с. 600-606. – 94.00.

            К-сть прим.:  1  (ВА. – 1)

 

230.

67.404(4УКР)я73

Ц 58

   Цивільне право : практикум : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / Р. А. Майданик, Н. С. Кузнєцова, О. В. Дзера, Д. В. Боброва ; М-во освіти інауки україни, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. Р. А. Майданика, Н. С. Кузнєцової, О. В. Дзери. – 2-е вид., перероб. та допов. – Київ : Правова єдність, 2009. – 752 с. – Тести. – Бібліогр.: с. 722-723. – 100.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

231.

67.402я73

Ц 61

Цимбалюк, І. О.

   Організація податкового контролю : конспект лекцій : [для студентів ВНЗ] / І. О. Цимбалюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т економіки та менеджменту, Каф. фінансів та оподаткування. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2014. – 70 с. – Бібліогр.: с. 70. – 7.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

232.

65.261(4УКР)я73

Ц 61

Цимбалюк, І. О.

   Податкова система : конспект лекцій : [для студентів ВНЗ] / І. О. Цимбалюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т економіки та менеджменту, Каф. фінансів та оподаткування. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2014. – 102 с. – Бібліогр.: с. 101-102. – 8.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

233.

63.3(4УКР)6

Ч-75

Чорновіл, В. М.

   Твори. В 10 т. Т. 9 : Статті, виступи, інтерв’ю (січень 1966 - грудень 1997) / В. М. Чорновіл ; Міжнар. благод. фонд Вячеслава Чорновола ; [редкол.: О. Зінкевич та ін.]. – Київ : Смолоскип, 2014. – 1006 с. : іл. – Фотоіл., імен. покажч. – 100.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

234.

67.410.1(4УКР)я73

Ч-75

Чорнооченко, С. І.

   Цивільний процес : навч. посіб. для студентів ВНЗ / С. І. Чорнооченко ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. внутр. справ. – 3-є вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2014. – 416 с. – Бібліогр.: с. 384-407. – 130.00.

            К-сть прим.:  4  (СГЛ. – 1, ЮПЛ. – 2, ВА. – 1)

 

235.

88я73

Ш 19

Шамлян, К.

   Проективні методи дослідження особистості : підручник / К. Шамлян, М. Кліманська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 466 c. : іл. – Бібліогр.: с. 450-455. – 82.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

236.

63.3(4ПОЛ)

Ш 33

Шваб, А. Г.

   Еміграційна політика Польщі (1918-1939) : монографія / А. Г. Шваб ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Терен, 2014. – 492 с. : іл. – Бібліогр.: с. 422-468. – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

237.

76.0я7

Ш 64

Ширман, Р. Н.

   Телевізійна режисура : Майстер-клас / Р. Н. Ширман. – Київ : Телерадіокур’єр, 2004. – 198 с. : іл. – 15.00.

            К-сть прим.:  2  (СГЛ. – 2)

 

238.

63.3(4УКР)

Я 49

Якубовська, У.

   Львів на межі ХІХ і ХХ століть / У. Якубовська. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 220 с. – Дод., імен. покажч. – Бібліогр.: с. 207-210. – 40.00.

            К-сть прим.:  1  (СГЛ. – 1)

 

239.

65.3

K 94

Krupa, K.

   Organizacje przemyslowe i ich strategie / K. Krupa. – Rzeszow : Wydaw. Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 1996. – 180 s. : il. – Текст пол. – Bibliogr.: s. 126-127. – 8.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

240.

65

К 94

Krupa, K.

   Koncepcja inteligentnej metodyki zmian (analiza wybranych narzedzi) / K. Krupa ; Wyzsza Szkola Zarzadzania w Rzeszowie. – Rzeszow : Stan, 2001. – 226 s. : il. – Текст пол. – 10.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

241.

66.4я43

M 592

   Methodology and tools for sociological analysis of transborder cooperation : proc. of intern. sci.-practical conf. (Uzhgorod, Ukraine, Jan. 24-25, 2013). Iss. 11 : Geopolitics of Ukraine: history and modern times / Min. of education and science of Ukraine, Transcarpahtian state univ., Inst. for transfrontier cooperation. – Uzhgorod : ZakSU, 2013. – 234 p. : ill. – Текст англ. – 35.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

242.

65.5

P 778

   Polska w Unii Europejskiej: doswiadczenia pierwszego roku czlonkostwa. – Warszawa : Aries, 2005. – 326 s. : il. – Текст пол. – 15.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

 

243.

86.37

C 558

   Chrzescijanstwo i bezpieczenstwo : Znaczenie Jana Pawla II w dyskursie polemologiczno-irenologicznym / red. nauk. T. Kosmider, K. Gasiorek, C. Smuniewski. – Warszawa : Inst. Papieza Jana Pawla II, 2014. – 334 s. – (Sympozja Instytutu Papieza Jana Pawla II w Warszawie ; t. 10). – 50.00.

            К-сть прим.:  1  (РІВ. – 1)

1     2     3     4     5     6

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Вересень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2016
Розробка та обслуговування сайту: Тетяна Микитюк (ВАКТ)