ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Східноєвропейського
національного університету


вул. Винниченка, 30а м. Луцьк, Волинська область, 43005

тел./факс (0332) 24-40-38


Вівторок, 10.05.2016, 10:47
Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

Книжкова виставка презентує праці викладачів та співробітників університету, які були видані у 2016 році та надійшли у фонд бібліотеки.
Для більш докладного ознайомлення з виданням доступні зміст або повний текст, якщо книга розміщена в Інституційному репозитарії СНУ ім. Лесі Українки . 

81.411.1-45

А 82

    Аркушин, Г. Л.

    Словник західнополіських говірок. А-Я / Г. Л. Аркушин ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Західнополіс. ономастико-діалектол. центр. - Вид. 2-е, перероб. і допов. - Луцьк : Волин. обл. друк., 2016. - 648 с. - ISBN 978-966-361-815-9 : 200.00.

   18000 говіркових слів із Волинського Полісся, Берестейщини та Пінщини.

ББК  81.411.1-45

К-сть прим.: 1ГЛ – 1)

ЗМІСТ

63.2(4УКР-4ВОЛ)

Б 81

    Бондаренко, Г. В.

    Історична топоніміка Волинської області: назви населених пунктів / Г. В. Бондаренко, В. В. Кихтюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Центр дослідів Волині при СНУ ім. Лесі Українки. - Луцьк : Надстир’я, 2016. - 368 с. - Додатки. - ISBN 978-966-517-835-1 : 80.00.

   Станом на 2015 р. розповідається про виникнення, походження і зміни назв 1068 міст, селищ міського типу і сіл, враховано народні перекази і легенди.

ББК  63.218(4УКР-4ВОЛ)

К-сть прим.: 2 (СГЛ – 2)

ЗМІСТ

86.372(4УКР)

Б 82

    Борейко, Ю. Г.

    Повсякденність українського православного вірянина : монографія / Ю. Г. Борейко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 380 с. - Бібліогр.: с. 334-378. - ISBN 978-966-940-012-3 : 80.00.

   Повсякденне життя віруючої людини розглянуто як сферу взаємодії соціального та надприродного світів, яка охоплює буденну свідомість, повсякденні практики, відносини й комунікації в релігійній громаді.

ББК  86.372(4УКР)-6

К-сть прим.: 1ГЛ – 1)

ЗМІСТ

26.22я73

Б 86

    Боярин, М. В.

    Основи гідроекології: теорія й практика : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / М. В. Боярин, І. М. Нетробчук ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за наук. ред. А. Н. Некос. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 364 с. : іл., табл. - Предмет. покажч. - Додатки. - Бібліогр.: с. 274-275. - ISBN 978-617-7272-77-8 : 70.00.

   Гідросфера як середовище життя. Водна екосистема як складова гідробіосфери. Антропогенний вплив на водні екосистеми та охорона гідробіонтів.

ББК  26.222,8я73

К-сть прим.: 2 (СПЛ – 2)

ЗМІСТ

 

20.1(4УКР-4ВОЛ)

Г 62

    Голуб, В. О.

    Оцінка техногенного забруднення урбоекосистем Волинського Полісся : монографія / В. О. Голуб, С. С. Волощинська, С. М. Голуб ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Волиньполіграф, 2016. - 196 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 165-195. - ISBN 978-617-7129-48-5 : 50.00.

   Міграційна здатність важких металів у техногенно зміненому середовищі. Фізико-географічні умови Волинського Полісся. Об’єкти та методи досліджень. Еколого-геохімічні особливості вмісту важких металів у грунтах фонових (еталонних) ділянок. Техногенні зміни вмісту і міграція важких металів в урбоекосистемі м. Ковель тощо.

ББК  20.1(4УКР-4ВОЛ)

К-сть прим.: 1ПЛ – 1)

ЗМІСТ

 

40.3

Г 90

    Грунти Волинської області : [монографія] / за ред. М. Й. Шевчука, М. І. Зінчука, П. Й. Зіньчука. - 2-е вид., перероб. та доп. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 144 с. : іл. - Бібліогр.: с. 136-137. - ISBN 978-617-7272-60-0 : 120.00.

   Досліджено та узагальнено актуальні проблеми грунтового покриву Волинської області, його зміни й трансформацію під впливом природних та антропогенних факторів.

ББК  40.3(4УКР-4ВОЛ)

К-сть прим.: 2 (СПЛ – 2)

ЗМІСТ

 

65.261я73

К 23

    Карлін, М. І.

    Податкові системи країн Азії : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / М. І. Карлін, Н. І. Ліповська-Маковецька ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т економіки та

менеджменту. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 280 с. : табл. - Корот. термінол. слов. - Бібліогр.: с. 250-253. - ISBN 978-966-940-005-5 : 80.00.

Проаналізовано особливості податкових систем країн Азії, зокрема й держав з ісламською моделлю економіки. Висвітлено специфіку податкових систем офшорних юрисдикцій Азії.

ББК  65.261.411(5)я73

К-сть прим.: 1ГЛ – 1)

ЗМІСТ

65.261я73

К 23

    Карлін, М. І.

    Суспільні фінанси в умовах демократії : курс лекцій / М. І. Карлін ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. фінансів та оподаткування. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 196 с. - Корот. термінол. слов. - Покажч.: предм., імен. - Бібліогр.: с. 185-186. - ISBN 978-966-940-015-4 : 50.00.

   Економічна теорія держави та суспільних фінансів. Фінансування державної діяльності та суспільні фінанси.

ББК  65.261я73-2

К-сть прим.: 1ГЛ – 1)

65.261я73

К 23

    Карлін, М. І.

    Фінансові офшори : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / М. І. Карлін, О. В. Борисюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 240 с. - Корот. термінол. слов.- Покажч.: предм., імен. - Бібліогр.: с. 211-215. - ISBN 978-966-940-007-9 : 80.00.

   Суть, функції та види офшорів й офшорних компаній. Фінансові офшори Європи, Азії, Америки, Африки та Океанії. 

ББК  65.261.41я73

К-сть прим.: 1ГЛ – 1)

67.408(4УКР)

К 60

    Колб, С. О.

    Запобігання незаконному заволодінню транспортними засобами в Україні : монографія / С. О. Колб. - Луцьк : Іванюк В. П., 2016. - 264 с. - Додатки. - Бібліогр.: с. 187-216. - ISBN 978-966-514-442-7 : 50.00.

   Теоретичні засади запобігання незаконному заволодінню транспортними засобами в Україні. Кримінологічна характеристика незаконного заволодіння транспортними засобами в Україні. Головні напрями удосконалення діяльності, пов’язаної із запобіганням незаконному заволодінню транспортними засобами в Україні. 

ББК  67.408.121.3(4УКР)

К-сть прим.: 5ГЛ – 2, ВА - 3)

ЗМІСТ

63.48(4УКР)

Н 28

    Нариси етнокультурної історії Північно-Західної України доби бронзи / Авт.: Г. Охріменко та ін. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 378 с., [25] арк. іл. - Бібліогр. в кінці кож. розд. - 140.00.

   Аспекти діяльності етнокультурних спільнот Волині та Волинського Полісся, які заселяли ці терени в ІІІ-ІІ тис. до н. е. Упродовж раннього, середнього та пізнього періодів доби бронзи тут проживали носії восьми археологічних культур.

ББК  63.48(4УКР)я43

К-сть прим.: 1 (РІВ 1)

ЗМІСТ

81.411.1-4

О-57

    Омельковець, Р. С.

    Словник ботанічної лексики західнополіських говірок / Р. С. Омельковець. - Луцьк : Іванюк В. П., 2016. - 220 с. - 45.00.

   Близько 4000 західнополіських назв флорооб’єктів, а також понять, пов’язаних із ними, зафіксованими за спеціально укладеним питальником у 330 населених пунктах Західного Полісся.

ББК  81.411.1-45+28.5я21

К-сть прим.: 1ГЛ – 1)

ЗМІСТ

22.3

Р 36

    Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали : матеріали 8 міжнар. наук. конф., Луцьк - Світязь, 1-4 черв. 2016 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: П. Трохимчук, Г. Мирончук, О. Замуруєва]. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 244 с. - Текст: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-617-7272-91-4 : 40.00.

ББК  22.3я431

К-сть прим.: 1ПЛ – 1)

ЗМІСТ

74.03(4УКР)

С 40

    Система фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл Польщі та України (XVI - початок ХХІ століття): порівняльний аналіз : монографія / Е. С. Вільчковський, Б. М. Шиян, А. В. Цьось, В. Р. Пасічник. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 240 с. : іл. - Бібліогр.: с. 216-239. - ISBN 978-617-7272-71-6 : 100.00.

   Становлення і розвиток системи фізичного виховання школярів у Польщі та Україні в XVI- на початку XX ст. Стан фізичного виховання учнів у польських та українських школах у ХХ ст. Реформування шкільної освіти в Польщі та Україні наприкінці XX - на початку ХХІ ст.

ББК  74.03(4УКР)

К-сть прим.: 5ПЛ – 2, ВА - 3)

81.411.1-424

С 48

    Словник зоонімів північно-західної України. А-Я / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Західнополіс. ономастико-діалектол. центр ; [упоряд. Г. Л. Аркушин]. - Луцьк : Іванюк В. П., 2016. - 288 с. - ISBN 978-966-600-672-4 : 45.00.

   Зооніми (клички тварин), зібрані на території Волинської, Рівненської, півночі Львівської,  Тернопільської та Хмельницької областей.

ББК  81.411.1-424+81.411.1-45

К-сть прим.: 1ГЛ – 1)

ЗМІСТ

28я73

С 91

    Сухомлін, К. Б.

    Методологія біологічної науки та інтелектуальна власність : тест. завдання / К. Б. Сухомлін, О. П. Зінченко, М. М. Сухомлин ; Біол. ф-т Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, ННЦ "Інститут біології" Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Луцьк : Медіа, 2016. - 64 с. : іл. - Бібліогр.: 62-63. - 10.00.

   Наука та наукові дослідження. Інтелектуальна власність.

ББК  28в.я73-4

К-сть прим.: 3ПЛ – 2, ВА - 1)

22.21я73-9

Т 76

    Трохимчук, П. П.

    Теоретична механіка : метод. вказівки / П. П. Трохимчук ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т інформ. систем, фізики та математики, Каф. теор. та математ. фізики. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 96 с. - Бібліогр.: с. 91-94. - 30.00.

   Класична механіка. Поняття, закони та теореми аналітичної динаміки. Поняття, закони та теореми механіки суцільних середовищ. Хвильова фізика та механіка.

ББК  22.21я73-9

К-сть прим.: 5 (СПЛ – 2, ВА - 3)

ЗМІСТ

88.5

У 45

    Україна та Польща: теоретичні проблеми соціокультурного процесу й практика формування діалогічної поведінки молоді : колект. монографія / [кол. авт.: Ю. П. Ємєльянова та ін.]. - Вид. 2-е, допов. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 178 c. : іл. - Бібліогр.: с. 159-171. - ISBN 978-617-7272-82-2 : 50.00.

   Досліджено проблему розвитку молодої людини в сучасному соціокультурному середовищі (толерантність, нетолерантність, етнокультурні стереотипи й упередження, ксенофобія, міграційні процеси та формування діалогічної поведінки, патріотичних почуттів й образу майбутнього). Значну увагу приділено соціальним уявленням молоді в прикордонних регіонах України та Польщі.

ББК  88.58(4=УКР)

К-сть прим.: 3ГЛ – 2, ВА - 1)

ЗМІСТ

Оновлено 17.03.2017

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Березень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © 2018